Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2019-02-01 14:31
Zarzadzenie Nr 134/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole szkół im. Wedlów Tuczynskich w Tucznie". 2019-01-08 09:15
Zarzadzenie Nr 133 burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia nirm zużycia paliw płynących dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2019-01-08 08:59
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Tuczna 2019-02-01 14:31
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24.12.2018 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 127/2018 burmistrza Tuczna z dnia 10.12.2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno. 2019-01-08 08:50
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 grudnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno.o 2018-12-31 12:41
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do preprowadzenia w dniu 21 grudnia 2018 r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorystania środków dotacji oraz fakrycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 77 obręb geodezyjny Strzaliny. 2018-12-31 12:04
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2019-02-01 14:30
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2018-12-17 09:45
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna uźytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2018-12-17 09:43
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice". 2018-05-22 11:55
Zarzadzeni Nr 125/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-12-18 08:36
Zarządzenie Nr 122/2017 BurmistrzaTuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacii zadania pn. ,,Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego". 2018-02-23 12:47
Zarządzenie Nr 124/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-12-07 13:06
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2018-01-09 10:29
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2018 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia.w sprawie 2018-11-29 09:41
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2017-12-29 10:13
Zarzadzeni Nr 122/2018 z dnia 23 listopada 2018 r., w sprawie okreslenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. 2018-11-30 11:43
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 23 marca 2015 r. 2017-12-29 10:09
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2019-03-08 10:16
Zarządzenie Nr 118/207 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2007 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. 2017-12-19 10:26
Zarządzenie nr 120/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Gmina Tuczno dla maluchów" 2019-02-01 14:04
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-12-20 12:54
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 grudnia 2017 rooku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku. 2017-12-19 10:23
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-12-08 09:48
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-11-29 10:31
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 listopada 2017r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2017-11-21 12:56
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-11-16 09:09
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2017-11-16 08:54
Zarządzenie Nr 110/ Burmistrza Tuczna z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżcie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-11-21 12:54
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-11-14 14:26
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2017-11-03 11:00
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Płociczno w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-10-30 11:50
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-10-30 13:30
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy ulic położonych na terenie miejscowości Tuczno i Jeziorki. 2017-10-24 08:24
Zarządzenie 104/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2017-10-09 09:39
Zarządzenie 103/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2017-10-09 09:38
Zarządzenie 102/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 2017-10-09 09:39
Zarządzenie 101/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-10-09 09:36
Zarządzenie 100A/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok.. 2017-10-19 13:25
Zarządzenie 100/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-10-09 09:31
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-09-27 11:00
Zarządzenie 98/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchmości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-09-27 10:59
Zarządzenie 97/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 września 2017 r. przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2017-09-27 10:42
Zarządzenie 96/2017 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczba z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r. 2017-10-11 10:18
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. 2017-09-19 12:09
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia giminnego. 2017-09-18 08:41
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofrt złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2017-09-12 09:19
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. 2017-09-11 10:52
Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2008r. 2009-01-07 14:47
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towaru i usług w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych (ze zm.). 2017-09-11 10:50
Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 5/96 Burmistrza Miasta i Gminy w Tucznie 2009-01-07 14:44
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wysokość opłat za wyżywienie w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2017-09-11 10:47
Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, o którym mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2008-12-16 15:25
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu osób kończących służbę przygotwawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2017-09-05 13:18
Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2017-01-10 10:28
Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 15:18
Zarządzenie Burmistrza Tuczna Nr 89 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2008r. 2008-12-16 13:42
Zarządzenie Nr 88a/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Tuczno. 2017-10-06 13:06
Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych.. 2017-02-03 11:17
Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 15:15
Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia Schematu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2008-12-10 14:46
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-09-11 10:40
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 83/2015 BurmistrzaTuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkości dla budzetu Gminy Tuczno i Urzgdu Miejskiego w Tucznie. 2017-01-03 14:50
Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 15:11
Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Tuczna w sprawie składu osobowego Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w zakresie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2008-12-10 14:45
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2005 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. 2017-09-12 13:30
Zarządzenie nr 88/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016rok. 2016-12-16 14:25
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzen Instrukcji inewntaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-21 09:28
Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2008-12-09 13:45
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego". 2017-11-13 13:15
Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. 2016-12-16 09:27
Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-21 09:25
Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2008r. 2008-12-03 13:16
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie". 2017-09-11 13:01
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno". 2016-12-16 09:24
Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Tuczna ustalające instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2016-06-20 14:51
Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego 2008-11-26 10:37
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-08-30 08:27
Zarządzenie nr 85/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-12-07 15:18
Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2016-06-20 14:44
Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2008-11-19 12:33
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 2017-09-18 08:53
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-12-07 15:17
Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2016-01-07 14:09
Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2008-11-19 08:54
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Martew w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-08-25 14:18
Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie powolania komisji do przeprowadzania w dniu 22 listopada 2016 r. kontroli w zakresie prawidlowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac zwizązanych z budową przydomowej oczyszczalni Scieków na działce nr 143/1, obręb geodezyjny Jamienko. 2016-11-21 08:47
Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2015-12-31 11:09
Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna w sprawie projektu budżetu Gminy Tuczno na 2009 rok 2008-11-13 13:13
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania " Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granucy pasa drogowego". 2017-09-11 13:03
Zarządzenie nr 82/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lisyopada 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-11-21 11:20
Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2015-12-31 11:07
Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2008-11-12 08:22
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-08-11 10:06
Zarządzenie nr 81/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-11-08 13:26
Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-12-21 10:33
Zarządzenie Nr 79 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy 2008-11-03 15:33
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko na czas zastępstwa młodszy referent do spraw księgowości podatkowej. 2017-08-10 13:52
Zarządzenie nr 80/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 2016-11-08 13:24
Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2015r w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2015-12-15 08:39
Zarządzenie Nr 78A z dnia 31 października 2008 roku w prawie zmian w budżecie Gminy Tuczo na 2008 rok 2008-11-07 13:37
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 sierpnia 2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2017-08-01 09:53
Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-11-03 15:23
Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 08 grudnia 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku. 2015-12-08 15:21
Zarządzenie Nr 78 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, o których mowa w ustawie o pomocy osobom upoważnionym do alimentów 2008-11-03 14:53
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 2017-08-03 10:44
Zarządzenie nr 78/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 25 października 2016r. zmieniające zarządzenie nr 73/2016 2016-10-25 14:06
Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-12-08 15:17
Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2008-10-30 14:13
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku wsprawie w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-08-03 10:38
Zarządzenie nr 77/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 17 października 2016 2016-10-17 12:11
Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie 2015-11-27 15:21
Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczno z dnia 16 października 2008 roku zmieniając Zarządzenie Burmistrza Tuczna Nr 55/2008 z dnia 01 września 2008 roku w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 2008-10-17 08:45
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca ". 2017-07-24 09:27
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 7 października 2016r w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017. 2016-10-18 12:30
Zarządzenie Nr 75/2015 2015-11-27 15:20
Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna z dnia 10 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2008-10-09 10:12
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno". 2017-07-24 09:23
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 października 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2016-10-12 10:51
Zarządzenie Nr 74/2015 Burmisrtza Tuczna z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 2015-11-19 15:02
Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2008 roku dotyczące zmiany tytułu Procedury PQ B3/1 PROJEKTOWANIE ROZWOJU GMINY 2008-10-08 14:16
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno" 2017-07-24 09:17
Zarządzenie nr 74/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-10-07 11:15
Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2015-11-18 09:37
Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2008 roku dotyczące wprowadzenia w życie procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością /SZJ? 2008-11-25 12:55
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-07-24 09:04
Zarządzenie nr 73/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2016-09-20 13:39
Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskiwanego z lasów i zadrzewień gminnych 2015-11-18 09:35
Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna z dnia 6 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2008-10-06 13:23
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-07-11 14:30
Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 14 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy na lata 2017-2018. 2016-09-19 14:59
Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-11-04 12:46
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna z dnia 1 października 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2008-10-01 14:36
Zarządzenie 70/2017 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Żylińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-24 13:16
Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok 2016-09-08 14:10
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współprwcy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontatiacie na rok 2016. 2015-10-27 13:21
Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna z dnia 1 października 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2008-10-01 11:48
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. 2017-08-07 09:15
Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Płocicznie. 2016-09-13 10:39
Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-10-23 15:10
Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna z dnia 1 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Zestawienia celów Operacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie na IV kwartał 2008 2008-10-01 10:56
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. 2017-07-05 13:45
Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 2016-09-02 10:32
Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 05 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015r. 2015-10-07 15:29
Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna z dnia 1 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Tucznie 2008-10-01 10:54
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-07-07 14:31
Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie gminy Tuczno. 2016-08-25 07:42
Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 02 październik 2015r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Rzeczyca w celu wyboru nowego przewodniczącego rady sołeckiej, okreslenia dnia i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2015-10-06 08:45
Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczno z dnia 1 października 2008 roku w sprawie prowadzenia procedur systemu zarządzania jakością 2008-10-01 10:59
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczena do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. 2017-06-29 13:07
Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-08-18 09:26
Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 02 październik 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2016. 2015-10-06 08:25
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2008 rok 2008-09-26 12:40
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-06-27 08:03
Zarządzenie nr 66/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej - ulica Staszica w Tucznie 2016-08-16 15:43
Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2015r w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-10-07 13:39
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna z dnia 24 września 2008 roku w sparwie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 489/4 o pow. 236m2 w obrębie geodezyjnym Jeziorki miejscowość Wrzosy do gminnego zasobu do zadania własne Gminy 2008-09-24 11:39
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-06-27 12:30
Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Moj-Kuryło ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-03 14:35
Zarządzenie nr 64 Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami ZFŚS w Urzędzie Miejskim w Tucznie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie 2015-09-22 15:15
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2008 roku dotyczące wprowadzenia w życie procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością /SZJ/ 2008-09-16 09:13
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Polsko- niemieckie zawody strażackie w gminie Tuczno", w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia- Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania". 2017-06-26 08:56
Zarządzenie nr 64/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 5 sierpnia 2016 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2016-08-01 12:04
Zarządzenie nr 63 Burmistrza Tuczna z dnia 09 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2015-12-18 13:16
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego 2008-09-17 11:15
Zarządzenie Nr 62/2017 2017-06-26 08:50
Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-08-11 09:47
Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 09 września 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021. 2015-09-09 14:40
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2008 roku w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w zakresie wymagań normy PN - EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2008-09-12 08:39
Zarządzenie 61/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-06-20 11:07
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2016-07-25 13:25
Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 02 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-09-07 10:22
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "DOSTAWA MIKROBUSU 9 MIEJSCOWEGO FABRYCZNIE NOWEGO (rok produkcji 2008) DO PRZEWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW" 2008-09-12 08:36
Zarządzenie 60/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-06-20 11:06
Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do celów służbowych. 2016-07-22 11:57
Zarzadzenie Nr 60/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok 2015-09-03 14:55
Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2009 2008-09-29 08:57
Zarządzenie 59/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2016 rok. 2017-06-20 08:52
Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-20 08:44
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. 2015-09-03 14:51
Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczno z dnia 8 września 2008 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej 2008-09-08 13:25
Zarządzenie 58/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2016 rok. 2017-06-20 08:47
Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestru opiekunów społecznych kotów wolnożyjących na terenie Gminy Tuczno. 2016-07-15 15:13
Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania OKW do spraw Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-13 14:23
Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczno z dnia 3 września 2008 roku w sprawie ustanowienia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2008-09-05 12:16
Zarządzenie 57/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2017-06-20 08:28
Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 11 lipca 2014r. w prawie wynagrodzenia dla expertów powołanych do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia Regulaminu pracy komisji Egzaminacyjnej. 2016-07-15 15:13
Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marzeny Domańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-08-04 11:08
Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Tuczno z dnia 1 września 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2008-09-03 14:41
Zarządzenie 56/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-06-20 08:26
Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2016-08-22 11:13
Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-08-03 11:36
Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczno zmieniając Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo - Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal komputerowych w obiektach szkolnych oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie 2008-09-02 13:51
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 czerwca 2017r. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" 2017-06-12 13:38
Zarządzenie Nr 56A/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-12 13:19
Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-07-11 13:42
Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku. 2015-07-27 09:49
Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczno w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2008/2009 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 2008-09-01 14:18
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie wrowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2017-06-09 11:17
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno . 2016-07-04 09:41
Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-07-28 15:16
Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Tuczno w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2008 rok 2008-09-01 13:28
Zarządzenie 53/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zamiany. 2017-06-05 13:33
Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół. 2016-06-29 11:35
Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji do oszacownia strat w uprawach rolnych w związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych na terenie Gminy Tuczno. 2015-07-23 11:00
Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Tuczno w spr: przyjęcia inf. o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Tuczno za 1 półrocze 2008 roku. 2008-08-26 12:08
Zarządzenie 52/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Lubiesz w celu uzupełnienia składu osobowego Rady Sołeckiej Sołectwa Lubiesz, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-06-05 13:38
Zarządzenie 53/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-06-22 12:07
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w likwidowanej Szkole Podstawowej w Płocicznie, sposobu jeje przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2016-06-14 10:07
Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. 2015-07-17 12:11
Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Tuczno w spr: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tucznie 2008-08-26 11:33
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia , miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-06-01 09:23
Zarządzenie 52/2016 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 2016-06-22 12:03
Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Tuczno. 2015-07-17 10:12
Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczno 2008-08-21 13:55
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-06-08 09:58
Zarządzenie 51/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminego. 2016-06-22 11:20
Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-07-17 12:00
Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Tuczno 2008-08-21 13:55
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-05-23 10:55
Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie sposobu wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach Gminy Tuczno. 2015-07-17 10:11
ZARZĄDZENIE NR 49 /2008 Burmistrza Tuczno z dnia 19 sierpnia 2008r. Zmieniające Zarządzenie Nr 05/96 Burmistrza Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 09 grudnia 1996r. ze zmianami. 2008-08-20 15:46
Zarządzenie 48/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 maja 2017r. w sprawie: zatwierdzenia diagnozy w zakresie zindentyfikowania potrzeb i planowanego wsparcia szkół na terenie gminy Tuczno. 2017-05-23 14:19
Zarządzenie Nr 49/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27grudnia 2013 r. Zarządzeniem Nr 1/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r. i Zarządzeniem Nr 29/2015z dnia 29 kwietnia 2015 r. 2016-06-06 14:41
Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2015-08-13 14:21
ZARZĄDZENIE NR 48 /2008 Burmistrza Tuczno z dnia 19 lipca 2008r. dotyczące wprowadzenia w życie procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością /SZJ/ 2008-08-20 15:45
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2017-06-05 12:53
Zarządzenie 48/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2016-06-07 14:13
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2015-07-14 13:00
Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Tuczno 2008-08-20 13:11
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2017 r. w sp rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta do spraw kadr i archiwizacji.rawie powołania komisji 2017-05-18 12:38
Zarządzenie Nr 47A/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-06-08 14:41
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Tuczna z dni 31 maja 2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-06-06 14:19
Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 71/2012 z dnia 18 września 2012r. 2015-07-09 07:55
Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Tuczno 2008-08-14 13:39
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 maja 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-05-15 12:00
Zarządzenie 46/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w drodze spisu z natury stanowiska do spraw zarządzania kryzysowego. 2016-06-14 13:18
Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno. 2015-07-07 08:30
Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczno 2008-08-14 11:55
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-05-22 10:44
Zarządzenie nr 45/2016 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2016-06-07 14:15
Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia " Regulaminu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi". 2015-07-08 12:56
Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczno 2008-08-12 12:58
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko - niemieckie zawody strażackie w Gminie Tuczno" 2017-05-16 13:25
Zarządzenie 44/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno 2016-05-24 14:43
Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przejęcia i prowadzenia Kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2015-06-24 13:14
Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczno 2008-08-12 13:05
Zarządzenie Nr 42a/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pani Renaty Muzyka do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. 2017-05-15 09:35
Zarządzenie 43/2016 w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna użytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2016-05-20 13:47
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków dotyczących utrzymania i porządku. 2015-06-22 10:57
Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczno 2008-08-07 13:46
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pana Piotra Szupieńko do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Zespole Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie, ul. Świerczewskiego 41; 78-640 Tuczno. 2017-05-11 10:28
Zarządzenie 42/2016 w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskiwanego z lasów i zadrzewień gminnych 2016-05-19 09:26
Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do prezeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. 2015-06-17 11:12
Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczno 2008-08-07 10:45
Protokoły dostępne są na stronie tuczno.esesja.pl 2018-11-19 09:34
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2017-05-10 15:04
Zarządzenie nr 41/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-05-17 12:32
Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie od roku szkolnego 2015/2016 w formie elektronicznej. 2015-06-09 12:34
Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczno 2008-08-07 10:45
Protokół z XL Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 luty 2018 roku. 2018-04-16 08:39
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2017-05-09 13:02
Zarządzenie nr 40/2016 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2016-05-16 12:20
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gmint Tuczno na 2015 rok. 2015-06-08 11:52
Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczno 2008-08-06 07:52
Protokół z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku. 2018-04-16 08:38
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Lubiesz w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-05-12 08:00
Zarządzenie nr 39/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2016-09-13 11:53
Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Tuczno. 2015-05-25 15:21
Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczno 2008-07-22 11:57
Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku. 2018-04-16 08:38
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2017-05-09 13:01
Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Emilii Janczewskiej. 2016-05-12 12:12
Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-05-25 15:20
Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczno 2008-07-14 12:38
Protokół z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 roku. 2018-04-16 08:37
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zamiany. 2017-05-09 13:04
Zarządzenie nr 37/2016 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 09 maja 2016r ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2016-05-10 08:16
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 22 maja 2015r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2015-05-19 08:28
Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczno 2008-07-07 15:00
Protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia października 2017 roku. 2018-04-16 08:36
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 14/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-05-04 08:11
Zarządzenie nr 36a/2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach. 2016-05-12 12:07
Zarządzenie nr 36/2016 w sprawie tworzenia, reorganizacji i przygotowania do działania formacji obrony cywilnej 2016-05-10 08:13
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Tuczno dla samorządowych instytucji kultury. 2015-05-25 15:17
Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczno 2008-07-07 07:56
Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2017 roku. 2018-04-16 08:35
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-05-04 10:52
Zarządzenie nr 35/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-05-12 12:05
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 13 maja 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2015-05-13 14:35
Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczno 2008-07-03 13:23
Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2017 roku. 2018-04-16 08:34
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-04-19 10:27
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-04-18 14:20
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych. 2017-01-03 12:59
Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczno 2008-07-03 13:22
Protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku. 2018-04-16 08:34
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2017-04-10 13:35
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia niruchomości mienia gminnego. 2016-04-11 15:08
Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-05-12 09:49
Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczno 2008-07-01 13:52
Protokół z XXXII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 r. 2017-06-28 09:17
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-04-07 12:33
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sposobu wydatkowania części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach Gminy Tuczno. 2016-04-08 14:08
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza. 2015-05-04 11:51
Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Tuczno 2008-07-01 11:49
Protokół z XXXI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 r. 2017-06-28 09:16
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2017-04-06 07:58
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie GminyTuczno na 2016 rok. 2016-04-08 14:03
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rzeczycy powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-30 13:33
Zarządzenie Nr 30 A Burmistrza Tuczno 2008-07-04 13:42
Protokół z XXX/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 r. 2017-04-27 10:38
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2016 rok. 2017-03-29 08:58
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2016-03-23 14:34
Zarządzenie 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 styczniea 2014r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. i Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015r. 2015-04-29 11:20
Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Tuczno 2008-06-20 13:00
Protokół z XXIX/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 r. 2017-04-27 10:37
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca; 2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno. 2017-03-30 11:19
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań w czasie nieobecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego.. 2016-03-22 12:30
Zarządzenie 28/2015 Burmistrza Tuczno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2015-04-30 13:40
Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczno 2008-06-20 13:00
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno. 2017-03-31 09:54
Protokół z XXVIII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 r. 2017-02-27 08:02
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-22 12:28
Zarządzenie 27/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. 2015-05-13 13:17
Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczno 2008-06-13 12:50
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca". 2017-03-22 13:31
Protokół z XXVII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 r. 2017-01-24 14:07
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-22 12:27
Zarządzenie 26/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok 2015-04-30 12:18
Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Tuczno 2008-06-13 12:48
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno". 2017-03-22 13:29
Protokół z XXVI/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 r. 2016-12-30 13:07
Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-03-22 12:25
Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia przewodniczacego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2015-04-27 12:42
Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczno 2008-06-12 08:38
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2017-03-21 09:00
Protokół z XXV/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016 r. 2016-12-02 11:11
Zarządzenie nr 25/2016 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budZetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorz4dowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2015 rok, 2016-07-12 13:02
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-23 07:42
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczno 2008-06-05 15:03
Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2017-03-16 14:33
Protokół z XXIV/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 września 2016 r. 2016-10-26 14:49
Zarządzenie nr 24/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-03-18 07:39
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2015r. zmienijące Zarządzienie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011r. i Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. 2015-04-14 13:31
Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczno 2008-06-04 13:45
Zarządzenie nr 23/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2017-03-16 14:31
Protokół z XXIII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016 r. 2016-10-04 09:38
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-03-07 10:19
Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2015 rok. 2015-04-08 09:51
Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczno 2008-06-04 13:34
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015r. i Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 06 czerwca 2016r. 2017-03-13 14:27
Protokół z XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2016 r. 2016-08-16 09:45
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2016-02-26 14:39
Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instutucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2014 rok. 2015-03-31 13:50
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczno 2008-05-29 08:54
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno. 2017-02-27 13:29
Protokół z XXI/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 maja 2016 r. 2016-06-30 11:54
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2016-02-26 14:39
Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacji i remontu ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce nr 141/5 w Tucznie- BZP nr 13016-2015 z dn. 19.01.2015r. 2015-03-31 13:47
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczno 2008-05-28 11:33
Zarządzenie nr 20/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-03-07 12:45
Protokół z XX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2016 r. 2016-05-27 09:40
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:39
Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2015 roku zmieniąjace Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie. 2015-03-27 09:19
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczno 2008-05-21 13:42
Zarządzenie nr 19/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Jeziorki w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia , miejsca i godzin jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2017-03-02 09:34
Protokół z XIX/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2016 r. 2016-05-27 09:21
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Tuczna Z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:38
Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2015-03-24 10:27
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczno 2008-05-15 12:30
Zarządzenie nr 18/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych i prowadzenia postępowań w czasie nieobecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?. 2017-02-22 09:36
Gmina Tuczno 2016-08-26 08:53
Protokół z XVIII /2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 luty 2016 r. 2016-03-23 08:53
Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Tuczna Z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:38
Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015r. zmieniające Zarządzenie 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014r. i Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. 2015-03-02 14:05
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczno 2008-05-15 12:01
Zarządzenie nr 17/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-02-22 09:35
Spis treści 2016-08-26 09:04
Protokół z XVII /2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 18 stycznia 2016 r. 2016-03-22 12:51
Zarządzenie Nr 17/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:37
Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Tuczna. 2015-02-27 14:02
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczno 2008-05-15 12:00
Zarządzenie nr 16/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2017-02-22 09:35
Rozdział I 2016-08-26 09:04
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:37
Protokół z XVI /2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016 r. 2016-02-25 10:53
Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2015-02-26 15:19
Zarz?dzenie Nr 16 Burmistrza Tuczno 2008-05-14 14:02
Zbigniew Kurkiewicz- Przewodniczący Rady 2019-04-01 12:36
Dorota Rogala - Przewodnicząca Rady Miejskiej 2018-09-27 15:24
Zarządzenie nr 15/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? 2017-02-22 09:33
Rozdział II 2016-08-26 09:05
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2016-02-26 14:36
Protokół z XV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015r. 2016-01-21 12:21
Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika Urzędu Cywilnego. 2015-02-17 15:17
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 2019-02-27 12:11
Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Tuczno 2008-04-25 10:18
Roman Sałachub-Zastępza Przewodniczacego 2019-04-01 12:32
Mariusz Błażewicz - Wiceprzewodniczący 2018-09-27 11:49
Uchwała nr XXXIX.164.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-04-28 10:23
Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2017-02-20 11:48
Rozdział III 2016-08-26 09:05
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tucznie- Dorota Rogala. 2016-07-19 09:09
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:35
Protokół z XIV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015r. 2016-01-12 07:34
Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia miejsca, dnia i godziny przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Zdbowo. 2015-02-17 15:15
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 2019-02-27 12:11
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczno 2008-04-17 13:58
Mariusz Błażewicz 2019-04-01 12:28
Informacja wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2016 rok 2017-04-25 08:28
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 14 luty 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Gminy Tuczno. 2017-02-17 11:12
Rozdział IV 2016-08-26 09:05
Burmistrz Tuczna Krzysztof Hara 2016-07-11 09:47
Wiceprzewodniczący Rady Błażewicz Mariusz. 2016-07-19 09:08
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2016-02-26 14:34
Protokół z XIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. 2015-11-26 11:32
Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrz Tuczna z dnia 16 lutego 2015 rokun w sprawie ogłoszenia miejsca, dnia i godziny przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Nowa Studnica. 2015-02-17 15:12
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Tuczna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2019-02-27 12:11
Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczno 2008-04-16 12:38
Paweł Sochacki 2019-04-01 12:21
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno. 2017-03-30 13:16
Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 lutego 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 28/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2017-02-13 12:19
Rozdział V 2016-08-26 09:06
Zastępca Burmistrza Janusz Bartczak 2016-07-11 09:49
Radny Dzikowicz Bogusław. 2016-07-19 09:08
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-02-26 14:33
Protokół z XII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 września 2015r. 2015-11-03 08:14
Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku zmieniajace Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2015-02-13 07:57
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2019-02-27 12:11
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczno 2008-04-16 08:21
Izabela Kwiecińska 2019-04-01 12:16
Informacja na koniec IV kwartału 2016 roku. 2017-03-24 10:38
Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 9 luty 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna użytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2017-02-09 11:19
Rozdział VI 2016-08-26 09:06
Violetta Stępień 2016-07-11 09:56
Radny Kowalisko Piotr. 2016-07-19 09:08
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Gminy Tuczno. 2016-02-23 14:10
Protokół z XI/2015 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 01 września 2015r. 2015-09-30 12:09
Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tuczno. 2015-02-12 12:02
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie 2019-02-27 12:11
Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczno 2008-04-16 08:20
Marzena Pecio 2019-04-01 12:39
Zarządzenie nr 10/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 9 luty 2017 r. w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskiwanego z lasów i zadrzewień gminnych. 2017-02-09 11:16
Informacja na koniec III kwartału 2016 roku. 2016-11-17 09:46
Legenda wykaz 1 2016-08-26 09:06
Ireneusz Kicman 2016-07-11 09:52
Radny Maciesza Mirosław. 2016-07-19 09:08
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 18 luty 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomiości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2016-02-19 09:53
Protokół z X/2015 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 sierpnia 2015r. 2015-09-04 09:13
Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lutego 2015r. zamieniające Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na : Modernizacja i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie 2015-02-04 09:40
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Tuczno 2019-02-27 12:11
Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczno 2008-04-07 14:09
Lidia Lewandowska 2019-04-01 12:43
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 01.02.2017 r. zmiwniające Zarządzenie nr 87/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. 2017-02-06 13:39
Informacja na koniec II kwartału 2016 roku. 2016-11-18 11:16
Uchwała nr XCV.352.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Tuczno informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-09-13 11:48
Wykaz 1 2016-08-26 09:07
Emilia Panada 2016-07-11 09:52
Radna Szczęsna Wiesława. 2016-07-19 09:07
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 luty 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2016-02-17 10:03
Protokół z IX/2015 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. 2015-09-04 09:11
Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 na terenie Gminy Tuczno. 2015-02-03 09:35
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. losowania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie. 2019-02-27 12:11
Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczno 2008-04-07 14:08
Magdalena Wesół-Tereszczak 2019-04-01 12:47
Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-02-06 13:38
Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 2016-09-02 10:34
Wykaz 2 2016-08-26 09:07
Emilia Janczewska 2016-07-11 09:55
Radny Sałachub Roman. 2016-07-19 09:07
Protokół Nr VIII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. 2016-03-15 08:28
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Tuczno oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2016-02-15 08:41
Zarządzenie Nr 7A/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-02-04 12:38
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. 2019-02-27 12:10
Zarządzenie Nr 8 A Burmistrza Tuczno 2008-04-07 14:08
Katarzyna Krysztowczyk 2019-04-01 12:51
Zarządzenie nr 7/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji opiekumów kotów, dokarmiania kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolnożyjących wraz z zasadami kontroli na terenie Gminy Tuczno. 2017-02-01 07:56
Wykaz 3 2016-08-26 09:07
Renata Dygoń 2016-07-11 09:51
Radna Meslin Alicja. 2016-07-19 09:07
Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tuczno 2016-02-11 11:34
Protokół Nr VII/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. 2015-06-24 07:42
Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2015-02-03 09:33
Informacja Burmistrza Tuczna w sprawie miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów wyborczych. 2019-02-27 12:10
Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Tuczno 2008-03-19 14:46
Bożena Milewska 2019-04-01 12:55
Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2017r. 2017-02-02 07:35
Wykaz 4 2016-08-26 09:07
Uchwała Nr LXXXVI.297.Z.2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. 2016-07-25 13:35
Lidia Sałachub 2016-07-11 09:55
Radna Kriger Dorora. 2016-07-19 09:07
Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno 2016-02-11 11:28
Protokół z VI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. 2015-06-08 11:34
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2015r. 2015-01-30 12:58
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Tuczna 2019-02-27 12:10
Zarzadzenie Nr 7 Burmistrza Tuczno 2008-03-19 14:44
Marek Gajzler 2019-04-02 07:52
Strategia Rozwoju Klastra Ziemia Tuczyńska 2018-01-23 12:55
Aktualizacja POŚ - KATALOG -
Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2017-01-19 14:22
Wykaz 5 2016-08-26 09:07
Małgorzata Karasek 2016-07-11 09:56
Informacja na koniec I kwartału 2016 roku. 2016-06-27 10:34
Radny Mozelewski Andrzej. 2016-07-19 09:07
Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2016-02-02 12:24
Protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015 roku. 2015-04-07 08:45
Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargów nieograniczonych na: "Modernizację i remont ciągów komunikacyjnych w parku miejskim na działce 141/5 w Tucznie". 2015-01-19 12:10
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie 2019-02-27 12:10
Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczno 2008-03-12 10:40
Piotr Kowalisko 2019-04-01 13:01
Załącznik do Strategii 2018-01-23 12:55
Burmistrz Tuczna - KATALOG -
Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Burmistrza Tuczna upoważnień do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " zastrzeżone". 2017-01-19 14:14
Wykaz 5 bezkr. 2016-08-26 09:08
Waloryzacja przyrodnicza - KATALOG -
Izabela Krajnik 2016-07-11 09:54
Radna Krysztowczyk Katarzyna. 2016-07-19 09:07
Uchwała Nr XX.98.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w uchwale zmieniającej budżet gminy na 2016r. 2016-02-26 15:11
Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2016-02-01 11:25
protokół Nr IV/2014 z IV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. 2015-03-24 09:25
Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Tucznie. 2015-01-16 12:52
Informacja Burmistrza Tuczna ws. udziału w głosowaniu osób które dopisały się do spisu w obwodach odrębnych 2019-02-27 11:18
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 11 października 2010r. ws. składu i pełnionych funkcji Miejskiej Komisji Wyborczej 2019-02-27 12:10
Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczno 2008-03-06 10:09
Wiesława Szcęsna 2019-04-01 13:05
Opinia ZWIS 2018-01-23 13:12
Zastępca Burmistrza - KATALOG -
Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie powołania Pełnomocnika Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2017-01-19 14:05
Wykaz 5 ślimaki 2016-08-26 09:08
Program Ochrony Środowiska 2013-2016 2016-08-26 08:49
Bożena Jacyna 2016-07-11 09:53
Radna Sobczak Mariola. 2016-07-19 09:07
Uchwała Nr XX.97.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuzno na lata 2016-2028 2016-02-26 15:09
Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. 2016-02-03 07:43
Protokół Nr III/2014 z III Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. 2015-03-24 08:16
Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie oddania w użyczenie Stadionu Miejskiego w Tucznie przy ul. Wolności 97 2015-01-14 10:24
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 20 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania na Burmistrza Tuczna w dniu 30 listopada 2014r. 2019-02-27 11:18
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2019-02-27 12:10
Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczno 2008-02-04 08:44
Andrzej Mozelewski 2019-04-01 13:08
Opinia RDOŚ 2018-01-23 13:12
Skarbnik Gminy - KATALOG -
Zarządzenie nr 2/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2017-02-17 11:14
Wykaz 6 2016-08-26 09:08
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Tuczno 2016-08-26 08:49
Artur Kopciuch 2016-07-11 09:53
Radny Kurkiewicz Zbigniew. 2016-07-19 09:07
Zarządzenie nr 2A/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016 rok. 2016-02-05 07:39
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2016 roku. 2016-01-26 07:28
Uchwała Nr IV.26.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuczno na lata 2016-2021 2016-01-20 15:16
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Tucznie- Dorota Rogala. 2015-05-21 11:58
Protokół II/2014 z II Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. 2015-01-22 14:33
Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-01-09 13:43
Uchwała Nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014r o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza 2019-02-27 11:18
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 22 września 2010r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ich numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu 2019-02-27 12:10
Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczno 2008-02-04 08:43
Dorota Kriger 2019-04-01 13:12
Obwieszczenie w spr. odstąpienia od sooś 2018-01-23 13:13
Kierownicy jednostek - KATALOG -
Zarządzenie nr 1/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2017 rok. 2017-01-10 10:58
Wykaz 7 2016-08-26 09:09
Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest 2016-08-26 08:49
Alicja Wdowińska 2016-07-11 09:50
Radna Wysocka Anna. 2016-07-19 09:06
Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2016 rok. 2016-01-25 09:55
Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie o wieloletniej prognozie finansowej. 2015-12-30 15:39
Wiceprzewodniczący Rady Błażewicz Mariusz. 2015-06-26 11:43
Protokół I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Tucznie. 2015-01-22 14:34
Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2015 rok. 2015-01-08 08:10
Uchwała Nr 8 w sprawie zmian w składzie OKW powołanej do przeprowadzenia wyborów 2019-02-27 11:18
Informacja Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany lokalu wyborczego 2019-02-27 12:10
Marcin Majchrzak - Przewodniczący 2010-09-16 10:15
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczno 2008-01-22 09:37
Skład Rady Miejskiej w Tucznie 2014 - 2018 2018-11-19 09:02
OBWIESZCZENIE Burmistrza Tuczna z dnia 24 kwietnia 2019 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Tuczna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-24 15:34
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 06.05.2019 r. godz. 10.00 2019-04-24 13:09
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-04-24 10:55
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-04-18 10:16
Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie dla kadencji 2018 - 2023 2019-04-16 08:49
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 15 kwietnia 2019 informujące o przetargu ustnym nieograniczonym sprzedaży nieruchomości 2019-04-15 13:17
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego 2019-04-12 12:54
Dyżury Urzędnika Wyborczego 2019-04-11 20:49
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 19.04.2019 r. godz. 10.00 - dokument stracił ważność 2019-04-11 14:40
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 11 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2019-04-11 14:31
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 11 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania - dokument stracił ważność 2019-04-11 14:31
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o pełnionych dyżurach 2019-04-10 19:50
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie 2019-04-10 19:53
Zarzadzenie Nr 22/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolnosci 3; 78-640 Tuczno, którego organem prowadzacym jest Gmina Tuczno. 2019-04-18 10:05
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-04-15 10:48
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 2019-04-09 09:12
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji 2019-04-05 15:19
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągach: Tuczno, Marcinkowice, Rusinowo, Rzeczyca i Miłogoszcz 2019-04-05 11:45
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 03.04.2019 o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-03 11:56
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 03.04.2019 o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-03 11:55
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tucznie przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r. 2019-04-03 09:42
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2018 rok. 2019-04-02 08:51
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 2019-04-01 14:46
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno,sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2018 rok. 2019-03-29 14:50
Rada Miejska - początek kadencji 2018-2023 - KATALOG -
zawiadomienie - nowy termin 2019-03-26 13:55
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2019-03-25 15:32
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-25 15:31
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2019-03-25 15:31
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-03-25 15:24
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie III o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 2019-03-25 10:46
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rzeczyca), powołanej do przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 2019-03-25 10:43
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego członka komisji ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rzeczyca), powołanej do przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 2019-03-26 08:47
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2019-03-21 13:29
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-03-19 08:27
zawiadomienie o wydaniu decyzji 2019-03-15 14:39
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 15 marca 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 2019-03-15 10:41
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych 2019-03-08 14:46
Zarzadzenie Nr 16/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2019-03-12 13:23
Uchwała Nr 1/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia druku, zasad kontroli poprawności ustaleń treści kart wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 2019-04-15 15:10
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 na terenie Gminy Tuczno 2019-03-08 08:49
Podział dróg miasta Tuczno na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne 2019-03-06 09:56
Miasto Tuczno studium urbanistyczno - historyczne z wytycznymi konserwatorskimi 2019-03-06 09:53
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Tulipanowa, Wolności 2019-03-06 09:52
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Kwiatowej, Zamkowej, Szkolnej 2019-03-06 09:17
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczno 2019-03-06 09:15
Zawiadomienie zakończenie postępowania - nowy termin 2019-03-01 07:37
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2019-02-28 14:11
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzania wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczeonego do zbycia 2019-02-28 14:09
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno 2019 rok. 2019-03-06 13:30
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 27 lutego 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 2019-02-28 13:47
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2019 r. o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Tucznie w okręgu wyborczym nr 14, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 2019-02-28 13:43
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2019 r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 2019-02-28 13:38
Zarządzenie Nr 53/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 luty 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Tucznie w okręgu wyborczym nr 14 2019-02-27 11:44
zawiadomienie- zakończenie postępowania dowodowego 2019-02-27 07:45
Informacja na koniec IV kwartału 2018 roku 2019-02-26 14:25
Informacja na koniec III kwartału 2018 roku 2019-02-26 14:25
Informacja na koniec II kwartału 2018 roku 2019-02-26 14:25
zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów współdziałających 2019-02-22 12:48
Rozbudowa zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Cocolates Sp. z o.o. - KATALOG -
Rzeczyca - Jeziorki wymiary skanu [8463 x 7656] 2019-02-22 10:32
Rzeczyca - Jeziorki wymiary skanu [16927 x 15312] 2019-02-22 10:32
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 luty 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2019 roku 2019-02-21 13:11
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępwaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno 2019-02-27 13:09
zawiadomienie o postanowieniu w sprawie odstąpienia od ooś 2019-02-21 09:55
zawiadomienie - postanowienie w sprawie odstąpienia od oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia 2019-02-18 16:30
Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert w formie powierzenia za zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tuczno 2019-02-15 09:56
zawiadomienie- wyznaczenie nowego terminu 2019-02-14 15:21
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2019-02-14 15:16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-13 14:48
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2019 informujące o przetargu ustnym ograniczonym nieruchomości w dniu 22 marca 2019 2019-02-13 13:05
Uchwała Nr XII.66.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Tuczno na 2019 r. 2019-02-07 09:19
Uchwała Nr XII.65.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuczno 2019-02-07 09:19
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 06.02.2019 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2019-02-07 08:24
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2019 roku. 2019-02-06 15:24
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 1 lutego 2019 informujące o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 8 marca 2019 2019-02-05 11:19
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisko młodszy referent ds. podatków 2019-01-31 14:28
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rektutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy referent ds. podatków 2019-01-31 09:56
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-02-07 09:44
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tuczno. 2019-02-07 12:56
zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-01-24 13:38
Budowa instalacji fotowoltaicznej - obręb geodezyjny Jamienko - KATALOG -
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji 2019-01-22 12:27
zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-01-22 11:50
Budowa instalacji fotowoltaicznej - obręb geodezyjny Rzeczyca - KATALOG -
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Tuczno w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 12:56
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszy referent ds. podatków 2019-01-15 15:02
Krzysztof Hara - Burmistrz Tuczna 2019-01-15 10:26
Wojciech Narel - Kierownik- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2019-01-15 10:19
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 8 stycznia 2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-01-23 12:48
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 8 stycznia 2019 informujące o przetargu ustnym ograniczonym 2019-01-08 14:21
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 8 stycznia 2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-01-08 13:05
Projekt umowy - dokument stracił ważność 2019-01-08 11:35
Formularz ofertowy - dokument stracił ważność 2019-01-08 11:36
Ogłoszenie o przetargu - dokument stracił ważność 2019-01-08 11:35
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 11.12.2018 r. godz. 10.00 - KATALOG -
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci mienia gminnego. 2019-01-08 10:11
Zarzadzenie nr 3/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji. 2019-01-04 15:13
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2019 rok. 2019-01-08 10:36
Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 stycznia 2019 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2019-01-03 14:06
Formularz ofertowy - dokument stracił ważność 2018-12-11 13:56
Projekt umowy - dokument stracił ważność 2018-12-11 13:55
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno - dokument stracił ważność 2018-12-11 13:52
Uchwała Nr LXXXIV.475.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tuczno na 2019 rok 2018-12-07 14:47
Uchwała Nr LXXXIV.474.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuczno na lata 2019-2035 2018-12-07 14:47
