Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tuczno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.11.2016.15.07.23_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_Biuletyn_ZamA_wieA__Publicznych.pdf 2016-11-14 15:07:23
2 14.11.2016.15.07.35_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_Platforma_licytacji.pdf 2016-11-14 15:07:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.11.2016.15.08.10_OA_wiadczenie_o_przynaleA_noA_ci_do_grupy_kapitaA_owej.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:08:10 49 razy
2 14.11.2016.15.08.18_OA_wiadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Podstawy_wykluczenia.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:08:18 46 razy
3 14.11.2016.15.08.25_OA_wiadczenie_z_art_25a_ust_1_Ustawy_Pzp_Warunki_udzialu_w_postA_powaniu.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:08:25 43 razy
4 14.11.2016.15.09.01_Potwierdzenie_naleA_ytego_wykonania_zamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:09:01 3 razy
5 14.11.2016.15.10.45_Potwierdzenie_naleA_ytego_wykonania_zamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:10:45 43 razy
6 14.11.2016.15.10.37_SzczegA_A_owy_Opis_Przedmiotu_ZamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:10:37 50 razy
7 14.11.2016.15.09.23_Wykaz_dostaw.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:09:23 48 razy
8 14.11.2016.15.09.34_WzA_r_wniosku.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:09:34 50 razy
9 14.11.2016.15.09.42_ZaA_A_cznik_nr_1_do_projektu_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:09:42 49 razy
10 14.11.2016.15.09.51_Projekt_umowy_sprzedaA_y_energii_elektrycznej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-14 15:09:51 48 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 17.11.2016.15.03.55_Odpowiedzi_na_pytania_wykonawcA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-11-17 15:03:55
Wynik postępowania
1 01.12.2016.14.50.53_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-12-01 14:50:53