Uchwała Nr LXXXIV.473.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Tuczno na 2019 rok 2018-12-07 14:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko 2018-12-04 10:55
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-11-29 15:13
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Tuczno - MGOPS 2018-11-27 09:43
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 listopada 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 r. 2018-11-21 15:46
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowosci wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. 2018-11-21 15:35
Zarządzenie Nr 117A/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Gminy tuczno z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. działalnosci pożytku publicznego i owolontariacie nz rok 2019. 2018-11-21 15:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwałenia zmany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2035 2018-11-21 14:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2019 rok 2018-11-21 14:56
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 20.11.2018 r. o przetargu ustym ograniczonym nieruchomości 2018-11-20 11:41
Dyżury Radnych - KATALOG -
Dyżury Radnych - KATALOG -
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki budowlanej. 2018-11-16 07:52
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 09.11.2018 o odwołaniu przetargu działki nr 168 - Strzaliny 2018-11-09 09:04
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiazków Dyrektora w Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. 2018-11-07 09:28
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 05 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistza Tuczna z dnia 13 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 r. 2018-11-09 15:10
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 9 listopada 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno. 2018-11-08 10:57
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-11-09 09:37
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 r w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. 2018-11-05 13:27
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-10-31 12:25
Lista osób zakwalifikowanych w naborze na stanowisko młodszy referent ds. księgowości urzędu 2018-10-26 15:10
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 październik 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości urzędu. 2018-10-26 11:38
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno 2018-10-26 10:13
Informacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w dniach 20-21.10.2018 2019-02-27 11:33
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Tuczno 2019-02-27 11:33
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 w gminie Tuczno 2019-02-27 11:33
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 9 października 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-10-11 08:12
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:33
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:33
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2018-10-08 12:33
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 5 października 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-10-08 12:28
Uchwała Nr LXII.378.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-10-08 09:52
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Miłogoszcz) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:33
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Miłogoszcz) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:33
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Zdbowo) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Zdbowo) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Marcinkowice) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Marcinkowice) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:32
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:31
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Miłogoszcz) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:31
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Miłogoszcz) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:31
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Zdbowo) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:31
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Zdbowo) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:30
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:30
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:30
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Marcinkowice) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:30
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Marcinkowice) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:30
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2019-02-27 11:30
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2019-02-27 11:29
Zaządzenie Nr108/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 1 pzździernika 2018 r., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru dzieci do Publicznego Żłobka "TOLA" przy ulicy Wolnosci 3, 78-640 w Tucznie na okres od 02.11.2018 r. do 31.08.2019 r. 2018-10-05 15:46
Zarządzenie Nr 107a/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 września 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2018-10-05 15:37
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - dokument stracił ważność 2018-10-26 15:10
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 3 2019-02-27 11:29
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Powiatu w Wałczu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 3 2019-02-27 11:29
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tuczno 2019-02-27 11:29
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2018 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawy nieruchomości 2018-10-02 14:30
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu o planowanym szkoleniu dotyczącym aktualnej sytuacji odnośnie ptasiej grypy 2018-10-02 12:56
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:29
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:29
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 1 października 2018 r. r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 2019-02-27 11:28
Protokół z losowania przeprowadzonego w celu uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:28
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Tuczna zdnia 28 września 2018 r.,w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do Publicznego Żłobka"TOLA" w Tucznie" 2018-10-01 10:27
Dorota Kriger 2018-09-27 11:29
Anna Wysocka 2018-09-27 11:24
Andrzej Marek Mozelewski 2018-09-27 11:20
Mariola Sobczak 2018-09-27 11:17
Bożena Milewska 2018-09-27 11:11
Lucyna Kowalska 2018-09-27 11:08
Piotr Kowalisko 2018-09-27 11:03
Wiesława Szczęsna 2018-09-27 10:57
Roman Sałachub 2018-09-27 10:52
Alicja Meslin 2018-09-27 10:49
Mirosław Maciesza 2018-09-27 10:44
Katarzyna Krysztowczyk 2018-09-27 10:36
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 września 2018 r. o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych do obwodowych komisji wyborczych 2019-02-27 11:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-09-25 13:55
Zbigniew Kurkiewicz 2018-09-25 13:24
Oświadczenia Majątkowe Radnych na dwa miesiące przed końcem kadencji. - KATALOG -
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika 2019-02-27 11:28
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej wlasność gminy. 2018-09-20 14:43
Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 2018-09-18 15:16
Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnionych dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:28
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:28
Informacja o miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych 2019-02-27 11:28
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie 2019-02-27 11:28
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami. 2018-09-14 13:16
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 2018-09-27 12:31
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-09-14 09:03
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-09-19 08:33
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Tuczno. 2018-09-14 08:16
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. 2018-09-28 15:13
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnionych dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:28
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie 2019-02-27 11:27
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnionych dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:27
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:27
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:27
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie 2019-02-27 11:27
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2019-02-27 11:26
Dyżur urzędnika wyborczego 2019-02-27 11:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-09-06 15:17
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 03.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2007 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Społecznrj Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. 2018-09-05 08:09
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie" (IV) 2018-09-07 14:48
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" 2018-09-03 08:48
Zarządzenie Nr 96/2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r. 2018-09-14 12:30
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 2018-09-14 12:58
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-08-31 11:59
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 sierpnia 2018 r w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. 2018-08-30 13:18
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o podziale powiatu na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 2019-02-27 11:26
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2019-02-27 11:26
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie oraz wyborach Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-02-27 11:26
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2019-02-27 11:26
Wybory Samorządowe 2018 - KATALOG -
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko-niemieckie wyścigi smoczych łodzi w Tucznie" 2018-08-24 13:44
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno 2018-08-22 13:02
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie 2018-08-21 08:20
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 sierpnia 2018r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-08-08 10:30
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami ołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2018-08-08 10:17
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-08-07 15:38
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnych wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (III) 2018-08-06 08:53
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-08-06 08:47
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.08.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-08-02 09:34
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-08-03 13:02
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 03 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-07-31 09:22
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-07-30 15:01
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27.07.2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-07-30 14:53
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmsitrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej 2018-07-27 15:30
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudoweę parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 (II) 2018-07-27 15:29
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2018-07-27 15:29
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2018-07-27 13:17
Zarządzenie nr 78/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2018-07-20 14:45
Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie 2018-07-20 14:44
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-07-25 12:33
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok 2018-07-23 11:06
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko-niemieckie spotkanie z kulturą w Tucznie" 2018-07-23 11:43
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko-niemieckie wyścigi smoczych łodzi w Tucznie" 2018-07-23 11:44
Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie od sesji XLI z dnia 27.03.2018 dostępne są w Portalu Mieszkańca (https://esesja.pl/tuczno?kid=466) 2019-04-16 08:44
Emilia Janczewska 2018-07-11 09:12
Alicja Wdowińska 2018-07-11 09:07
Renata Dygoń 2018-07-11 09:02
Anna Skuzjus 2018-07-11 08:54
Lidia Sałachub 2018-07-11 08:26
Ireneusz Marian Kicman 2018-07-10 14:46
Izabela Katarzyna Krajnik 2018-07-10 14:41
Piotr Kazimierz Szupieńko 2018-07-10 14:38
Bożena Janina Jacyna 2018-07-10 14:34
Małgorzata Karasek 2018-07-10 14:30
Janusz Bartczak 2018-07-10 14:23
Violetta Helena Stępień 2018-07-10 14:15
Protokół z otwarcia ofert na stanowisko młodszy referent ds.organizacyjno-kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-07-10 11:20
Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Tuczna nr 72/2018 z dnia 05 lipca 2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta do spraw organizacyjno-kancelaryjnych 2018-07-05 13:04
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (II) 2018-07-04 09:11
Informacja dotycząca Plaży Miejskiej w Tucznie w sezonie 2018 2018-07-04 08:37
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 24.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Próchnówko 2018-07-03 14:57
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 03.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno (ul. Fiołkowa, Wrzosowa) 2018-07-03 14:56
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 2018-07-03 13:40
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 2018-07-03 13:40
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Płociczno 2018-07-03 13:39
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start 2018-07-02 10:28
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start 2018-07-02 10:27
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start" 2018-07-02 10:26
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-07-23 11:03
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2017 rok 2018-07-03 09:25
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2017 rok 2018-07-03 09:24
Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 czerwca 2018 zmieniające zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-07-23 10:59
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2018-06-28 10:13
Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamóienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" 2018-06-20 14:23
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-06-20 14:02
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2018-07-23 10:57
Informacja wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2017 rok 2018-06-20 12:29
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 2018-06-19 09:19
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-06-14 14:25
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarwanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) 2018-06-14 14:21
Kierownicy jednostek - KATALOG -
Skarbnik Gminy - KATALOG -
Zastępca Burmistrza - KATALOG -
Burmistrz Tuczna - KATALOG -
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej 2018-06-11 15:17
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2018-06-11 15:16
Zarządzenie Nr 56/2018 zmieniające zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznieo 2019-03-08 10:17
Hara Krzysztof- Burmistrz Tuczna 2018-06-14 11:34
Rogala Dorota- Przewodnicząca Rady 2018-06-11 09:42
Błażewicz Mariusz- Wiceprzewodniczący Rady 2018-06-11 09:52
Wysocka Anna 2018-06-11 09:40
Szczęsna Wiesława 2018-06-11 09:40
Krysztowczyk Katarzyna 2018-06-11 09:52
Sałachub Roman 2018-06-11 09:39
Mozelewski Andrzej 2018-06-11 09:38
Kowalisko Piotr 2018-06-11 09:38
Kurkiewicz Zbigniew 2018-06-11 09:38
Kowalska Lucyna 2018-06-11 09:37
Maciesza Mirosław 2018-06-11 09:37
Sobczak Mariola 2018-06-11 09:34
Milewska Bożena 2018-06-11 09:34
Kriger Dorota 2018-06-11 09:34
Meslin Alicja 2018-06-11 09:33
Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2018 r. - KATALOG -
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach, ul. Marcinkowice 46A, 78-641 Marcinkowice, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno. 2018-06-18 10:53
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno. 2018-06-08 11:52
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-06-06 12:30
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2019-01-18 11:08
Informacja i wniosek dla osób zgłaszających szkody łowieckie 2018-05-29 11:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego 2018-05-25 10:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego 2018-05-25 10:12
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. 2018-05-24 10:05
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno. udzielenie 2018-05-24 10:04
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. 2018-05-24 14:43
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego lokalu socjalnego. 2018-05-23 12:21
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Tuczno na lokal socjalny. 2018-05-23 12:08
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-05-18 16:37
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2018-05-18 16:36
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania 2018-05-16 11:03
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 2018-05-16 11:02
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji 2018-05-11 14:32
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-05-09 12:10
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-05-28 08:02
Protokół z otwarcia ofert na stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji 2018-05-08 09:19
Uchwała nr XXXV.208.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tuczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia 2018-05-07 13:51
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw plynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-05-07 11:20
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia.. 2018-05-07 11:16
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy i Miasta Tuczno. 2018-05-07 11:15
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-05-07 11:11
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-05-07 11:10
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2018-05-04 07:54
Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-04-30 14:51
Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2018-04-30 14:51
Informacja na koniec I kwartału 2018 roku 2018-04-26 15:11
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 15 lipca 2009 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-04-26 13:30
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-05-23 10:20
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy 2018-04-25 12:23
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisjii przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 kwietnia 2018 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2018-04-26 13:30
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji. 2018-04-25 11:46
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 2018-04-18 13:24
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-04-18 09:45
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji 2018-04-17 13:19
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 16.04.2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Tucznie przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2018 r. 2019-02-27 11:37
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o pełnieniu dyżuru z dniu 15.04.2018 2019-02-27 11:36
Zawiadomienie - nowy termin 2018-04-10 15:03
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 2018-04-10 15:03
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat 2018-04-11 15:13
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o możliwości dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2018-04-09 12:43
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Jamienko w celu wyboru nowego sołtysa Sołectwa Jamienko, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2018-04-05 11:53
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-04-06 09:33
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2018-04-05 11:18
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-04-05 11:54
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r. 2018-10-29 09:01
Burmistrz Tuczna ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tucznie na stanowisko pracy: ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji 2018-03-30 11:51
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2017 rok. 2018-03-29 10:04
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-03-26 08:38
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-03-22 12:33
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2018 r. dotyczące sprzedazy nieruchomości - przetarg ustny nieograniczony 2018-03-21 14:50
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Gminy Tuczno.i 2018-03-21 10:36
Zarządzenie Nr 25/2018Burmistrza Tuczna z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego e Tucznie. 2018-03-28 12:34
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego e Tucznie. 2018-03-28 12:32
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy TUczno na 2018 rok. 2018-03-21 07:31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 2018-03-20 12:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2018-03-19 15:23
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2018 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2018-03-21 07:30
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia zasad przekazania-użyczenia radnym Rady Miejskiej w Tucznie tabletów do użytku służbowego 2018-03-16 10:02
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 12.03.2018 w sprawie ofert na otwarty konkurs w formie powierzenia na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Tuczno. 2018-03-12 14:29
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12.03.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do RM w dniu 15.04.2018 2019-02-27 11:36
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12.03.2018 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do RM w dniu 15.04.2018 2019-02-27 11:36
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2018-03-12 11:22
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2018-03-08 10:58
Zawiadomienie- nowy termin. 2018-03-07 10:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 2018-03-06 09:26
Przebudowa mostu na rzece Korytnica. - KATALOG -
Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki". 2018-07-19 07:42
Uchwała Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2018 ? 2021 z perspektywą do roku 2025?. 2018-03-05 12:39
Uchwała Nr XL/314/2018 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-03-05 12:36
Uchwała Nr XL/313/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym. 2018-03-05 12:35
Uchwała Nr XL /312/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 2018-03-05 12:34
Uchwała Nr XL/311/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2018-03-05 12:33
Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu SP ZOZ " Leśna Ustroń" w Tucznie. 2018-03-05 12:43
Uchwała Nr XL/309/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-03-05 12:31
Uchwała Nr XXXIX/309/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa chodnika w miejscowości Rusinowo w ciągu drogi wojewódzkiej 179" 2018-03-05 12:13
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.03.2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2015 r. oraz zarządzeniem Nr 119/2017 r. 2018-03-02 12:51
Zarządzenie 19/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-03-07 13:19
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 ruku w sprawie ustalenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-03-02 12:38
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2018-03-14 08:49
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-03-05 12:07
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-03-02 12:30
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2018 2019-02-27 11:36
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustatenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.: ,,Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego" ze zm. 2018-02-23 12:51
Informacja na koniec IV kwartału 2017 roku 2018-02-22 12:43
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego 2018-02-22 12:18
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-02-21 19:18
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-02-23 12:49
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego 2018-02-21 13:18
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 16 lutego 2018 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie 2019-02-27 11:36
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tucznie 15.04.2018 - KATALOG -
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-02-16 09:30
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy (2) 2018-02-14 09:36
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice" 2018-02-13 08:07
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniajace Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-02-13 11:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających 2018-02-12 11:03
Droga Tuczno - Miłogoszcz - KATALOG -
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 2018-02-07 10:15
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2018-02-07 10:15
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2018-02-06 15:22
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna informujące o przetargu ustnym ograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości w m. rzeczyca działka nr 483/3 2018-02-06 15:21
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2018-02-06 14:00
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018-02-06 10:52
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2018 roku. 2018-02-06 10:17
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2018 roku w prawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-02-06 14:11
ZarządZarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postpowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2018-03-01 14:07
Opinia WPIS 2018-01-31 08:34
Opinia RDOŚ 2018-01-31 08:34
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.01.2018 dotyczące wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Tucznie 2019-02-27 11:36
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2018-01-31 08:33
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania przetargu ogłoszonego dnia 11.01.2018 2018-02-06 10:52
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o udzieleniu dotacji do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Tuczno. 2018-02-06 10:51
Uchwała Nr XXXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podrózy służbowej. 2018-01-24 13:08
Uchwała Nr XXXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 2018-01-24 13:04
Uchwała Nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 230Z w miejscowości Jeziorki". 2018-01-24 13:01
Uchwała Nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opoekuńczo- Leczniczemu SP ZOZ " Leśna Ustroń" w Tucznie 2018-01-24 12:59
Uchwała Nr XXXIX/304/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-01-24 12:54
2018 rok - KATALOG -
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-24 09:55
Strategia Rozwoju Tuczyńskiego Klastra Energii - KATALOG -
Uchwała Nr XI.83.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuczno 2018-01-23 10:54
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego prowadzenie działań opiekuńczo - wychowawczych w Tuczno 2018-02-06 10:51
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 r. dotyczące sprzedazy nieruchomości. 2018-02-06 10:51
Ogłoszenie Burmistzr Tuczna z dnia 11.01.2018 dotyczące sprzedaży nieruchomości. 2018-02-06 10:51
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-11 10:46
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-11 10:46
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2018-01-09 12:20
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2018-01-09 12:20
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/15 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. 2018-01-08 12:48
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok. 2018-01-08 12:33
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok. 2018-01-08 12:28
Uchwała Nr XXXVIII/303/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 2018-01-08 12:24
Uchwała Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego. 2018-01-08 12:23
Uchwała XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2018-01-08 12:21
Uchwała Nr XXXVIII/300/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2018r. 2018-01-08 12:20
Uchwała Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2018-01-08 12:13
Uchwała Nr XXXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2018-01-08 12:10
Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2018-01-08 12:06
Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wywozy nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2018 r. 2018-01-08 12:04
Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2018-2028. 2018-01-08 11:55
Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-01-08 11:42
Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2017-2028. 2018-01-08 11:35
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2018-01-08 11:34
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2018-02-06 10:50
Obwieszczenie do wystąpieniu do organu współdziałającego 2018-01-03 14:14
Obwieszczenie do wystąpieniu do organu współdziałającego 2018-01-03 14:13
Projekt 2017-12-21 09:36
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2017-12-21 09:34
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 2017-12-14 15:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-12-14 15:14
Ferma drobiu Marcinkowice - KATALOG -
Uchwała Nr CXXXVII.595.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozie finansowej 2017-12-14 13:40
Uchwała Nr CXXXVII.594.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-12-14 13:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-12-13 13:10
Droga Martew - Tuczno - KATALOG -
Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady mIejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obsługi finansowej szkół w Gminie Tuczno. 2017-12-06 11:09
Uchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia ze zm. 2017-12-06 11:08
Uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2017-12-06 11:07
Uchwała Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Jeziorki. 2017-12-06 11:04
Uchwała Nr XXXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Tuczno. 2017-12-06 11:03
Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2017-12-06 11:01
Uchwała XXXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-12-06 11:00
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 2017-11-21 12:47
Uchwała Nr XXXVI/284/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla części działki nr 251/8 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2017-11-14 14:25
Uchwała Nr XXXVI/283/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 14/6 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-11-14 14:24
Uchwała Nr XXXVI/282/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie. 2017-11-14 14:23
Uchwała Nr XXXVI/281/2017 z dnia 31-10-2017 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/159/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia 2017-11-14 14:22
Uchwała Nr XXXVI/280/2017 z dnia 25-09-2017roku w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2017-11-14 14:21
Uchwała Nr XXXVI/279/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-11-14 14:21
Wydanie decyzji umarzającej postępowanie 2017-10-31 13:29
Uchwała XXXV/278/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na część działki nr 112/10 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2017-10-25 08:33
Uchwała Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Płociczno. 2017-10-25 08:32
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. 2017-10-25 08:49
Uchwała Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Tuczno. 2017-10-25 08:31
Uchwała XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno, a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzania Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec ? Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. 2017-10-25 08:32
Uchwała Nr XXXV/273/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-10-25 08:29
Informacja na koniec III kwartału 2017 roku 2017-10-23 14:33
Zawiadomienie o zapoznaniu się z dokumentacją. 2017-10-04 12:08
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2017-09-26 13:33
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 2017-09-18 08:55
Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2017-10-25 08:27
Uchwała Nr XXXIV/271/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 379 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:59
Uchwała Nr XXXIV/270/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 378 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:59
Uchwała Nr XXXIV/269/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 147 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:58
Uchwała Nr XXXIV/268/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 146/6 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:58
Uchwała Nr XXXIV/267/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 142 położonej w obrębie geodezyjnym Miłogoszcz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:58
Uchwała Nr XXXIV/266/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 140/5 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:57
Uchwała Nr XXXIV/265/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 119 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:54
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 108/12 położonej w obrębie geodezyjnym Rusinowo stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:53
Uchwała Nr XXXIV/263/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 107 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:52
Uchwała Nr XXXIV/262/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 106 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:52
Uchwała Nr XXXIV/261/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 78 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:51
Uchwała Nr XXXIV/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 66 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:51
Uchwała Nr XXXIV/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 53 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:50
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 14/3 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:49
Uchwała Nr XXXIV/257/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 12 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-09-04 10:47
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 2 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2017-09-04 10:46
Uchwała Nr XXXIV/255/2017 zmieniającą Uchwałę Nr XXXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: wyrażania zgody na zawarcie Porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Tuczno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wałczu. 2017-09-04 10:46
Uchwała Nr XXXIV254/2017 zmieniającą uchwałę Nr VII/59/2001 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 07.12.2001r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych. 2017-09-04 10:45
Uchwała Nr XXXIV/253/2017 zmieniające Uchwałę Nr XVI/16/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2017-09-04 10:45
Uchwała Nr XXXIV/252/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach w Ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieszka I z oddziałami przedszkolnymi w Marcinkowicach. 2017-09-04 10:44
Uchwała Nr XXXIV /251/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie. 2017-09-04 10:43
Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017-2028. 2017-09-04 10:43
Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-09-04 10:41
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego 2017-08-30 11:59
zawiadomienie o postanowieniu w sprawie odstąpienia od ooś 2017-08-14 11:07
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno na stanowisko na czas zastępstwa młodszy referent ds. Księgowości podatkowej. 2017-08-10 14:15
zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie 2017-08-09 12:49
Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu do organów współdziałających 2017-08-03 10:37
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2017-07-28 10:15
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2017-07-28 10:15
Zawiadomienie w sprawie postanowienia - brak konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko 2017-07-26 13:12
Zawiadomienie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego 2017-07-26 13:10
Informacja na koniec II kwartału 2017 roku 2017-07-20 15:20
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. kadr i archiwizacji 2017-07-14 07:33
Wniesienie odwołania 2017-07-13 14:32
Zarządzenie Nr 21/2014z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. 2017-07-12 10:00
Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. 2017-07-12 09:59
Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. 2017-07-12 09:58
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 31.05.2011 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2017-07-12 09:56
Informacja o wynikach konkursu 2017-07-06 09:08
Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organu 2017-06-30 15:14
Przebudowa dróg w leśnictwie Krępa na terenie Nadleśnictwa Tuczno - KATALOG -
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-06-27 14:12
Montaż automatycznej stacji meteorologicznej Martew - KATALOG -
Uchwała XXXIII/248/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Tuczno". 2017-06-27 11:47
Uchwała Nr XXXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Tuczno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wałczu. 2017-06-27 11:42
Uchwała Nr XXXIII/246/2017 Rady Miejskiej w tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę nr 3/1 położoną w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącą własność Gminy Tuczno. 2017-06-27 11:38
Uchwała Nr XXXIII/245/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę nr 3/1 położoną w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącą własność Gminy Tuczno w trybie bezprzetargowym 2017-06-27 11:36
Uchwała Nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: opłaty miejscowej. 2017-06-27 11:29
Uchwała XXXIII/243/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2017-06-27 11:20
Uchwała XXXIII/242/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2017r. 2017-06-27 11:10
Uchwała XXXIII/241/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2017- 2028. 2017-06-27 11:15
Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. 2017-06-27 09:01
Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r. 2017-06-26 14:29
Uchwała Nr XXXIII/238/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Finansowego za 2016 rok. 2017-06-26 14:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-06-23 12:47
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2017-06-20 11:12
Uchwała XXXII/237/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Tuczno przy ulicy Konopnickiej, obrębie geodezyjnym Tuczno 108. 2017-06-01 12:34
Uchwała XXXII/236/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lubiesz. 2017-06-01 12:33
Uchwała XXXII/235/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Strzaliny. 2017-06-01 12:31
Uchwała XXXII/234/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017 - 2029. 2017-06-21 07:53
Uchwała XXXII/233/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok 2017-06-01 12:27
Uchwała XXXII/232/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie. 2017-06-01 12:29
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z dokumentacją 2017-05-30 14:44
Dzikowicz Bogusław 2017-05-30 11:30
Sobczak Mariola 2017-05-30 11:30
Kowalska Lucyna 2017-05-30 11:31
Kowalisko Piotr 2017-05-30 11:31
Meslin Alicja 2017-05-30 11:31
Sałachub Roman 2017-05-30 11:31
Kurkiewicz Zbigniew 2017-05-30 11:32
Krysztowczyk Katarzyna 2017-05-30 11:32
Szczęsna Wiesława 2017-05-30 11:32
Kriger Dorota 2017-05-30 11:33
Mozelewski Andrzej 2017-05-30 11:33
Wysocka Anna 2017-05-30 11:33
Maciesza Mirosław 2017-05-30 11:34
Błażewicz Mariusz 2017-06-05 11:05
Rogala Dorota- Przewodnicząca Rady 2017-06-05 11:05
Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2017 - KATALOG -
Karasek Małgorzata 2017-05-29 15:12
Dygoń Renata 2017-05-30 11:29
Kicman Ireneusz 2017-05-29 15:10
Sałachub Lidia 2017-05-29 15:09
Janczewska Emilia 2017-05-30 11:30
Jacyna Bożena 2017-05-29 15:08
Skuzjus Anna 2017-05-29 15:08
Kopciuch Artur 2017-05-29 15:07
Turowska Alicja 2017-05-29 15:07
Krajnik Izabela 2017-05-29 15:06
Stępień Violetta 2017-05-29 15:05
Bartczak Janusz 2017-05-29 15:04
Hara Krzyztof 2017-06-05 11:05
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2017-05-24 14:29
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-05-23 12:46
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2017-05-18 12:58
Informacja na koniec I kwartału 2017 roku 2017-05-15 09:00
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2017-05-11 15:12
Projekt umowy 2017-05-11 15:11
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2017-05-11 15:10
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 17.05.2017r. godz. 10.00 - KATALOG -
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia 2017-05-10 15:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. kadr i archiwizacji 2017-05-10 12:11
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2017-05-09 13:06
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku 2017-05-08 13:21
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2017-05-04 09:49
Projekt umowy 2017-04-28 13:52
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2017-04-28 13:51
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 05.05.2017r. godz. 10.00 - KATALOG -
Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lubiesz. 2017-04-27 13:48
Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę nr 14/2 położoną w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącą własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:48
Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 96/2 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:47
Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 81 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:47
Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 80 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:46
Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietni 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 361 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:45
Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 331/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:44
Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 284/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:43
Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 281/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:42
Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 248/2 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:42
Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 241/5 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:41
Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 240/2 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:40
Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 158 położonej w obrębie geodezyjnym Miłogoszcz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:40
Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 602 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:39
Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 600 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:38
Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 506 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:37
Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 505 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:37
Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 502 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:36
Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 501 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:35
Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 462 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:35
Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 73 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:34
Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 138 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:32
Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 126/2 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:31
Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 71/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:30
Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 16/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jamienko stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2017-04-27 13:29
Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Wrzosy w obrębie geodezyjnym Jeziorki Wałeckie. 2017-04-27 13:28
Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2015-2016. 2017-04-27 13:28
Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/197/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-04-27 13:27
Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017r. 2017-04-27 13:26
Uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu na realizację zadania pn. "Zakup wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej, przeznaczonej do systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie powiatu wałeckiego, współpracującej z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, której parametry techniczne określone zostały przez Państwowy Instytut Badawczy". 2017-04-27 13:26
Zawiadomienie o możliwości zapoznania sie z dokumentacją przed wydaniem decyzji 2017-04-26 12:43
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2017-04-26 12:42
Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-04-20 12:14
Zawiadomienie Burmistrza Tuczna 2017-04-14 09:33
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2017-04-13 15:03
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2017-04-13 15:03
Projekt umowy 2017-04-13 15:01
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 20.04.2017r. godz. 10.00 - KATALOG -
Projekt umowy 2017-04-05 12:06
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2017-04-05 12:06
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2017-04-05 12:05
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 12.04.2017r. godz. 10.00 - KATALOG -
Uchwała Nr XXX/201/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne gminy. 2017-03-31 12:10
Uchwała Nr XXX/200/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia " Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca". 2017-03-31 12:18
Uchwała Nr XXX/199/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2017 roku. 2017-03-31 12:03
Uchwała Nr XXX/198/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa chodnika w miejscowości Rusinowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179". 2017-03-31 12:01
Uchwała Nr XXX/197/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-03-31 11:59
Uchwała Nr XXX/196/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 r. 2017-03-31 11:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2017-03-17 13:16
Rozszerzenie listy substratów - biogazownia Rzeczyca - KATALOG -
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2017-03-13 15:07
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2017-03-13 15:06
Projekt umowy 2017-03-13 15:06
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 21.03.2017r. godz. 10.00 - KATALOG -
Projekt umowy 2017-03-02 15:03
Sprostowanie 2017-03-02 14:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-03-02 10:32
Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica - KATALOG -
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2017-03-02 15:03
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2017-03-02 15:03
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 09.03.2017r. godz. 10.00 - KATALOG -
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2017-02-27 13:07
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2017-02-27 12:20
Projekt umowy sprzedaży drewna 2017-02-27 12:20
Zdjęcia drewna 2017-02-27 12:19
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 08.03.2017r. godz. 10.00 - KATALOG -
Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2017-02-24 14:11
Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga, psychologa i logopedy. 2017-02-24 14:02
Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tuczno. 2017-02-24 14:01
Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. 2017-02-24 14:00
Uchwała Nr XXIX/191/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-24 13:58
Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Jeziorki. 2017-02-24 13:36
Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/177/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2017-02-24 13:34
Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017r. 2017-02-24 13:31
Uchwała Nr XXIX/187/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie : udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacji i Interwencji Kryzysowej w Wałczu . 2017-02-24 13:29
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2017r. 2018-11-19 08:57
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2017r. - KATALOG -
Zdbowo 2017-02-03 13:36
Tuczno 2017-02-03 13:35
Strzaliny 2017-02-03 13:35
Rzeczyca 2017-02-03 13:35
Rusinowo 2017-02-03 13:35
Próchnówko 2017-02-03 13:34
Płociczno 2017-02-03 13:34
Nowa Studnica 2017-02-03 13:34
Miłogoszcz 2017-02-03 13:34
Martew 2017-02-03 13:34
Marcinkowice 2017-02-03 13:33
Lubiesz 2017-02-03 13:33
Jeziorki 2017-02-03 13:33
Jamienko 2017-02-03 13:33
Zawiadomienie o wniesieniu do SKO w Koszalinie 2017-02-01 11:51
Uchwała Nr XXVIII/186/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Tuczno na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. 2017-01-26 14:34
Uchwała Nr XXVIII/185/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca?. 2017-01-26 14:33
Uchwała Nr XXVIII/184/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca?. 2017-01-26 14:31
Uchwała Nr XXVIII/183/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. : ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno?. 2017-01-26 14:30
Uchwała Nr XXVIII/182/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno?. 2017-01-26 14:29
Uchwała Nr XXVIII/181/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie : zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177". 2017-01-26 14:27
Uchwała Nr XXVIII/180/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 stycznia 2017roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177". 2017-01-26 14:28
2017 rok - KATALOG -
Uchwała Nr VI.49.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok 2017-01-20 11:18
Uchwała Nr VI.48.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długo Gminy Tuczno 2017-01-20 11:18
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2017-01-10 11:18
Uchwała NR XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017 - 2029. 2017-01-03 14:27
Uchwała NR XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2017 2017-01-03 14:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 03.01.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat 2018-02-06 11:32
Uchwała NR XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2017-01-09 14:10
Uchwała NR XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. zatwierdzenia planów pracy statych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie I pólrocze 2017r, 2017-01-26 14:38
Uchwała NR XXVII/177/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2016-12-30 12:50
Uchwała NR XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z 28 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2017 r. 2016-12-30 12:43
Uchwała NR XXVII/175/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-12-30 12:39
Uchwała NR XXVII/174/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-12-30 12:36
Uchwała NR XXVII/173 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2016-12-30 12:34
Uchwała NR XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017 - 2029. 2016-12-30 12:29
Uchwała NR XXVII/171/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2017 2017-01-02 11:17
Uchwała NR XXVII/170/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmianywieloletniej prognozy finansowej Gminy Tucznona lata 2016-2028 2016-12-30 12:14
Uchwała NR XXVII/169/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-12-30 12:11
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego - nowy termin 2016-12-21 10:20
Uchwała Nr CXXXI.584.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 rok 2016-12-20 14:57
Uchwała Nr CXXXI.583.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie o wieloletniej prognozie finansowej 2016-12-20 14:56
Uchwała Nr CXXXI.582.Z.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 2016-12-20 14:56
Zawiadomienie o postanowieniu - odstępienie od ooś 2016-12-20 11:37
Zal. nr 2 - deklaracja nieruchomosci (DN-1) 2017 2016-12-09 11:12
Zal. nr 1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego ( IN-1) 2017 2016-12-09 11:11
Uchwała NR XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie wprowadzenia,ustalenia wysokości dziennej stawki oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej 2016-11-30 15:19
Uchwała NR XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2016-11-30 15:16
Uchwała NR XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-30 14:11
Uchwała NR XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r zmieniająca uchwałę NR XiV/89/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2016-11-30 13:51
Uchwała NR XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-11-30 13:37
Uchwała NR XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę NR XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. 2016-11-30 13:31
Uchwała NR XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Tucznie wz dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-11-30 13:20
Uchwała NR XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-11-30 13:17
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu 2016-11-30 12:03
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2016r. od 10.10.2016r do 16.01.2017r 2018-11-19 08:58
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu 2016-10-27 07:37
Uchwała Nr XXV/160/ 2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tuczna oraz zastępcy Burmistrza Tuczna. 2016-11-22 13:43
Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2016-10-26 15:21
Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach 2016-10-26 15:19
Uchwała NR XXV/157/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-10-26 15:11
Zawiadomienie - wyzanczenie nowego terminu 2016-10-03 13:20
Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie. 2016-09-27 13:54
Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/30/04 Rday Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2016-10-04 09:24
Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przejecia nieruchomości na mienie komunalne gminy. 2016-09-27 13:49
Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie powierzenia Burmistrzowi Tuczna uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2016-09-27 13:46
Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-09-27 13:40
Uchwał Nr XXIV/151/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2016-09-27 13:38
Uchwała Nr XXIV/150/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie. 2016-09-27 13:34
Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2016-09-27 13:32
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-09-05 14:50
Rozbudowa budynku magazynowego wraz z linią produkcyjną służącą do rozlewania soków i syropów o halę magazynowo produkcyjna wraz z linią produkcyjną służącą do liofilizacji owoców i warzyw zlokalizowanego w Tucznie, dz. 423/4, obręb Tuczno 109 - KATALOG -
Wykaz 8 2016-08-26 09:09
Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opkieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku 2016-07-29 12:57
Uchwala Nr XXIII/147/2016 Rady Miejskiej w Tucznie Z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie 2016-07-29 12:50
Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Tucznie. 2016-07-29 12:59
Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno". 2016-07-29 12:41
Uchwała XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2016-07-29 12:36
Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-07-29 10:38
Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2016 - KATALOG -
Oświadczenia majątkowe luty 2016r - KATALOG -
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2016r. 2016-07-18 08:42
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2016r. - KATALOG -
Rejestr instytucji kultury 2019-04-01 09:03
Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia Tucznie zmieniająca uchwałę XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 maja 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 11:00
Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:59
Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:59
Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:58
Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2016r. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:57
Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r.czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:57
Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2028. 2016-06-29 10:56
Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:55
Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2015 rok.27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:54
Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia Tucznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2015 rok. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:53
Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdana Finansowego za 2015 rok. 2016-06-29 10:33
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku. 2016-06-27 09:26
Zdjęcia stosów 2016-06-22 13:13
Projekt umowy sprzedaży drewna 2016-06-22 13:13
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2016-06-22 13:12
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2016-06-22 13:12
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 28.06.2016r. godz. 10.00 - KATALOG -
Szczegółowe zestawienie sortymentów W0 2016-06-10 13:18
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2016-06-10 13:18
Projekt umowy sprzedaży drewna 2016-06-10 13:18
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2016-06-10 13:17
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 16.06.2016r. godz. 10.00 - KATALOG -
Kierownicy jednostek. - KATALOG -
Szczegółowe zestawienie sortymentów W0 2016-06-03 14:48
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2016-06-03 14:22
Projekt umowy sprzedaży drewna 2016-06-03 14:22
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2016-06-03 14:21
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 10.06.2016r. godz. 10.00 - KATALOG -
Zdjęcia stosów 2016-05-30 13:58
Formularz ofertowy na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno 2016-05-30 13:53
Projekt umowy sprzedaży drewna 2016-05-30 13:51
Ogłoszenie o przetargu w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego gm. Tuczno 2016-05-30 13:50
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 07.06.2016r. godz. 10.00 - KATALOG -
Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie. 2016-05-27 09:11
Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2016-05-27 09:09
Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2016-06-28 15:22
Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2016-05-27 09:07
Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-06-28 15:20
Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Tuczno. 2016-05-27 09:05
Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia regukaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2016-05-27 09:02
Uchwała Nr XXI/124/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-05-27 08:57
Informacja wynikająca z art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz. 885 ze zm.) za 2015 rok. 2016-05-23 09:37
Informacja na koniec IV kwartału 2015 roku o wykonaniu budżetu Gminy Tuczno 2016-05-23 09:35
Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Tucznie. 2016-04-29 08:55
Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-04-29 08:52
Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej uwarunkowania środowiskowe 2016-04-27 13:16
Uchwała nr XXXV.131.Z.2016 składu orzekająceego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2016-04-14 13:56
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2016-04-12 13:40
Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na działce nr 163/8 2016-04-06 11:32
Informacja ws. wykonania budżetu Gminy Tuczno w 2015r. 2016-03-29 10:43
Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2016 r. zmieniając uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-03-23 13:10
UCHWAŁA NR XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-23 13:09
Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie. 2016-03-23 13:08
Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. 2016-03-23 13:07
Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2016 roku. 2016-03-23 13:06
Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-03-23 13:05
Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-03-23 13:04
DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE NA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 2016-03-15 08:32
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2016r. - KATALOG -
Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Tuczno 2016-02-29 13:55
Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów 2016-02-29 13:52
Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego. 2016-02-29 13:50
Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie Nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. 2016-02-29 13:49
Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-02-29 13:45
Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-02-29 13:40
Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2016 r. 2016-02-29 13:31
Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2016-02-29 13:28
Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-02-29 13:25
Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2021 2016-02-29 13:25
Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2016. 2016-02-29 13:26
Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021 2016-02-29 10:48
Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2015. 2016-02-29 10:44
Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuczno?. 2016-02-29 10:38
Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawia Uchwały Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. 2016-02-29 10:32
Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Tucznia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-02-29 10:30
Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Tucznie dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-02-29 10:20
Uchwała NR XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2016-02-29 10:18
Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. 2016-02-29 10:11
Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-02-29 10:09
Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2016-02-29 10:07
Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczno 2016-02-29 10:07
Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 2016-02-29 10:07
Uchwała Nr XIV/81/2015 z dnia 23 listopada 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2016-02-29 09:55
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-02-12 14:28
Modernizacja i rozbudowa o zbiornik retencyjny stacji uzdatniania wody działka 163/8 - KATALOG -
Radna Kowalska Lucyna 2016-07-19 09:05
Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 18 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/107/2016 z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie 2016-01-21 13:26
Uchwała Nr XVI/107/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie 2016-01-21 13:25
Uchwała Nr XVI/106/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2016-01-21 13:20
Uchwała Nr XVI/105/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2016r. 2016-01-21 13:19
Uchwała Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tuczno 2016-01-21 13:18
Uchwała Nr XVI/103/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rzeczyca 2016-01-21 13:17
Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Płociczno 2016-01-21 13:16
Uchwała Nr XVI/101/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Marcinkowice 2016-01-21 12:41
Uchwała Nr XVI/100/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-01-21 12:40
Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-01-21 12:39
2016 rok - KATALOG -
Informacja na koniec III kwartału 2015 roku 2016-01-20 15:17
Ogłoszenie 2015-12-16 11:54
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w Tucznie 2015-12-14 16:03
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów 2015-12-14 16:03
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 07.12.2015r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komiterótów wyborczych 2015-12-10 16:31
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 07.12.2015r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 2015-12-10 16:30
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - PGN 2015-12-08 13:45
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie 2015-12-03 14:08
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 20 listopada 2015r. ws. siedziby obwodowej komisji wyborczej 2015-11-23 15:27
Postanowienie Nr 7720-10/15 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie powołania miejskiej komisji wyborczej 2015-11-19 15:51
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-11-03 15:37
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października roku w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. 2015-11-02 12:02
Uchwała NR XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015 r.w sprawie opłaty miejscowej. 2015-11-02 12:01
Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2015-11-02 11:59
Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r.w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno ? zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 2015-11-02 11:55
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Tuczniez dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2015-11-02 11:59
Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. 2015-11-02 12:00
Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-02 12:00
Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2015-11-02 11:47
Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-11-02 11:43
Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie. 2015-11-02 11:41
Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2015-11-02 11:36
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2015r. o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych 2015-10-30 15:12
Zawiadomienie - rozstrzygnięcie SKO 2015-10-29 15:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego ws. zarządzenia wyborów uzupełniających 2015-10-27 15:29
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tucznie -okręg wyborczy Nr 5 - KATALOG -
Uchwała Nr XII/69/2015 z dnia 28 września 2015r zmieniającej Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 ze zm. 2015-09-30 12:57
Uchwała Nr XII/68/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.WNMP w Tucznie. 2015-09-30 12:49
Uchwała Nr XII/67/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-09-30 12:45
Uchwała Nr XII/66/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021 2015-09-30 12:31
Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania 2015-09-29 11:15
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie 2015-09-14 16:19
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją 2015-09-09 18:42
Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 01 września 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-09-03 12:17
Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie wykonania przez Gminę Tuczno działalności w zakresie telekomunikacji. 2015-09-03 09:08
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia sprawie odstąpienia od OOŚ 2015-09-01 13:56
Uchwała Nr X/60/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacji Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2015-08-28 09:31
Uchwała Nr X/61/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w wałczu do Orzekania w latach 2016-2019 2015-08-28 09:28
Uchwała Nr X/62/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2015 z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania. 2015-08-28 09:19
Uchwała NR X/63/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r w sprawie reprezentowania Rady Miejskiej w tucznie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 2015-08-28 08:38
Informacja na koniec II kwartału 2015 roku 2015-08-27 11:10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 2015-08-26 11:18
Informacja o powołaniu Obwodowych Komisji 2015-08-19 15:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających 2015-08-13 14:37
Rozszerzenie listy substratów wykorzystywanych w biogazowni zlokalizowanej na działkach 272/1, 274/2, 274/3, 276 i 277 obręb Rzecyca, Gmina Tuczno - KATALOG -
Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania OKW do spraw Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-13 14:23
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 2015-08-13 09:24
Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Tuczno 2015-08-06 13:52
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-08-03 14:31
Uchwała Nr IX/59/2015 z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-08-03 13:04
Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2015-08-03 13:00
Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. zmieniająca uchwałe w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Tuczno. 2015-08-03 12:46
Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2015-08-03 12:41
Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie w miejscowości Marcinkowice. 2015-08-03 12:39
Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-08-03 12:36
Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Tuczna zmieniające zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Sieć wodociągowo-kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią scieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie" 2015-01-26 09:21
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 23 lipca 2015r. o numerach, granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum. 2015-07-27 07:15
Radna Wysocka Anna. 2015-06-26 11:43
Radny Kurkiewicz Zbigniew. 2015-06-26 11:43
Radna Sobczak Mariola. 2015-06-26 11:42
Radna Krysztowczyk Katarzyna. 2015-06-26 11:42
Radny Mozelewski Andrzej. 2015-06-26 11:42
Radna Kriger Dorota. 2015-06-26 11:41
Radna Meslin Alicja. 2015-06-26 11:41
Radny Sałachub Roman. 2015-06-26 11:40
Radna Szczęsna Wiesława. 2015-06-26 11:40
Radny Mikołajczyk Krzysztof. 2015-06-26 11:39
Radny Maciesza Mirosław. 2015-06-26 11:39
Radny Kowalisko Piotr. 2015-06-26 11:33
Radny Dzikowicz Bogusław. 2015-06-26 11:33
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2015-06-24 14:25
Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Mirosławiec o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu państwa, a będące w zarządzie Nadleśnictwa Mirosławiec. 2015-06-24 14:22
Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników. 2015-06-24 14:13
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2015r. 2015-06-24 14:09
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-06-24 14:07
Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. 2015-06-24 14:06
Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 2015-06-24 14:05
Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2014 rok. 2015-06-24 14:03
Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2014 rok. 2015-06-24 13:59
Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 2015-06-24 13:53
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2015-06-12 11:50
Elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp dz. 417 Tuczno. - KATALOG -
Zawiadomienie - zawieszenie postępowania 2015-06-08 14:48
Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Tuczno do Lokalnej Grupy Działania na okres programowania 2014-2020. 2015-06-08 10:08
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody uprzedniej na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 2015-06-08 10:07
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Tuczno. 2015-06-08 10:05
Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2013-2014. 2015-06-08 10:04
Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2015-06-08 10:02
Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-06-08 10:00
Informacja ws. wykonania budżetu Gminy Tuczno w 2014r. 2015-05-22 09:05
Zawiadomienie - postanowienie o ocenie oddziaływania na środowisko 2015-05-22 08:31
Burmistrz Tuczna- Krzysztof Hara. 2015-05-21 11:56
Kierownicy jednostek. - KATALOG -
Radni Rady Miejskiej w Tucznie. - KATALOG -
Uchwała Nr XLIII.171.Z.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Gminy Tuczno z wykonania budżetu za 2014 rok 2015-05-13 07:56
Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno. 2015-01-26 09:22
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rzeczycy powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2019-02-27 12:22
Informacja Burmistrza Tuczna o możliwości dopisania się do spisu wyborców do dnia 5 maja 2015r. 2019-02-27 12:22
Informacja Burmistrza Tuczna o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-02-27 12:22
Informacja Burmistrza Tuczna o możliwości wglądu do spisów wyborców 2019-02-27 12:21
Informacja na koniec I kwartału 2015 roku. 2015-04-21 20:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających 2015-04-20 15:24
Elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp dz. 48/57 Tuczno. - KATALOG -
Informacja dot. miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych 2019-02-27 12:21
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 8 kwietnia 2015r. dot. numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2019-02-27 12:21
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2019-02-27 12:21
Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2019-02-27 12:21
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015r. - KATALOG -
Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 14 kwietnia 2015r. zmienijące Zarządzienie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 27/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2011r., Zarządzeniem Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011r. i Zarządzeniem Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. 2016-07-15 14:54
Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2013 rok. 2015-04-13 09:23
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku zmeniająca Uchwałę IV/19/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuczno w 2014r. 2015-04-01 09:31
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2015-04-01 09:31
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2015 roku. 2015-04-01 09:30
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. 2015-04-01 09:30
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-04-01 09:29
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie. 2015-03-30 08:30
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego. 2015-03-30 08:27
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2015-03-30 08:26
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-03-30 08:24
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2015-03-17 13:25
Uchwała nr IV.16.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Tuczno na lata 2015-2021 2015-03-04 10:42
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się co do zebranych dowodów i materiałów. 2015-03-02 16:04
Zawiadomienie dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-02-23 14:24
Informacja na koniec IV kwartału 2014 roku 2015-02-19 15:16
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2015r. 2018-11-19 08:59
Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę nr XXVI/93/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 września 2005 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Miast Polskich 2015-02-03 11:08
Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 2015-02-09 09:57
Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Tuczno. 2015-02-03 11:04
Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka " Partnersto Jezior". 2015-02-03 11:03
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2015-02-03 11:01
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie w miejscowości Marcinkowice. 2015-02-03 10:58
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2015-02-03 10:57
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2015-02-03 10:55
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2015r. 2015-02-03 12:51
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tuczno w 2014 roku. 2015-02-03 10:48
Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015 rok. 2015-02-03 10:46
2015 rok - KATALOG -
Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla osiedla domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie". 2015-01-26 09:53
Krzysztof Hara - Burmistrz Tuczna 2015-01-28 12:49
Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 9/20109 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżety Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 73/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 28 września 2012 roku. 2015-05-22 10:39
Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno. 2015-01-13 12:48
Rogala Dorota 2015-01-12 11:59
Wysocka Anna 2015-01-12 11:59
Błażewicz Mariusz 2015-01-12 11:58
Kurkiewicz Zbigniew 2015-01-12 11:58
Sobczak Mariola 2015-01-12 11:57
Krysztowczyk Katarzyna 2015-01-12 11:56
Mozelewski Andrzej 2015-01-12 11:56
Kriger Dorota 2015-01-12 11:56
Meslin Alicja 2015-01-12 11:55
Sałachub Roman 2015-01-12 11:55
Szczęsna Wiesława 2015-01-12 11:54
Mikołajczyk Krzysztof 2015-01-12 11:52
Maciesza Mirosław 2015-01-12 11:51
Kowalisko Piotr 2015-01-12 11:51
Dzikowicz Bogusław 2015-01-12 11:50
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2015-01-08 09:49
Produkcja regranulatu z tworzyw sztucznych - dz. nr 3/5 Tuczno - KATALOG -
Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2015-01-08 08:12
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grundia 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Ministra Środowiska w związku z pracami legislacyjnymi związanymi ze zmianą granic Drawieńskiego Parku Narodowego. 2015-01-07 10:13
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna. 2015-01-07 10:08
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2015-01-07 10:05
Uchwała nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2015r. 2015-01-07 10:00
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2015-01-07 09:53
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2015-01-07 09:42
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021. 2015-01-07 09:20
Uchwała nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2015. 2015-01-07 09:04
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2015-01-07 09:01
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. 2015-01-07 08:57
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2015-01-07 08:54
Uchwała nr CVII.463.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Tuczno na 2015r. 2014-12-24 09:00
Uchwała nr CVII.464.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Tuczno na lata 2015-2021 2014-12-24 08:57
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-12-10 14:20
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku zmieniajaca Uchwałę Nr XLII/237/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-12-10 14:20
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego. 2014-12-10 14:18
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. 2014-12-10 14:16
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie. 2014-12-10 14:15
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie. 2014-12-10 14:14
2014 rok - KATALOG -
Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 04.12.2014r. w sprawie oddania w użyczenie wielofunkcyjnych boisk sportowych " Orlik 2012" w Tucznie przy ul. Świerczewskiego 41. 2014-12-10 07:52
Zawiodomienie o wydaniu decyzji środowiskowej. 2014-12-05 08:53
Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-12-04 12:58
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i możliwości wypowiedzenia się. 2014-11-26 09:41
Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 20 listopada 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal komputerowych w obiektach szkolnych oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niz 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie ( ze zm.). 2014-11-20 11:53
Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-11-25 15:28
Zawiadomieni- Postanowienie o odstapieniu od ooś. 2014-11-20 08:08
Krzysztof Hara - Burmistrz Tuczna 2014-11-07 09:56
Leszek Janiak 2014-11-07 09:55
Madaj Józef. 2014-11-06 12:32
Szewczyk Sławomir. 2014-11-06 12:32
Wesół Józef. 2014-11-06 12:31
Meslin Alicja. 2014-11-06 12:31
Sałachub Janina. 2014-11-06 12:31
Mozelewski Andrzej. 2014-11-06 12:31
Herman Ireneusz. 2014-11-06 12:30
Maszczak Zenon. 2014-11-06 12:26
Świderska Maria. 2014-11-06 12:26
Komar Jerzy. 2014-11-06 12:26
Wawrzyniak Magdalena. 2014-11-06 12:25
Mikołajczyk Krzysztof. 2014-11-06 12:25
Krysztowczyk Katarzyna. 2014-11-06 12:24
Walczak Zbigniew. 2014-11-06 12:24
Rada Miejska w Tucznie. - KATALOG -
Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-11-06 08:55
Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2014 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-11-04 12:48
Uchwała Nr XLIII/246/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2014-11-03 15:05
Uchwała Nr XLIII/245/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Zdbowo. 2014-11-03 15:04
Uchwała Nr XLIII/244/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Nowa Studnica. 2014-11-03 15:03
Uchwała Nr XLIII/243/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 204r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia stawki opłaty miejscowej. 2014-11-06 08:53
Uchwała Nr XLIII/242/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 2014-11-03 15:04
Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rday Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-11-03 14:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2014-11-02 15:50
Zalesienie dz. nr 148/1 i 150 obręb geodezyjny Strzalin - KATALOG -
Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 paździenika 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2014-10-28 13:30
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Tuczna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-02-27 11:21
Informacja Burmistrza Tuczna dot. udostępnienia do wglądu spisu wyborców 2019-02-27 11:21
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-02-27 11:21
Informacja na koniec III kwartału 2014 roku. 2014-10-24 09:38
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 22 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2019-02-27 11:21
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborzych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie 2019-02-27 11:21
Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 23 października 2014r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Nowa Studnica w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2014-10-23 10:15
Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-10-27 13:50
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie 2019-02-27 11:21
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o ponownym losowaniu numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie 2019-02-27 11:21
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie o terminie losowania numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie 2019-02-27 11:21
Protokół Nr XLI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 8 września 2014r. 2014-10-17 09:36
Protokół Nr XL/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 lipca 2014r. 2014-10-17 09:25
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 14 października 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości infromacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2019-02-27 11:20
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. odmowy przyjęcia zgłoszeń list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie 2019-02-27 11:20
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 10 października 2014r. w sprawie wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie do okręgu wyborczego Nr 7. 2019-02-27 11:20
Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 9 października 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2014-10-09 10:50
Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Tuczna z dna 9 października 2014r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 października 2014r. przetargu na zbycie nieruchomości o nr geodezyjnym 4- pow. 1,2227 ha położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 42 stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2014-10-09 08:50
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2014-10-09 10:31
Uchwała Nr XLII/240/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/188/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-10-08 14:08
Uchwała Nr XLII/239/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2014-10-08 14:05
Uchwała Nr XLII/238/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tuczno. 2014-10-08 14:03
Uchwała Nr XLII/237/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-10-08 14:02
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 października 2014r. w spraie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2014-11-07 13:49
Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-10-06 11:42
Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-10-03 14:51
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie oraz Burmistrza Tuczna 2019-02-27 11:20
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie Komisji i jej siedzibie 2019-02-27 11:20
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji i z-ca przewodniczącego 2019-02-27 11:20
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2019-02-27 11:20
Informacja o miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych 2019-02-27 11:20
Protokół Nr XXXIX/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014r. 2014-09-16 14:43
Protokół Nr XXXVIII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. 2014-09-16 14:25
Uchwała Nr LXXV.358.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r. 2014-09-16 13:47
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka o wszczęciu postępowiania administacyjnego 2014-09-16 13:42
Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 część II. - postępowanie administracyjne Burmistrza Barlinka - KATALOG -
Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. 2014-09-29 08:12
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 4 września 2014r. o podziale powiatu na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu. 2019-02-27 11:20
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiegona okręgi wyborcze 2019-02-27 11:19
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 01 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2019-02-27 11:19
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2019-02-27 11:19
Uchwała Nr XLI/236/2014 Rady Miejskiej w Tucznie dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na lata 2014r. 2014-09-11 14:27
Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 września 2014r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2021. 2014-09-10 11:42
Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej. 2014-09-09 14:36
Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 1 września 2014r. zmieniajace Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę. 2014-09-09 14:34
Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Gimnazjum Zespołu Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie od roku szkolnego 2014/2015 w formie elektronicznej. 2014-09-01 13:34
Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-09-03 07:49
Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowanie 2014-08-29 14:17
Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2014r w sprawie przedstawienia informaci o przebiegu wyjkonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r. 2014-08-28 15:08
Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2014-08-25 15:24
Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2014-08-25 10:40
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-08-22 14:33
Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok 2014-08-20 13:22
Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postepowania i możliwości wypowiedzenia się co do zebranej dokumentacji 2014-08-12 23:50
Obwieszczenie-Zawiadomienie o postanowieniu w sprawie odstąpienia od OOŚ 2014-08-08 13:05
Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2014-08-07 14:01
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją- umorzenie postępowania. 2014-08-06 12:45
Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-08-04 07:45
Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2014-08-04 07:44
Uchwała Nr XL/235/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na Ii pólrocze 2014r. 2014-07-25 13:15
Uchwała Nr XL/234/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-07-25 13:14
Uchwała Nr XL/233/2014 Rady Miejskiej w TUcznie z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Człopa o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w zarządzie Nadleśnictwa Człopa. 2014-07-25 13:13
Uchwała Nr XL/232/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 lipca 2014r, w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Tuczno o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w zarządzie Nadleśnictwa Tuczno. 2014-07-25 13:11
Informacja na koniec II kwartału 2014 roku 2014-07-24 13:06
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2014-07-24 10:00
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 od ul. Tulipanowej do Dworcowej w miejscowości Tuczno - KATALOG -
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2014-07-23 14:12
Zalesienie działki 45/1 - Lubiesz - KATALOG -
Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeporowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Radosława Koltermann ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-22 09:06
Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Dziamskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-22 09:04
Obwieszczenie-Zawiadomienie - wydanie decyzji 2014-07-14 15:23
Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawiewynagrodzenia dla ekspertów powołanych do Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Egzaminacyjnej. 2014-07-11 14:08
Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2014-07-07 13:50
Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samocgodu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Tuczno. 2014-07-04 12:42
Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2014-07-04 12:39
Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 roku. 2014-07-07 11:34
Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publiczych. 2014-07-10 12:52
Uchwała nr XXXIX/231/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach. 2014-07-02 15:31
Uchwała Nr XXXIX/230/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2014-07-02 15:29
Uchwała Nr XXXIX/229/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Głusko o uznanie za ochronne lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Głusko. 2014-07-02 15:28
Uchwała Nr XXXIX/228/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie " Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017- 2020". 2014-07-02 15:26
Uchwała Nr XXXIX/227/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 2014-07-02 15:24
Uchwała Nr XXXIX/226/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 2014-07-02 15:23
Uchwała Nr XXXIX/225/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. 2014-07-02 15:14
Uchwała Nr XXXIX/224/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 r. 2014-07-02 15:13
Obwieszczenie - przyjęcie POŚ 2014-07-02 13:23
Zawiadomienie - Obwieszczenie informacja o zakończeniu postępowania 2014-06-24 12:45
Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2014-06-18 12:52
Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2014-06-18 12:50
Zarządzenie 35/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-06-23 11:52
Obwieszczenie- Postanowienie o braku OOŚ 2014-06-13 13:12
Józef Madaj 2014-06-12 12:33
Józef Wesół 2014-06-12 12:33
Alicja Meslin 2014-06-12 12:33
Janina Sałachub 2014-06-12 12:33
Andrzej Mozelewski 2014-06-12 12:32
Ireneusz Herman 2014-06-12 12:29
Zenon Maszczak 2014-06-12 12:28
Maria Świderska 2014-06-12 12:28
Jerzy Komar 2014-06-12 12:28
Magdalena Wawrzyniak 2014-06-12 12:28
Krzysztof Mikołajczyk 2014-06-12 12:28
Katarzyna Krysztowczyk 2014-06-12 12:28
Zbigniew Walczak 2014-06-12 12:27
Sławomir Szewczyk 2014-06-12 12:27
Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-06-05 09:45
Uchwała Nr XXXVIII/223/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. 2014-05-30 11:42
Uchwała Nr XXXVIII/222/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 2014-05-30 11:14
Uchwała Nr XXXVIII/221/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2014-05-30 10:36
Uchwała Nr XXXVIII/220/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/205/2014 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2014-05-30 10:34
Uchwała Nr XXXVIII/219/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tuczno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2014-05-30 10:31
Uchwała Nr XXXVIII/218/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2014-05-30 10:29
Uchwała Nr XXXVIII/217/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-05-30 10:26
Obwieszczenie o uzyskaniu opinii organów opiniujących. 2014-05-28 13:22
Protokół Nr XXXVII/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014 roku. 2014-05-29 14:03
Protokół Nr XXXVI/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014 roku. 2014-05-29 14:08
Protokół Nr XXXV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014 roku. 2014-05-29 14:08
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających 2014-05-27 12:07
Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków w Marcinkowicach, gm. Tuczno, działka nr 620/3 - KATALOG -
Informacja wynikająca z art.37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz. 885 ze zm.) za 2013 rok. 2014-05-26 13:51
Informacja na konicec I kwartału 2014 roku 2014-05-26 13:36
Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2014-05-22 13:58
Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2014r. w sprawie niodpłatnego nabycia udziału do 1/4 części nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę gruntu oznaczona nr ewidencyjnym 74/1 o powierzchni 900 m2 położonej w miejscowości Nowa Studnica zapisanej w Księdze Wieczystej nr KO1W/00016005/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałczu. 2014-05-22 13:57
Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. 2014-05-22 13:53
Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 19 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania, o ktorych mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 2014-05-22 13:51
Leszek Janiak 2014-05-14 12:26
Krzysztof Hara 2014-05-14 12:24
Elżbieta Pawlak 2014-05-14 12:23
Piotr Sikora 2014-05-14 12:22
Renata Dygoń 2014-05-14 12:22
Artur Kopciuch 2014-05-14 12:22
Małgorzata Karasek 2014-05-14 12:22
Violetta Stępień 2014-05-14 12:21
Bożena Jacyna 2014-05-14 12:21
Izabela Krajnik 2014-05-14 12:21
Alicja Wdowińska 2014-05-14 12:20
Emilia Panada 2014-05-14 12:20
Ireneusz Kicman 2014-05-14 12:19
Kierownicy Jednostek - KATALOG -
Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-05-13 13:17
Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złozonych w postepowaniu o udzielenmie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 2014-05-16 15:25
Uchwała Nr XXXII.177.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Tuczno za 2013r. 2014-05-12 08:08
Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2014-05-08 15:05
Informacja Burmistrza Tuczna o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019-04-01 10:34
Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2014-05-05 12:41
Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeproadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-06 11:15
Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-05-07 12:34
Uchwała Nr XXXVII/216/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie. 2014-05-05 10:31
Uchwała Nr XXXVII/215/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. 2014-05-05 12:01
Uchwała Nr XXXVII/214/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/112/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych ( ze zm.) 2014-05-05 10:28
Uchwała Nr XXXVII/213/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. 2014-05-05 10:26
Uchwała Nr XXXVII/212/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2014-05-05 10:24
Uchwała Nr XXXVII/211/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/113/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. 2014-05-05 10:21
Uchwała Nr XXXVII/210/2014 Rady7 Miejskiej w Tucznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 2014-05-05 10:19
Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydaności składników majątku ruchomego. 2014-05-05 10:04
Informacja Burmistrza Tuczna ws. udostępnienia spisów wyborców 2019-04-01 10:34
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.. 2019-04-01 10:34
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 4 kwietnia 2014r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2019-04-01 10:34
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 2019-04-01 10:34
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzaone na dzień 25 maja 2014 r. 2019-04-01 10:34
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-04-01 10:34
Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-04-16 09:14
Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. 2014-04-01 12:13
Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok. 2014-04-07 08:35
Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania problemów Społecznych Gminy Tuczno na lata 2014-2020. 2014-04-01 08:19
Uchwała Nr XXXVI/209/2014 z dnia 27.03.2014 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 2014-03-31 15:33
Uchwała Nr XXXVI/208/2014 z dnia 27.03.2014r. Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tuczno na lata 2014-2018. 2014-04-01 08:14
Uchwała Nr XXXVI/207//2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27.03.2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014r. 2014-04-01 08:33
Uchwa Nr XXXVI/206/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia : 27.03.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2014-04-01 08:15
Uchwała Nr XXXVI/205/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GminyTuczno. 2014-03-31 15:23
Uchwała Nr XXXVI/204/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-04-03 08:42
Uchwała Nr XXXVI/203/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 r. 2014-03-31 15:15
Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2013 rok. 2014-03-28 13:44
Protokół Nr XXXIV/2014 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. 2014-05-28 12:09
Protokół Nr XXXIII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. 2014-03-27 11:06
Protokół Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013r. 2014-03-27 11:03
Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2014-03-26 12:13
Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Tuczno. 2014-03-25 12:34
Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2014-03-25 12:33
Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. 2014-03-24 12:07
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok 2014-03-05 15:23
Uchwała Nr XXXV/202/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. 2014-03-03 14:30
Uchwała Nr XXXV/201/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-03-03 14:30
Uchwała Nr XXXV/200/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. 2014-03-03 14:27
Uchwała Nr XXXV/199/2014 Rady Miejskiej w Tuczne z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2014-03-03 14:26
Uchwała Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2011r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w tucznie ( ze zm.). 2014-03-03 14:22
Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2014-02-26 12:00
Informacja na koniec IV kwartału 2013 roku 2014-02-24 08:24
Protokół Nr XXXI/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. 2014-02-21 10:36
Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2014-02-18 13:17
Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2014-02-11 12:51
Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014 na terenie Gminy Tuczno. 2014-02-05 10:13
Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 29 stycznia 2014r. w sperawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-02-05 08:14
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko projektu POŚ 2014-02-03 14:43
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2013-2016, z perspektywą na lata 2017-2019 2014-02-03 14:40
Zarządzenie nr 7/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2014 roku. 2014-01-31 15:14
Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014 rok 2014-01-31 15:12
Zarządzenie Nr 5/2014 BUrmistrza Tuczna z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuczno na lata 2014-2016. 2014-02-05 08:01
Uchwała Nr XXXIV/197/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/24/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społeczej w zakresie zadań własnych 2014-01-28 15:20
Uchwała Nr XXXIV/196/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-28 15:18
Uchwała Nr XXXIV/195/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2014-01-28 15:16
Uchwała Nr XXXIV/194/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie 2014-01-28 15:14
Uchwała Nr XXXIV/193/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie 2014-01-28 15:11
Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2014r. 2014-01-28 15:10
Uchwała Nr XXXIV/191/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2014r. 2014-01-28 15:09
Uchwała nr IV.46.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20.01.2014r.w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego MiG Tuczno na lata 2014-2021 2014-01-28 13:05
Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. 2014-01-20 15:12
Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 8118/28 położonej w Krępie Krajeńskiej obręb Nowa Studnica 2014-01-14 09:50
Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie : informacj o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2014 rok. 2014-05-05 11:11
Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2014-01-07 12:23
Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. 2014-01-07 15:07
Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2014-01-07 09:06
Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2014r. 2014-01-07 09:04
Uchwała Nr XXXIII/188/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014. 2014-01-07 09:03
Uchwała Nr XXXIII/187/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/159/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia. 2014-01-07 09:02
Uchwała Nr XXXIII/186/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2014-01-07 08:54
Uchwała Nr XXXIII/185/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021. 2014-01-07 08:53
Uchwała Nr XXXIII/184/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2014. 2014-01-07 08:51
Uchwała Nr XXXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2014-01-07 08:50
Uchwala Nr XXXIII/182/2013 Rady Miejsiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. 2014-01-07 08:49
Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2014-01-07 08:48
Zarządzenie Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2013-12-30 11:37
Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-12-18 13:10
Uchwała nr CXI.425.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchały budżetowej Gminy Miasto Tuczno na 2014r. 2013-12-09 15:33
Uchwała nr CXI.426.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Miasto Tuczno o WPF na lata 2014-2021 2013-12-09 15:32
Uchwała Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2013-12-04 14:15
Uchwała Nr XXXII/180/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-12-04 14:10
Uchwała Nr XXXII/179/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2013r. 2013-12-04 14:15
Zarządzenie Nr 59/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. 2013-12-04 11:20
Zarządzenie Nr 58/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 4 grudnia 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2013-12-10 10:31
Zarządzenie Nr 57/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. 2013-12-04 11:18
PROJEKT uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2014. 2013-11-28 13:10
PROJEKT uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2014-2021 2013-11-28 12:43
Obwieszczenie- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 2013-11-22 14:17
Zawiadomienie-Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 2013-11-06 15:48
Protokół Nr XXX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 wrzesnia 2013r. 2014-02-21 10:36
Protokół Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013r. 2013-11-08 14:58
Uchwała Nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Tucznie 2013-11-05 13:56
Uchwała Nr XXXI/177/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2013-11-05 13:55
Uchwała nr XXXI/176/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-11-05 13:56
Uchwała Nr XXXI/175/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomiocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2013-11-05 13:57
Uchwała NrXXXI/174/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sparwie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 2013-11-05 13:57
Uchwała Nr XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-11-05 13:50
Uchwała Nr XXXI/172/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013r. 2013-11-05 13:49
Zarządzenie nr 56/2013 Burmistrza w Tucznie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-11-07 10:00
Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-11-13 10:34
Zawiadomienie-Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ 2013-11-04 09:20
Informacja na koniec III kwartału 2013 roku 2013-10-28 14:19
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania POŚ 2013-10-25 08:46
Aktualizacja POŚ dla Gminy Tuczno - KATALOG -
Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-10-22 08:52
Zarządzenie Nr 53/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-10-08 13:39
Uchwała Nr XXX/171/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 2013-10-03 11:20
Uchwała Nr XXX/170/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umówe dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. 2013-10-03 11:17
Uchwała nr XXX/169/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. 2013-10-03 11:20
Zarządzenie Nr 52/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017. 2013-10-02 10:11
Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-09-30 12:45
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-09-26 10:57
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 14/4 w m. Tuczno. - KATALOG -
Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. 2013-09-25 10:58
Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2013-09-23 08:35
Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2013-09-23 08:33
Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 16 wrzesnia 2013 roku w sprawie powolania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) na lata 2011-2014. 2013-09-24 12:01
Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 13 września 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-09-18 12:46
Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 września 2013 roku w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2013-09-13 13:04
Zarządzenie Nr 44/2013 Burmisrza Tuczna z dnia 12 września 2013 roku w sprawie obniżenia ceny surowca tartacznego wco so. 2013-09-13 13:02
Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 Rok. 2013-09-13 12:59
Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 wrzesnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2013-09-12 12:54
Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 oraz WPF na lata 2014-2017 2013-09-16 10:03
Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku. 2013-09-10 08:03
Zarządzenie Nr 40/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację " Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014 2013-08-30 13:08
Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2013 rku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2013-08-30 12:55
Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-08-30 12:02
Zarządzenie Nr 37/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację: " Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV)" na lata 2011-2014 2013-08-30 12:01
Zarządzenie Nr 36/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-08-28 07:40
Zarządzenie Nr 35/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku. 2013-09-06 13:43
Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2013-08-26 11:25
Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej w skład której wchodzi budynek hali sportowo-widowiskowej oraz działki budowlane Nr 134/9 i 141/6 2013-08-26 11:23
Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złozonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Na podstawie: art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) Wykonywanie usług Operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej Gminy Tuczno w ramach realizacji projektu PN. Rozwój społeczeństwa informatycznego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostepu do internetu. 2013-08-26 11:24
Obwieszczenie - wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania 2013-08-21 15:00
2013-08-14 11:13
Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2013-08-13 12:00
Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 2013-08-13 11:59
Józef Madaj 2013-08-09 14:50
Józef Wesół 2013-08-09 14:50
Alicja Meslin 2013-08-09 14:50
Janina Sałachub 2013-08-09 14:49
Andrzej Mozelewski 2013-08-09 14:48
Ireneusz Herman 2013-08-09 14:48
Zenon Maszczak 2013-08-09 14:48
Maria Świderska 2013-08-09 14:47
Jerzy Komar 2013-08-09 14:47
Magdalena Wawrzyniak 2013-08-09 14:47
Krzysztof Mikołajczyk 2013-08-09 14:47
Katarzyna Krysztowczyk 2013-08-09 14:46
Zbigniew Walczak 2013-08-09 14:46
Sławomir Szewczyk 2013-08-09 14:45
Protokół Nr XXVIII/2013 z Sesji Rady Miejsiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2013 roku. 2013-08-07 14:16
Protokół Nr XXVII/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku 2013-08-07 14:17
Uchwała XXIX/168/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia woli o sfinansowaniu budowy Hali Widowiskowo- Sportowej wraz z łącznikiem oraz modernizacją systemu ogrzewania dla gimnazjum, szkoły podstawowej i hali w Tucznie wraz z wyposażeniem. 2013-08-07 13:06
Uchwała Nr XXIX/167/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 rpku zmieniajaca Uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczannia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-08-07 13:00
Uchwała Nr XXIX/166/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie. 2013-08-07 12:59
Uchwała Nr XXIX/165/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku zmieniająca Uchwałę Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 201 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie. 2013-08-07 12:58
Uchwała Nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na sfinansowanie zadanioa pn.: " Sieć wodociągowo- kanalizacyjna z przyłaczami, przepompownią ścieków dla osiedli domów jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie" w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 2013-08-07 12:56
Uchwała Nr XXIX/163/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok 2013-08-07 12:51
Zarządzenie Nr 29/2013 BUrmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolności 3. 2013-08-06 14:03
Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację " Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego ( HPV) " na lata 2011-2014. 2013-08-06 14:01
Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 2013-08-07 12:50
Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 31 lipca 2013 ropku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-08-06 13:58
Uchwała Nr XXX/143/Z/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tuczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2012 rok 2013-08-06 13:38
Zawiadomienie - Obwieszczenie - zakończenie postępowania, możliwość wypowiedzenia się stron 2013-07-26 11:09
Zawiadomienie o posnanowieniu SKO 2013-07-22 14:43
Informacja na koniec II kwartału 2013 roku 2013-07-19 15:06
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 2013-07-16 15:13
Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 36/2008 w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo-Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal komputerowych ... 2013-07-15 14:31
Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2013-07-04 14:38
Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie sprzedazy drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2013-07-01 15:17
Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-07-04 14:35
Uchwała Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 2013-06-28 13:37
Uchwała Nr XXVIII/161/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok. 2013-06-28 13:27
Uchwała Nr XXVII/160/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku zmieniająca uchwałe Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2011 r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie. 2013-06-28 13:26
Uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-06-28 13:23
Uchwała Nr XXVII/158/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 Maja 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2024 2013-06-28 13:22
Zarządzenie Nr 20/2013r. Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno. 2013-06-28 07:53
Zawiadomienie- Obwieszczenie- o wniesionym odwołaniu od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie 2013-06-27 12:33
Ogłoszenie - procedura z udziałem społeczeństwa 2013-06-18 12:24
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-06-18 12:22
Adaptacja istniejących budynków iich otoczenia na potrzeby STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW - m. Tuczno ul. Wolności 72 - KATALOG -
Protokół Nr XXVI/2013 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013 roku. 2013-06-12 14:47
Protokół Nr XXV z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2013 roku. 2013-06-12 13:07
Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 05 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych ba terenie Gminy Tuczno. 2013-06-05 14:34
Leszek Janiak 2013-06-05 11:36
Krzysztof Hara 2013-06-05 11:35
Elżbieta Pawlak 2013-06-05 11:35
Piotr Sikora 2013-06-05 11:35
Renata Dygoń 2013-06-05 11:35
Artur Kopciuch 2013-06-05 11:35
Małgorzata Karasek 2013-06-05 11:34
Violetta Stępień 2013-06-05 11:34
Bożena Jacyna 2013-06-05 11:34
Jadwiga Stańczyk 2013-06-05 11:34
Izabela Krajnik 2013-06-05 11:34
Alicja Wdowińska 2013-06-05 11:33
Emilia Panada 2013-06-05 11:30
Ireneusz Kicman 2013-06-05 11:30
Kierownicy Jednostek - KATALOG -
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2012 rok 2013-05-29 12:03
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela 2013-05-29 10:51
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 36/2008 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lipca 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo-Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, Stadionu Miejskiego, sal komputerowych w obiektach szkolnych oraz zajęcie gruntu pod działalność kulturalno-rozrywkową i handlową na okres któtszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie 2013-05-29 10:50
Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Tuczno. 2013-06-12 13:11
Obwieszczenie - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-05-23 13:16
Projekty Uchwał- XXVII Sesja Rady Miejskiej w Tucznie. 2013-05-21 13:55
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Tucznie- 28 maja 2013 roku. - KATALOG -
Projekty Uchwał na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Tucznie- 28 marca 2013 roku. 2013-05-21 13:45
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Tucznie- 26 marca 2013 - KATALOG -
Informacja wynikająca z art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za 2012 rok. 2013-05-13 11:28
Informacja na koniec I kwartału 2013 roku 2013-05-13 11:25
Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok 2013-05-08 08:31
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2013-04-30 13:57
Zarządzenie Nr 14/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2013-04-23 10:56
Zarządzenie Nr 13/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2013-04-23 08:27
Obwieszczenie - Postanowienie o odstąpieniu od OOS 2013-04-22 14:41
Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-04-19 14:00
Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2013-04-18 12:45
Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-04-18 12:44
Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2012 rok. 2013-04-18 12:42
Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. 2013-04-17 13:10
Uchwała Nr XXVI/156/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2013 roku. 2013-04-17 13:09
Uchwała Nr XXVI/155/2013 Rady Miejskiej wTucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2011-2012. 2013-04-17 13:07
Uchwała Nr XXVI/154/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-04-17 13:06
Uchwała Nr XXVI/153/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2024. 2013-04-17 13:04
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-04-03 11:51
Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 418, wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Tuczno - KATALOG -
Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2013-03-11 13:36
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2013-03-05 14:58
Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-03-05 14:56
Uchwała Nr XXV/152/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2013-02-28 14:46
Uchwała Nr XXV/151/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2013-02-28 14:46
Uchwała Nr XXV/150/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody ba zawarcie nowych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własnośc Gminy Tuczno. 2013-02-28 14:44
Uchwała Nr XXV/149/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. 2013-02-28 14:43
Uchwała Nr XXV/148/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-02-28 14:41
Protokół Nr XXIV/2013 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 roku. 2013-02-28 09:41
Protokół Nr XXIII z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 grudnia 2012 roku. 2013-02-28 09:33
Protokół Nr XXII/2012 Z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku. 2013-02-28 09:30
Informacja na koniec IV kwartału 2012 roku 2013-02-26 13:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2013-02-21 15:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie punktu konsultacyjnego i interwencji kryzysowej w wałczu. 2013-02-21 15:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. 2013-02-21 15:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-02-21 15:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-02-21 15:26
XXV Sesja Rady Miejskiej w Tucznie- 25 luty 2013 rok - KATALOG -
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2013-02-19 14:20
Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 rok. 2013-02-13 12:03
Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publiczych w roku 2013 na terenie Gminy Tuczno. 2013-02-13 12:27
Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzxąt na terenie Gminy Tuczno w 2013 roku. 2013-02-19 08:36
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-01-31 09:27
Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego O/O Sitno nad rzeką Płociczną - KATALOG -
Uchwała Nr VII/52/Z/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Tuczno na lata 2013-2021 2013-01-31 09:23
Uchwała Nr XXIV/147/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-01-21 14:10
Uchwała Nr XXIV/146/2013 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2013 r. 2013-01-21 14:10
Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2013-01-18 10:09
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na rok 2013 2013-01-16 13:58
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2013 rok. 2013-01-10 12:04
Protokół Nr XXI/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 roku. 2013-01-09 12:07
Protokół Nr XX/2012 Z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 roku. 2013-01-09 11:52
Protokół Nr XIX/2012 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września 2012 roku. 2013-01-09 11:26
Protokół Nr XVIII/2012 z Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 r. 2013-01-09 10:57
Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2013-01-08 15:06
Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2013-01-02 09:40
Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2013-01-02 09:38
Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2013 roku. 2013-01-03 15:07
Uchwała nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I pólrocze 2013 roku. 2013-01-02 09:32
Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 2013-01-02 09:30
Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnnia 9 listopada 2012 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorkach Wałeckich. 2013-01-02 09:21
Uchwała Nr XXII/139/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierabnia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 2013-01-02 09:18
Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-01-02 09:17
Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-01-02 09:10
Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik. 2013-01-02 09:06
Uchwała Nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2013-01-02 09:04
Uchwała Nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2013. 2013-01-03 09:22
Uchwała Nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021. 2013-01-02 08:58
Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2013-01-02 08:40
Uchwała Nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 r. 2013-01-02 08:35
Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 grudnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno n lata 2012-2021. 2013-01-02 08:34
Obwieszczenie - Zawiadomienie - wydanie decyzji umarzającej postępowanie 2012-12-28 10:16
Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2012-12-19 14:39
Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwłę nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przejecia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2012-12-19 13:19
Uchwała Nr XXI/128/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 r. 2012-12-19 13:16
Uchwała Nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 12 grudnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-12-19 13:15
Uchwała Nr CXX/455/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Tuczno o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021. 2012-12-18 11:46
Uchwała Nr CXX/454/Z/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Tuczno na 2013 rok. 2012-12-18 11:12
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 2012-12-11 12:37
Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. 2012-12-11 08:53
Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-12-05 13:57
Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza normatywnego lub innego aktu prawnego. 2012-12-05 12:41
Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-11-27 13:32
Obwieszczenie - Zawiadomienie - wydanie decyzji umarzającej postępowanie 2012-11-23 10:38
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2012-11-23 08:07
Przebudowa drogi leśnej pożarowej - Nadleśnictwo Tuczno - KATALOG -
Uchwała Nr XX/126/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 2012-11-19 14:42
Uchwała Nr XX/125/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeziorkach Wałeckich. 2012-11-19 14:41
Uchwała Nr XX/124/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 2012-11-19 14:40
Uchwała Nr XX/123/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2012-11-19 14:38
Uchwała Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-11-19 14:36
Uchwała Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-11-19 14:35
Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2012-11-19 14:34
Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2012-11-19 14:29
Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podatku leśnego 2012-11-19 14:28
Uchwała Nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podatku rolnego 2012-12-19 12:31
Uchwała Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr XXVIII/166/K/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości w części określonej w paragrafie 2 pkt. 2. 2012-12-13 12:45
Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2012-12-13 12:35
Uchwała Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej 2012-11-19 14:25
Uchwała Nr XX/113/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2012-11-19 14:25
Uchwała Nr XX/112/2012 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podziały Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-19 14:24
PROJEKT uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2013-2021 2012-11-19 08:28
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012 r. 2012-11-19 08:23
Zawiadomienie - Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia 2012-11-14 07:51
Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-11-06 11:57
Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2012-11-05 07:43
Zawiadomienie - zakończenie postępowania 2012-10-31 09:36
Obwieszczenie - wydanie decyzji 2012-10-29 14:04
Informacja na koniec III kwartału 2012 roku 2012-10-29 13:21
Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. 2012-10-24 10:37
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno 2012-10-24 10:36
Uchwała Nr XIX/111/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Tucznie 2012-10-23 11:50
Uchwała Nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Tuczno 2012-10-23 11:49
Uchwała Nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2012-10-23 11:47
Uchwała Nr XIX/108/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2012-10-23 11:46
Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2012-10-23 11:45
Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-10-23 11:44
Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 sierpnia 2012 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-10-23 11:43
Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2012-10-17 07:36
Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie nr 65/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 6 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2012-10-19 09:00
Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-10-09 15:29
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2012-10-09 09:12
Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. - KATALOG -
Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczna na 2012 rok. 2012-10-05 14:59
Zawiadomienie - Obwieszczenie informujące o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 2012-10-03 12:40
Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku. 2012-10-03 12:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2012-09-27 11:32
Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-09-25 08:12
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie 48/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2012-09-19 14:53
Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-09-19 14:50
Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zadad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 2012-09-14 10:55
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku 2012-09-13 11:07
Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2012-09-05 12:15
Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu: Nr 425 o pow. 0,1318 ha, 427 o pow. 0,2561ha, 432 o pow.0,2177ha, 423 o pow. 0,0676 położonych w Marcinkowicach od Spółdzielni Mieszkaniowej MARPOL w Marcinkowicach w likwidacji, z siedzibą Marcinkowice, 78-641 Lubiesz 2012-10-19 08:59
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji roboczej do spraw wprowadzeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Tuczno 2012-10-19 09:00
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno 2012-10-19 09:00
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowie i rozbudowie budynku Urzędu Miejskiego w Tucznie 2012-09-04 14:51
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-09-04 14:49
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 57/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. dotyczącego powołania komisji ds. wprowadzenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Tuczno. 2012-09-04 10:36
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku 2012-09-13 10:43
Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Tuczna w sprawie komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2011-2014 2012-08-27 14:12
Obwieszczenie - wydanie decyzji 2012-08-24 14:24
Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-08-20 15:11
Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 30/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 kwietnia 2012 roku. 2012-08-27 11:54
Zarządzenie Nr 57 w sprawie powołania komisji roboczej do spraw wprowadzenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy. 2012-08-27 11:37
Informacja na koniec II kwartału 2012 roku 2012-08-20 13:30
Obwieszczenie - Zawiadomienie - Wszczęcie postępowania 2012-08-16 11:04
Przebudowa drogi powiatowej na 2301Z - na odcinku Rzeczyca-Wrzosy - KATALOG -
Zawiadomienie - Obwieszczenie - zakończenie postępowania 2012-08-13 10:45
Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2011-2014 2012-08-09 14:36
Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 06 sierpnia 2012r. przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2012-08-09 14:33
Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników 2012-08-09 14:31
Obwieszczene - Postanowienie - OOS 2012-08-09 08:37
Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Tuczna w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 2012-08-09 14:28
Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Żalińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-23 12:36
Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Magdaleny Lewandowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2012-07-23 12:35
Ogłoszenie - Zawiadomienie 2012-08-09 08:39
Pobór wód podziemnych w miejscowości Lubiesz , gmina Tuczno - KATALOG -
Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2012-07-20 12:52
Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Wałeckich" 2012-07-20 12:51
Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-07-18 11:25
Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lipca 2012 r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach. 2012-07-18 11:23
Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lipca w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2012-07-18 11:22
Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-07-18 11:20
Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie sprzedaży roweru marki DELTA 2012-07-02 14:40
Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2012r. 2012-07-02 14:38
Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno. 2012-07-02 14:36
Uchwała Nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2012-07-02 14:35
Uchwała Nr XVII/101/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2012-07-02 14:30
Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/87/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętmi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku. 2012-07-02 14:28
Uchwała Nr XVII/99/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Tuczno". 2012-07-02 14:26
Uchwała Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-07-02 14:25
Uchwała Nr XVII/97/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-07-02 14:24
Uchwała Nr XVII/96/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-07-02 14:19
Uchwała Nr XVII/95/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok. 2012-07-02 14:17
Protokół Nr XVI/2012 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 2012-07-02 14:13
Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2012-06-22 15:40
Informacja wynikająca z art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych za 2011 rok. 2012-06-20 08:20
Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno 2012-06-18 13:18
Leszek Janiak 2012-06-18 09:44
Zaerządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie. 2012-06-14 09:33
Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie, oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2012-06-18 09:10
Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miesjkiej w Tucznie w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2012-06-11 13:19
Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-06-06 08:11
Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2012-05-22 14:52
Krzysztof Hara 2012-05-22 13:43
Elżbieta Pawlak 2012-05-22 13:43
Piotr Sikora 2012-05-22 13:43
Renata Dygoń 2012-05-22 13:43
Artur Kopciuch 2012-05-22 13:42
Małgorzata Karasek 2012-05-22 13:42
Violetta Stępień 2012-05-22 13:41
Jadwiga Stańczyk 2012-05-22 13:41
Izabela Krajnik 2012-05-22 13:41
Alicja Wdowińska 2012-05-22 13:41
Emilia Panada 2012-05-22 13:40
Ireneusz Kicman 2012-05-22 13:40
Kierownicy Jednostek - KATALOG -
Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzena konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę Nr XV/87/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku. 2012-05-22 13:16
Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2012-05-14 13:26
Jerzy Komar 2012-05-22 13:36
Katarzyna Krysztowczyk 2012-05-22 13:37
Magdalena Wawrzyniak 2012-05-22 13:37
Andrzej Mozelewski 2012-05-22 13:37
Józef Madaj 2012-05-22 13:37
Maria Świderska 2012-05-22 13:37
Zbigniew Walczak 2012-05-22 13:38
Janina Sałachub 2012-05-22 13:38
Alicja Meslin 2012-05-22 13:38
Krzysztof Mikołajczyk 2012-05-22 13:38
Sławomir Szewczyk 2012-05-22 13:38
Ireneusz Herman 2012-05-22 13:39
Józef Wesół 2012-05-22 13:39
Zenon Maszczak 2012-05-22 13:39
Protokół Nr XV/2012 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2012r. 2012-05-10 10:35
Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczna w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu lokalu mieszkaniowego 27 położonego w Tucznie przy ul. Wolności 27 2012-05-10 08:25
Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. ?Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie w Gminie Tuczno szerokopasmowego dostępu do Internetu? 2012-05-08 12:46
Uchwała Nr XLII/160/Z/2012 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Tuczna z wykonania budżetu za 2011 rok. 2012-05-08 08:59
Informacja na koniec I kwartału 2012 roku 2012-05-08 08:51
Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok 2012-05-08 08:50
Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych z terenu Gminy Tuczno... 2012-05-08 08:48
Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2012-04-30 08:37
Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Tuczno, flagi stolikowej Gminy Tuczno i banera Gminy Tuczno 2012-04-30 08:35
Uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2012-04-30 08:34
Uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-04-30 08:32
Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku. 2012-04-18 07:49
Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 roku 2012-04-10 09:39
Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2011 rok. 2012-04-05 08:06
Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2011 rok. 2012-04-05 07:50
Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/207/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej Partnerstwo Jezior 2012-04-02 10:27
Uchwała Nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki 2012-04-02 10:27
Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie nowych i kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2012-04-02 10:27
Uchwała Nr XV/87/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku 2012-04-02 10:27
Uchwała Nr XV/86/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-03-29 12:57
Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuczna do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2012-03-29 12:36
Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2012-03-29 12:33
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny. 2012-03-29 12:32
Protokół NR XIV/2012 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2012r. 2012-03-28 13:33
Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2012-03-27 10:59
Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza tuczna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. 2012-03-27 10:35
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu nieograniczonego 2012-03-20 08:35
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 na terenie Gminy Tuczno. 2012-03-14 08:54
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2012-03-13 12:58
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Tuczno, a zarządzanych przez Zakład Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie. 2012-03-12 08:31
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkaniowego nr 1 położonego w Tucznie przy ul. Dworcowej 6 wraz z przynależnym lokalem gospodarczym i udziałem do części wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu. 2012-03-14 08:52
Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Tucznie 2012-03-07 14:33
Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tuczna 2012-03-07 14:33
Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2012-2021 2012-03-07 14:32
Uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012r. 2012-03-07 14:31
Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. Remont świetlicy w Jeziorkach Wałeckich 2012-03-07 10:34
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2012-03-14 08:52
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budzecie Gminy Tuczno 2012-03-14 08:49
Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie: zasad rachunkowości oraz planu kont dla organu podatkowego 2012-03-07 10:00
Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Tuczna w sprawie Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Gminie Tuczno 2012-03-06 09:52
Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 30 grudnia 2011 roku. 2012-03-06 09:45
Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2012-03-05 14:07
Protokół Nr XIII/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011r. 2012-02-29 08:30
Informacja na koniec IV kwartału 2011 roku 2012-02-23 13:23
Zarzadzenie Nr 14/2012 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-02-16 08:57
Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 10 luty 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2012 roku. 2012-02-10 09:47
Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienioa Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2012-02-10 09:45
Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktyczne wykonanie zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. 2012-02-08 14:57
Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-02-08 14:55
Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2012-02-08 14:54
Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Tuczna w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Tuczno oraz zadad jej koordynacji. 2012-01-31 12:14
Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2012-01-30 14:02
Uchwała Nr XVII/85/Z/2012 w spraiw wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego na lata 2012-2021 Miasta i Gminy Tuczno 2012-01-26 09:14
Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2012 rok. 2012-02-13 09:09
Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2012 rok. 2012-01-23 11:43
Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2012-01-19 10:58
Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczna w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego 2012-01-19 10:57
Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 18.02.2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równoważności kwoty 14 000 euro 2012-01-19 08:35
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2012-01-17 09:50
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2012 rok. 2012-01-17 08:34
Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Tuczna zmieniające wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2012-01-17 08:31
Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2012-01-17 08:31
Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu pn. Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia 2012-01-17 08:30
Protokół Nr XII/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 2012-01-05 07:38
Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2012 r. 2012-01-04 10:15
Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2012-01-04 10:14
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2012-01-04 10:12
Uchwała NrXIII/78/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 2012-01-04 10:08
Uchwała Nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2012 r. 2012-01-04 10:05
Uchwała Nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 2012-01-12 10:37
Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno. 2012-01-04 10:02
Uchwała Nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2012-01-04 08:25
Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2012-2021. 2012-01-04 08:17
Uchwała Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2012. 2012-01-04 08:15
Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021. 2012-01-04 08:13
Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy tuczno na 2011r. 2012-01-03 14:34
Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Tucza zmieniające zarządzenie nr 63/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalniścieków w Tucznie" 2011-12-21 13:03
Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-12-21 13:00
Uchwała Nr CLX/519/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały MiG Tuczno o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2021. 2011-12-19 09:51
Uchwała Nr CLX/518/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej MiG Tuczno na 2012 rok. 2011-12-19 09:49
Zarządzenie Nr 82/2011 r. Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych na realizację " Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014. 2011-12-14 09:35
Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna z dnia 30 listopada 2011r. w sprwie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-12-14 09:31
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. 2011-12-14 09:30
Uchwała Nr CXVI/409/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Tuczna informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2011r. 2011-12-08 14:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia 2011-12-07 12:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania 2011-12-06 10:59
Uchwała Nr XII/69/2011 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 2011-12-05 09:17
Uchwała Nr XII/68/2011 w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 2011-12-05 09:16
Uchwałą Nr XII/67/2011 w spraie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jeziorki Gmina Tuczno 2011-12-05 09:15
Uchwała Nr XII/66/2011 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/246/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roziwązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii na rok 2011 ze zm. 2011-12-05 09:14
Uchwała Nr XII/65/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2011-12-05 09:12
Uchwała Nr XII/64/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-12-05 09:11
Uchwała Nr XII/63/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-12-05 09:10
Protokół Nr XI/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2011r. 2011-12-05 09:06
Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna w sprawie ogłoszenia konkrsu ofert na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014. 2011-11-29 07:58
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-11-24 14:23
Zawiadomienie - Obwieszczenie - możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów 2011-11-24 10:03
zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej kasy, druków ścisłego zarachowania i gwarancji ubezpieczeniowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-11-23 13:13
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-11-23 13:14
Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14000 euro 2011-11-21 11:14
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. 2011-11-17 13:11
Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę. 2011-11-17 07:57
Obwieszczenie odstąpienie od decyzji środowiskowej 2011-11-15 13:42
Uchwała Nr XI/62/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-11-15 09:54
Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie wysokości stawek od środków transportowych 2011-11-15 09:54
Uchwała Nr XI/60/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową 2011-11-15 09:53
Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej 2011-11-15 09:52
Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2011-11-15 09:51
Uchwała Nr XI/57/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-11-15 09:50
Uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-11-15 09:41
Uchwała Nr XI/55/2011 w sprawie podatku leśnego 2011-11-15 09:40
Uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie podatku rolnego 2011-11-15 09:40
Uchwała Nr XI/53/2011 zmieniająca Uchwałę Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej" 2011-11-15 09:39
Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca wieloletnią prognozę Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-11-15 09:36
Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2011r. 2011-11-15 09:32
Zarządzenie 73/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. 2011-11-15 12:09
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 2011-11-15 12:10
Zawiadomienie- Obwieszczenie o zakończeniu postpowania i mozliwości zapoznania z dokumentacją 2011-11-09 11:29
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznacznia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2011-11-08 12:51
Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2011-11-08 12:50
Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok 2011-11-08 12:48
Informacja na koniec III kwartału 2011 roku 2011-11-08 12:47
Uchwała Nr X/51/2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu do orzekania w latach 2012-2015 2011-11-03 10:52
Uchwała Nr X/50/2011 w sprawie skargi dotyczącej działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2011-11-03 10:51
Uchwała Nr X/49/2011 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011/2014. 2011-11-03 10:49
UUchwała Nr X/48/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego 2011-11-03 10:48
Uchwała Nr X/47/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-11-03 10:41
Protokół Nr IX/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2011r. 2011-10-28 13:45
Obwieszczenie - Zawiadomienie 2011-10-27 14:32
Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. - KATALOG -
Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-10-25 10:08
Zawiadomienie - Obwieszczenie 2011-10-24 11:15
Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-10-17 13:16
Zarządzenie Nr 66 w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Tuczna w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2011-10-17 13:15
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 57/2008 Burmistrza Tuczna z dnia 1 września 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2011-10-06 15:09
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-10-06 15:08
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie" 2011-10-06 15:07
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok 2011-10-06 15:05
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Tucznie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2011-10-06 15:04
Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2011-10-06 14:47
Uchwała Nr IX/45/2011 zmieniająca uchwałę w spawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę. 2011-10-06 14:46
Uchwała Nr IX/44/2011 w sprawie znian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-10-06 14:45
Uchwała Nr IX/43/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-10-06 14:44
Obwieszczenie 2011-10-04 13:30
Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica - KATALOG -
Protokół Nr VIII/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2011r. 2011-10-04 08:11
Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-10-03 12:05
Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki: nr 1/6 o pow. 0,5818 ha, nr 1/2 o pow. 0,0848 ha, nr 13/3 o pow. 0,2684 ha położonych w Tucznie, obręb Tuczno 109, przy ul. Dworcowej, do zasobu nieruchomości Gminy Tuczno. 2011-09-26 15:08
Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzania egzaminu osób kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-09-22 10:42
Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie nr 81/200* z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2011-09-22 10:40
Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-02-27 12:18
Obwieszczenie - Zawiadomienie 2011-09-20 14:28
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców 2019-02-27 12:18
Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r. 2019-02-27 12:18
Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r. 2011-09-19 15:27
Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2011-09-16 09:14
Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-09-14 08:19
Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 2011-09-08 10:40
Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-09-07 14:41
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2019-02-27 12:18
Zawiadomienie 2011-09-05 14:06
Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w spawie wyznaczenia na terenie Gminy Tuczno Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2019-02-27 12:18
Zarządzenie Nr 50 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. 2011-08-31 10:09
Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-09-01 08:48
Zarządzenie Nr 50 w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 roku. 2011-08-31 09:40
Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-08-24 14:19
Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w spawie wyznaczenia na terenie Gminy Tuczno Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-08-23 12:53
Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Tuczna w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2011-08-23 12:51
Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-08-23 12:50
Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tuczno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno 2011-08-23 12:54
INFORMACJA o uprawnieniu wyborców niepełnosprawnych 2019-02-27 12:18
INFORMACJA ws. miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych 2019-02-27 12:18
Komunikat ws. głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 2019-02-27 12:18
Obwieszczenie - Zawiadomienie 2011-08-16 11:14
Budowa odnawialnego źródła energii - elektrownia na biomasę obręb geodezyjny Tuczno 109 - KATALOG -
Protokół Nr VII/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2011r.. 2011-08-09 12:07
Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 2011-08-03 08:05
Informacja na koniec II kwartału 2011 roku 2011-07-27 10:20
Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakładzie budżetowym - Zakładzie Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2011-07-27 10:18
Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-07-20 10:45
Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-07-19 15:35
Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprwie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2011-07-19 15:34
Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-07-06 15:12
Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2011r. 2011-08-03 08:05
Uchwała Nr VIII/41/2011 w sprawieŁ zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie". 2011-07-05 07:45
Uchwała Nr VIII/40/2011 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2011-07-05 07:43
Uchwała Nr VIII/39/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2011-07-05 07:42
Uchwała Nr VIII/38/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. 2011-07-05 07:40
Uchwała Nr VIII/37/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-07-05 07:40
Uchwała Nr VIII/36/2011 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie 2011-08-03 08:05
Uchwała Nr VIII/35/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok 2011-07-05 07:38
Uchwała Nr VIII/34/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 2011-07-05 07:36
Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tuczna z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2009-2010 2011-07-05 07:37
Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno 2011-07-04 15:24
Uchwała Nr VII/31/2011 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy 2011-07-04 15:23
Uchwała Nr VII/30/2011 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy. 2011-07-04 15:14
Uchwała Nr VII/29/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2011-07-04 15:14
Uchwała Nr VII/28/2011 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach 2011-07-04 15:11
Uchwała Nr VII/27/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-07-04 15:10
Uchwała Nr VII/26/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2011-07-04 15:09
Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników 2011-07-04 14:21
Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. 2011-06-14 15:14
Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu na Boisku Sportowym w Tucznie i terenie przylegającym podczas trwających "DNI TUCZNA" w 2011 roku. 2011-06-14 15:14
Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Grandtke ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-06-14 15:12
Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Honoraty Stockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-06-14 15:11
Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2011-06-14 15:09
Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Tucznie oraz jednostki organizacyjne 2011-06-13 08:27
Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego polegającego na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego 2011-06-09 07:37
Informacja wynikająca z Ustawy o finansach publicznych 2011-06-07 13:58
Informacja na koniec I kwartału 2011 roku 2011-06-07 13:56
Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2011-06-01 09:13
Zarządzenie Nr 30 w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2011-06-01 09:12
Anna Skuzjus 2011-05-26 12:03
Ireneusz Kicman 2011-05-26 12:03
Emilia Panada 2011-05-26 12:03
Alicja Wdowińska 2011-05-26 12:02
Izabela Krajnik 2011-05-26 12:02
Jadwiga Stańczyk 2011-05-26 12:01
Elżbieta Pawlak 2011-05-26 12:01
Violetta Stępień 2011-05-26 12:00
Małgorzata Karasek 2011-05-26 11:57
Artur Kopciuch 2011-05-26 11:57
Oświadczenia majątkowe KIEROWNICY JEDNOSTEK - KATALOG -
Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy. 2011-05-25 14:36
Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 11 marca 2011r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "Dni Tuczna" w roku 2011. 2011-05-24 10:28
Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Tuczna zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-05-24 08:37
Uchwala XLI 174 Z 2011 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Tuczna z wykonania budżetu a 2010 rok. 2011-05-19 08:26
Obwieszczenie ws. zakończenia postępowania administracyjnego 2011-05-16 12:36
Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie powołanie komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 2011-05-12 09:36
Jerzy Komar 2011-05-26 12:05
Katarzyna Krysztowczyk 2011-05-26 12:05
Magdalena Wawrzyniak 2011-05-26 12:05
Andrzej Mozelewski 2011-05-26 12:08
Józef Madaj 2011-05-26 12:08
Maria Świderska 2011-05-26 12:08
Zbigniew Walczak 2011-05-26 12:08
Janina Sałachub 2011-05-26 12:09
Alicja Meslin 2011-05-26 12:09
Krzysztof Mikołajczyk 2011-05-26 12:09
Sławomir Szewczyk 2011-05-26 12:09
Ireneusz Herman 2011-05-26 12:09
Józef Wesół 2011-05-26 12:10
Zenon Maszczak 2011-05-26 12:10
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów 2011-05-06 13:41
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - Ulica Klasztorna - KATALOG -
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-05-05 14:29
Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2011-05-04 14:26
Protokół Nr VI/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 7 kwietnia 2011r. 2011-04-27 08:52
Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do dzierżawy 2011-04-20 13:17
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie: udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia "Lider Wałecki" 2011-04-20 08:47
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok 2011-04-20 08:46
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2010 rok. 2011-04-14 15:08
Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tuczno na lata 2011-2013 2011-04-12 08:54
Uchwała Nr VI/24/2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021 ze zmianami 2011-04-12 08:53
Uchwała Nr VI/23/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2011-04-12 08:49
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze 2011-04-04 13:13
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. 2011-04-20 09:44
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2010 rok. 2011-04-04 13:09
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2011-04-04 13:02
Protokół Nr V/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2011 roku 2011-03-28 13:30
Protokół Nr IV/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011 roku 2011-03-28 13:27
Uchwała Nr V/22/2011 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/246/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2011-03-18 11:25
Uchwała Nr V/21/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki 2011-03-18 11:22
Uchwała Nr V/20/2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-03-18 11:19
Uchwała Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2011r. 2011-03-18 11:16
Wykonanie budżetu Gminy Tuczno wg stanu na 31.12.2010r. 2011-03-17 08:55
Elżbieta Pawlak - Zastępca Burmistrza 2011-03-16 15:22
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2011-03-16 11:42
Zarzadzenie Nr 15 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA" w roku 2011 2011-03-11 08:39
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Tucznie 2011-03-03 12:08
Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Tucznie 2011-03-03 12:07
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 na terenie Gminy Tuczno 2011-03-03 12:05
Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 78 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Tuczno 2011-03-03 12:04
Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok 2011-03-03 12:02
Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-03-03 12:00
Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania zespołu ds. opracowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2011-02-24 12:51
Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Tuczna 2011-02-15 09:38
Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczna z dnia 07 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2011-02-08 13:48
Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie 2011-02-08 13:46
Uchwała Nr IV/18/2011 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w miejscowości Tuczno" w ramach działania 3.1. "infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 2011-02-01 13:15
Uchwała Nr IV/17/2011 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej 2011-02-01 13:12
Uchwała Nr IV/16/2011 w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2011 r. 2011-02-01 13:11
Uchwała Nr IV/15/2011 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2011-02-01 13:09
Uchwała Nr IV/14/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/251/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-02-01 13:08
Uchwała Nr IV/13/2011 zmieniającą uchwałę Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-02-01 13:07
budowa elektrowni wiatrowych - obręb geodezyjny Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo - KATALOG -
oczyszczalnia Rzeczyca - KATALOG -
kanalizacja Jeziorki - KATALOG -
kanalizacja Jeziorki - Rzeczyca - KATALOG -
2009 - KATALOG -
Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczna w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach 2011-01-31 14:21
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwały budżetowej Miasta i Gminy Tuczno na 2011r. 2011-01-31 09:05
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Miasta i Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-01-31 09:02
Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gmimego 2011-01-31 08:08
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy 2011-01-31 08:06
Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. 2011-01-17 10:20
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2011 rok. 2011-01-17 09:47
Uchwała Nr III/12/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2011 roku 2011-01-05 14:13
Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Tuczno 2011-01-05 14:11
Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Tucznie 2011-01-05 14:10
Uchwała Nr III/9/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tuczna 2011-01-05 14:09
Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2011 2011-01-05 14:02
Uchwała Nr III/7/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021 2011-01-05 13:57
Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011-01-05 13:54
Uchwała Nr III/5/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2011-01-05 13:52
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wskazanych w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Tuczno na 2011r. 2010-12-15 13:22
Uchwała Składu Orzekającego Regionalej Izby Obrachunkowej w Szczecienie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Miasta i Gminy Tuczno o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021 2010-12-15 13:19
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej na 2011r. 2010-12-15 13:17
Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Tuczno 2010-12-15 12:13
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie gminy Tuczno 2010-12-10 12:19
Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-12-08 08:42
Uchwala Nr I/4/2010 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego 2010-12-08 08:40
Uchwala Nr I/3/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie 2010-12-08 08:39
Uchwala Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie 2010-12-08 08:38
Uchwala Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie 2010-12-08 08:40
DECYZJA - Obwieszczenie z dnia 01.12.2010 2010-12-01 12:23
DECYZJA - Obwieszczenie z dnia 01.12.2010 2010-12-01 12:22
Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej nr geod. 113/1 2010-11-26 14:26
Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-11-26 14:20
Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 września 2010r. 2010-11-25 07:57
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Tuczna w dniu 5 grudnia 2010r. 2019-02-27 12:10
Zarządzenie Nr 74 w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Tuczno na 2011 rok 2010-11-16 14:23
Zarządzenie Nr 73 w sprawie: ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021. 2010-11-16 14:18
Zarządzenie Nr 74 w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Tuczno na 2011 rok 2010-11-15 15:09
Zarządzenie Nr 73 w sprawie: ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021. 2010-11-15 14:37
Obwieszczenie 10.11.2010 2010-11-10 14:37
Obwieszczenie_10.11.2010 2010-11-10 14:35
Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-11-05 14:09
Uchwała Nr XXXVIII/255/2010 w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 2010-11-05 13:55
Uchwała Nr XXXVIII/254/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (ze zmianami) 2010-11-05 13:48
Uchwała Nr XXXVIII/253/2010 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie 2010-11-05 13:46
Uchwała Nr XXXVIII/252/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010-11-05 13:44
Uchwała Nr XXXVIII/251/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-11-05 13:42
Uchwała Nr XXXVIII/250/2010 w sprawie podatku leśnego 2010-11-05 13:41
Uchwała Nr XXXVIII/249/2010 w sprawie podatku rolnego 2010-11-05 13:37
Uchwała Nr XXXVIII/248/2010 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2010-11-05 13:35
Uchwała Nr XXXVIII/247/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszyw ?Ponikiew? 2010-11-05 13:34
Uchwała Nr XXXVIII/246/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 2010-11-05 13:33
Uchwała Nr XXXVIII/245/2010 w sprawie : określenia wysokości stawki opłaty miejscowej 2011-02-02 14:57
Uchwała Nr XXXVIII/244/2010 w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową 2011-02-02 14:57
Uchwała Nr XXXVIII/243/2010 w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2011-02-02 14:56
Uchwała Nr XXXVIII/242/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tucznie oraz szczegółów warunków jego funkcjonowania. 2010-11-05 13:26
Uchwała Nr XXXVIII/241/2010 w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. 2010-11-05 13:23
Uchwała Nr XXXVIII/240/2010 w sprawie: likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych 2010-11-05 13:19
Uchwała Nr XXXVIII/239/2010 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Publiczne Przedszkole w Tucznie celem przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Publiczne Przedszkole w Tucznie. 2010-11-05 13:18
Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-11-05 14:17
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-10-29 12:12
Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego "Na udzielenie Gminie Tuczno kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 980 000,00 zł 2010-10-27 12:51
Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 12 listopada 2010 roku dniem wolnym od pracy 2010-10-21 13:38
Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-10-14 13:20
Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 2010-10-14 09:41
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 września 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2010-10-11 14:00
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-10-07 08:21
Zarządzenie Nr 64A Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. 2010-10-07 09:40
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności (ZKPE) w gminie Tuczno 2010-09-30 15:15
Uchwała Nr XXXVII/237/2010 w sprawie wyrażania woli podjęcia czynności majątkowych na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę nawierzchni dróg i chodników w miejscowości Płociczno gmina Tuczno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 2010-09-30 13:42
Uchwała Nr XXXVII/236/2010 w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-09-30 13:38
Uchwała Nr XXXVII/235/2010 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym. 2010-09-30 13:35
Uchwała Nr XXXVII/234/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno 2010-10-11 13:34
Uchwała Nr XXXVII/233/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2010-09-30 13:29
Uchwała Nr XXXVII/232/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-09-30 13:28
Obwieszczenie ws. wydania postanowienia zawieszającego postępowanie 2010-09-28 11:42
Obwieszczenie - postanowienie ustalające zakres raportu oddziaływania na środowisko 2010-09-27 12:03
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej 2010-09-24 14:16
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-09-22 11:55
Zofia Szczotkiewicz 2010-09-16 10:14
Zdzisław Biela 2010-09-16 10:14
Urszula Maciesza 2010-09-16 10:13
Urszula Grzech 2010-09-16 10:13
Miron Sudyn 2010-09-16 10:13
Mieczysław Łuczak 2010-09-16 10:12
Lucyna Kowalska 2010-09-16 10:12
Jozef Madaj 2010-09-16 10:11
Jerzy Komar 2010-09-16 10:10
Janina Szupienko 2010-09-16 10:06
Janina Salachub 2010-09-16 10:05
Jacek Brzdak 2010-09-16 10:05
Ewa Kwiatkowska 2010-09-16 10:05
Anna Skuzjus 2010-09-16 10:04
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2011 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014. 2010-09-14 15:31
Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok. 2010-09-06 12:31
Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2010 roku. 2010-09-01 08:47
Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2010 roku. 2010-09-01 08:39
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2010-08-25 14:31
ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY - KATALOG -
Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-08-25 11:41
Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-08-25 08:47
Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2010r. 2010-11-25 07:57
Zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów współdziałających 2010-08-23 09:01
Ogłoszenie-przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2010-08-23 08:55
Zarządzenie Nr 56 w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności gaszenia pożaru, usuwania jego skutków i ewakułacji. 2010-07-27 15:17
Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-07-26 15:17
Zarządzenie Nr 54 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Lidii Barej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-22 14:39
Zarządzenie Nr 53 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Krzyszkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-22 14:38
Zarządzenie Nr 52 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Grandtke ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-26 07:57
Zarządzenie Nr 51 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Stańczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-22 14:37
Zarządzenie Nr 50 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Głuszek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-22 14:36
Zarządzenie Nr 49 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-07-20 13:33
Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2010-07-20 07:45
Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Tuczna w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie 2010-07-19 10:19
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko 2010-07-07 11:11
Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-07-07 09:46
Uchwała Nr XXXVI/231/2010 w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Gminy Tuczno" oraz ustalenia zasad i trybu nadania 2010-06-30 13:37
Uchwała Nr XXXVI/230/2010 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2010 roku 2010-06-30 13:35
Uchwała Nr XXXVI/229/2010 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z 2010-06-30 13:34
Uchwała Nr XXXVI/228/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za pierwsze półrocze... 2010-06-30 13:31
Uchwała Nr XXXVI/227/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 2010-06-30 13:30
Uchwała Nr XXXVI/226/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-06-30 13:29
Uchwała Nr XXXVI/225/2010 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę 2010-08-03 13:45
Uchwała Nr XXXVI/224/2010 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/122/08 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 2010-06-30 13:19
Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum 2010-06-29 11:10
Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-06-29 11:08
Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.:"Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Gminy Tuczno" 2010-06-22 11:51
Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-06-22 11:49
Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Burmistrza Tuczna Nr 30/2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-06-17 12:13
Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-06-17 11:08
Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-06-17 11:04
Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2010-06-17 11:03
Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów gminy Tuczno" 2010-06-07 13:03
Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice Gmina Tuczno" 2010-06-07 11:13
Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r. 2010-06-02 14:10
Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.:"Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów Gminy Tuczno" 2010-06-02 14:07
Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-06-02 13:51
Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej halą sportowo-widowiskową położoną w Tucznie przy ul. Pocztowej 2010-06-01 13:00
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym udziału na prawach stron organizacji ekologicznej 2010-06-01 12:19
Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w związku z postanowieniem SKO w Koszalinie 2010-06-01 12:18
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym udziału na prawach stron organizacji ekologicznej 2010-06-01 12:17
Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym udziału na prawach stron organizacji ekologicznej 2010-06-01 12:14
Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2010-06-01 11:34
Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. 2010-06-01 12:52
Uchwała Nr XXXV/223 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-06-01 09:39
Informacja z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2009r. 2010-06-28 09:32
Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2010-05-28 12:10
Zawiadomienie stron o wystąpieniu w sprawie uzgodnień i opinii 2010-05-28 12:09
Obwieszczenie z dnia 28 maja 2010r. 2010-05-28 10:34
Obwieszczenie z dnia 28 maja 2010r. 2010-05-28 10:32
Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. 2010-05-25 15:14
Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu na Boisku Sportowym w Tucznie i terenie przylegającym podczas trwających "DNI TUCZNA" w 2010 roku 2010-05-25 13:32
Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miejskiego w Tucznie 2010-05-20 11:15
Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu niruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-05-18 14:17
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE - 18 maja 2010r. 2011-02-01 10:22
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-05-13 11:52
Uchwała Nr XXIX/61/Z/2009 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Tuczna z wykonania budżetu Gminy za 2008r. 2010-05-12 11:40
Uchwała Nr XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 2010-05-11 09:51
Wykonanie budżetu gminy na dzień 31 marca 2010r. 2010-05-11 09:27
Teresa Łuczak - Burmistrz Tuczna 2010-05-06 14:07
Elżbieta Warszylewicz - Zastępca Burmistrza Tuczna 2010-05-06 14:06
Violetta Stępień - Skarbnik Gminy 2010-05-06 14:05
Emilia Panada - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2010-05-06 14:04
Izabela Krajnik - Dyrektor Zespołu Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie 2010-05-06 14:01
Artur Kopciuch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płocicznie 2010-05-06 14:00
Alicja Wdowińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach 2010-05-06 13:59
Jadwiga Stańczyk - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Tucznie 2010-05-06 13:58
Małgorzata Karasek - Dyrektor Publicznej Biblioteki w Tucznie 2010-05-06 13:57
Ireneusz Kicman - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2010-05-06 13:56
Marcin Majchrzak - Przewodniczący 2010-05-06 13:50
Anna Skuzjus 2010-05-06 13:49
Ewa Kwiatkowska 2010-05-06 13:48
Janina Sałachub 2010-05-06 13:47
Janina Szupieńko 2010-05-06 13:46
Lucyna Kowalska 2010-05-06 13:45
Zofia Szczotkiewicz 2010-05-06 13:44
Urszula Grzech 2010-05-06 13:44
Urszula Maciesza 2010-05-06 13:43
Józef Madaj 2010-05-06 13:40
Zdzisław Biela 2010-05-06 13:40
Miron Sudyn 2010-05-06 13:39
Mieczysław Łuczak 2010-05-06 13:38
Jerzy Komar 2010-05-06 13:38
Jacek Brzdąk 2010-05-06 13:37
Oświadczenia majątkowe_KIEROWNICY JEDNOSTEK - KATALOG -
Oświadczenia majątkowe_Radni Rady Miejskiej - KATALOG -
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2010-05-06 12:22
Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia 2010-05-06 12:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2010-05-06 12:08
Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Tuczno 2010-05-05 14:44
Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010rok 2010-05-05 14:42
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu Urzędu Miejskiego w Tucznie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2010-05-04 14:52
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 360000,00 na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w m.Marcinkowice, Gm. Tuczno" 2010-04-30 14:50
Uchwała Nr XXII/50/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecnie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z wykonania budżetu za 2009r. 2010-04-29 09:43
Uchwała Nr XXXIV/222 w sprawie zmieniająca Uchwałę XXVII/168/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn:" Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tucznie" 2010-04-28 13:49
Uchwała Nr XXXIV/221 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-04-28 13:36
Uchwała Nr XXXIV/220 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009 2010-04-28 13:34
Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2007r. 2010-04-23 13:58
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2008 2010-04-23 13:45
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2009 rok 2010-04-23 13:24
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2016-07-15 14:54
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2010-04-23 12:09
Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszary Natura 2000 2010-04-22 14:22
Zawiadomienie stron o wniesieniu zażalenia na postępowanie 2010-04-20 12:49
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 14 maja 2010 roku dniem wolnym od pracy 2010-04-20 12:36
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Tuczna w razie wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2010-04-26 09:41
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-04-19 12:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do ogranów współdziałających 2010-04-09 11:41
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - PŁOCICZNO - KATALOG -
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w spr. odbudowy kanału Rzeczyca. 2010-04-08 11:56
Zawiadomienie o wydaniu postępowania w spr. - drenowanie gruntów - Rzeczyca 2010-04-08 11:53
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-04-07 08:50
Zarządzenie Nr 15A Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-04-07 08:48
Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-04-02 12:52
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA" w roku 2010 2010-03-31 11:36
OBWIESZCZENIE o przyjęciu PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - 25 marca 2010 2011-02-01 10:22
UCHWAŁA NR XXXIII/219 w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Tuczno 2010-03-25 14:01
UCHWAŁA NR XXXIII/218 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/198/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 2010-03-25 14:00
UCHWAŁA NR XXXIII/217 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie 2010-03-25 13:58
UCHWAŁA NR XXXIII/216 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie 2010-03-25 13:57
UCHWAŁA NR XXXIII/215 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie 2010-03-25 13:56
UCHWAŁA NR XXXIII/214 w sprawie nazwy ulicy położonej w Tucznie 2010-03-25 13:56
UCHWAŁA NR XXXIII/213 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2010-03-25 13:55
UCHWAŁA NR XXXIII/212 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Burmistrza Tuczna 2010-03-25 13:54
UCHWAŁA NR XXXIII/211 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/181/2009 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice" 2010-03-25 13:53
UCHWAŁA NR XXXIII/210 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki 2010-03-25 13:50
UCHWAŁA NR XXXIII/209 w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno" 2010-03-25 13:49
UCHWAŁA NR XXXIII/208 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2010r. 2010-03-25 13:30
Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 2010-03-25 10:33
OBWIESZCZENIE-w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej z przepompownią ścieków sanitarnych i kolektorem tłocznym dla Osiedla Domów Jednorodzinnych 2010-03-22 09:10
BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ - OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH - KATALOG -
Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2010-03-18 14:56
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2009r. 2010-03-25 09:18
Wykonanie budżetu Gminy Tuczno według stanu na 31 grudnia 2009r. 2010-03-25 09:20
Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2010-03-11 11:00
Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2010-03-11 10:59
Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-03-08 11:14
Zarządzanie Nr 8 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010 rok 2010-03-08 11:13
Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2010r. o wszczęciu postepowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w obrębie geodezyjnym Jeziorki Wałeckie 2010-02-23 09:15
FARMA WIATROWA - KATALOG -
Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2010-02-17 12:11
UCHWAŁA NR XXXII/207/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej "Partnerstwo Jezior" 2010-01-29 09:05
UCHWAŁA NR XXXII/206/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna 2010-01-29 09:04
UCHWAŁA NR XXXII/205/2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2010r. 2010-01-29 09:03
Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Betyńskiej, budowę chodnika i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice gm. Tuczno 2010-01-21 13:49
Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia obowiązujących w 2010r. szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków i wypłaty refundacji osobom fizycznym budującym przydomowe oczyszczalnie ścieków 2010-01-21 12:43
Obwieszczenie - 13.01.2010r. 2010-01-13 15:08
Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Tuczna dotyczące wprowadzenia w życie procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością /SZJ/ 2010-01-13 10:11
Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Tuczna w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2010r. 2010-01-13 09:55
Obwieszczenie 2011-02-01 10:22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie kanału Rzeczyca 2010-01-11 11:51
Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009 r. 2010-01-07 15:10
Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2010-01-06 15:03
Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2010-01-06 13:35
Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Tuczna 2010-01-06 13:33
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia Zestawienia Celów Operacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie na 2010r. 2010-01-05 13:57
UCHWAŁA NR XXXI/204 w sprawie przyjęcia "Programu Aktywności Lokalnej w Gminie Tuczno na lata 2009-2015 2009-12-28 09:04
UCHWAŁA NR XXXI/203 w sprawie aktu założycielskiego Publicznego Przedszkola w Tucznie 2009-12-28 09:01
UCHWAŁA NR XXXI/202 w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2009-12-28 09:00
UCHWAŁA NR XXXI/201 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (ze zmianami) 2009-12-28 08:59
UCHWAŁA NR XXXI/200 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2010 roku 2009-12-28 08:56
UCHWAŁA NR XXXI/199 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach w ramach Działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi" 2009-12-28 08:53
UCHWAŁA NR XXXI/198 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokomanii na rok 2010 2009-12-28 08:49
UCHWAŁA NR XXXI/197 w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2010 roku 2009-12-28 08:47
UCHWAŁA NR XXXI/196 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2009-12-28 08:46
UCHWAŁA NR XXXI/195 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2009-12-28 08:44
UCHWAŁA NR XXXI/194 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009-12-28 08:33
UCHWAŁA NR XXXI/193 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2010 2009-12-28 09:43
UCHWAŁA NR XXXI/192 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-12-28 08:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - drenowanie gruntów - Rzeczyca 2009-12-14 20:08
DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających 2009-12-09 13:39
ODBUDOWA KANAŁU RZECZYCA - KATALOG -
Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Tuczna w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2009-12-08 10:53
Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Tuczna w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2009-12-08 10:50
Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-12-07 13:02
Uchwała Nr CXII/282/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2010 rok 2009-12-07 09:51
Uchwała Nr CXII/283/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy długu publicznego w 2010 roku 2009-12-07 09:53
Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-11-30 13:29
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009 rok 2009-11-30 10:17
Wykonanie budżetu Gminy Tuczno według stanu na 30.09.2009r. 2009-11-25 13:30
Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Tuczna w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie przy ul. Pocztowej w skład której wchodzi budynek hali sportowo - widowiskowej oraz działki budowlane Nr 134/9 i 141/6 2009-11-17 11:19
Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-11-13 14:34
Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Tuczno na 2010 rok 2009-11-17 11:14
Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-11-12 09:27
Uchwała Nr XXX/191/2009 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2009-11-10 13:49
Uchwała Nr XXX/190/2009 w sprawie podatku rolnego 2009-11-10 13:48
Uchwała Nr XXX/189/2009 w sprawie podatku leśnego 2009-11-10 13:47
Uchwała Nr XXX/188/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-11-10 13:47
Uchwała Nr XXX/187/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-11-10 13:45
Uchwała Nr XXX/186/2009 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2009-11-12 13:48
Uchwała Nr XXX/185/2009 w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej 2010-02-17 12:42
Uchwała Nr XXX/184/2009 zmieniająca Uchwałę Nr VIII/59/03 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego /ze zm./ 2009-11-10 13:42
Uchwała Nr XXX/183/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-11-10 13:40
Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-11-05 10:55
Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres do 3 lat 2009-10-28 08:30
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-10-21 14:36
Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-10-20 11:56
Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-10-20 11:24
Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2009-10-08 11:00
Zarządzenie Nr 67 Bumistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-10-06 13:07
Uchwała Nr XXIX/182/2009 w sprawie umowy o współpracy partnerskiej z gminą Tomaszgorod na Ukrainie. 2009-09-22 14:22
Uchwała Nr XXIX/181/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finasowanie zadania inwestycyjnego pn:"Przebudowa ul. Betyńskiej, budowa chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice". 2009-09-22 14:20
Uchwała Nr XXIX/180/2009 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Betyńskiej, budowę chodników i wjazdów do posesji w miejscowości Marcinkowice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 2009-09-22 14:18
Uchwała Nr XXIX/179/2009 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 (ze zm.) 2009-09-22 14:14
Uchwała Nr XXIX/178/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-09-22 14:10
Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego na okres do 3 lat 2009-09-22 13:46
Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Kwiatowa w Tucznie 2009-09-17 09:02
Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 2009-09-22 08:27
Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-ORLIK 2012" 2009-09-08 10:51
Wykonanie budżetu gminy 30.06.2009r. 2009-09-02 12:57
wykonanie budżetu gminy 31.03.2009r. 2009-09-02 12:57
Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Tuczna w sprawie wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości mienia gminnego-pola namiotowe 2009-09-08 09:07
Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-09-02 12:37
Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2009-08-27 11:10
Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Tuczno 2009-08-25 13:27
Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Betyńskiej w m. Marcinkowice 2009-08-24 14:32
Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za I półrocze 2009r. 2009-08-24 14:30
Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Tuczna w sprawie nadania regulaminu korzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Tuczno 2009-08-24 09:00
Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-08-24 08:34
Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Tuczna z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009 rok 2009-08-20 14:12
Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Tuczna z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-08-14 13:50
Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2009-08-11 13:31
Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego festynu "DOŻYNKI POWIATOWE" w roku 2009 2009-08-07 12:50
Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu na Stadionie Miejskim w Tucznie i terenie przylegającym podczas trwających "DOŻYNEK POWIATOWYCH" w 2009r. 2009-08-04 13:15
Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-08-03 13:54
Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2009-07-15 13:55
Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 83/2008 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-07-06 14:07
Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-07-06 14:05
Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w I klasie gimnazjum 2009-06-25 14:49
Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 38/2009 w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 2009-06-25 14:45
Uchwała Nr XXVIII/177/2009 w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Tucznie imienia "Wedlów Tucznyńskich" 2009-06-24 14:55
Uchwała Nr XXVIII/176/2009 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Marcinkowicach 2009-06-24 14:54
Uchwała Nr XXVIII/175/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-06-24 14:52
Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego 2009-06-24 12:19
Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Tuczno na 2009r. 2009-06-24 11:40
Ogłoszenie - decyzja umarzająca 23.06.2009r. 2009-06-23 11:25
Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu osób kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2009-06-17 12:07
Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2009-06-16 12:53
Uchwała Nr XXVII/174 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2009r. 2009-06-10 15:09
Uchwała Nr XXVII/173 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tuczna z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno 2009-06-10 15:07
Uchwała Nr XXVII/172 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczno 2009-06-10 15:06
Uchwała Nr XXVII/171 w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Tucznie imienia "Wedlów - Tuczyńskich" 2009-06-10 15:04
Uchwała Nr XXVII/170 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki 2009-06-10 15:03
Uchwała Nr XXVII/169 w sprawie przystąpienia Gminy Tuczno do projektu "Moje gimnazjum - moja szansa" 2009-06-10 15:02
Uchwała Nr XXVII/168 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Tucznie" 2009-06-10 15:01
Uchwała Nr XXVII/167 w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności mających na celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Tuczno z przeznaczeniem na budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni w miejscowości Tuczno w ramach działania 3.2.1. 2009-06-10 14:59
Uchwała Nr XXVII/166 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-06-24 11:32
Uchwała Nr XXVI/165 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2009-06-10 14:55
Uchwała Nr XXVI/164 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2009-06-10 14:53
Uchwała Nr XXVI/163 w sprawie określenia zasad partycypowania Gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 2009-06-10 14:53
Uchwała Nr XXVI/162 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-06-10 14:51
Uchwała Nr XXVI/161 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008 2009-06-10 14:50
Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-06-10 13:38
Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zespołu Boisk Orlik 2012 oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Jeziorki i Rzeczyca z przepompowniami ścieków i oczyszczalni w miejscowości Rzeczyca - Gmina Tuczno 2009-06-10 13:36
Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania 2009-06-08 15:47
Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2009r. dniem wolnym od pracy 2009-06-05 10:25
Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Kontrolującej przestrzeganie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno 2009-06-03 12:22
Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-06-02 09:36
Wykonanie budżetu gminy na dzień 31.12.2008r. 2009-06-01 14:48
Zawiadomienie 2009-06-01 13:06
Wykonanie budżetu według stanu na 31.12.2008r. 2009-05-27 12:48
Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-05-19 15:20
Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-05-19 09:29
Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2009-05-13 12:13
Zarządezenie Nr 31 Burmistrza Tuczna w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych 2009-05-13 12:09
Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Tucznma w sprawie sprzedaży drewna użytkowego pozyskanego w dz. nr 40/1 obr. Tuczno, Gmina Tuczno 2009-05-13 10:55
Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Tuczna w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowniików jednostek i zakładów budżetowych Gminy Tuczno 2009-05-08 09:52
Zarządzenie Nr 28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2017-07-12 09:52
Teresa Łuczak - Burmistrz Tuczna 2009-05-04 15:20
Violetta Stępień - Skarbnik Gminy 2009-05-04 15:20
Krzysztof Hara - Zastępca Burmistrza Tuczna 2009-05-04 15:19
Emilia Panada - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2009-05-04 15:18
Izabela Krajnik - Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznie 2009-05-04 15:17
Alicja Turowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach 2009-05-04 15:16
Artur Kopciuch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płocicznie 2009-05-04 15:16
Jadwiga Stańczyk - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Tucznie 2009-05-04 15:15
Małgorzata Karasek - Dyrektor Publicznej Biblioteki w Tucznie 2009-05-04 15:14
Ireneusz Kicman - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2009-05-04 15:13
Marcin Majchrzak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:11
Miron Sudyn - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:10
Urszula Grzech - Radna Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:09
Lucyna Kowalska - Radna Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:08
Janina Szupieńko - Radna Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:08
Janina Sałachub - Radna Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:07
Anna Skuzjus - Radna Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:06
Ewa Kwiatkowska - Radna Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:06
Urszula Maciesza - Radna Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:05
Zofia Szczotkiewicz - Radna Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:04
Jacek Brzdąk - Radny Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:02
Jerzy Komar - Radny Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:01
Józef Madaj - Radny Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 15:00
Zdzisław Biela - Radny Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 14:58
Mieczysław Łuczak - Radny Rady Miejskiej w Tucznie 2009-05-04 14:58
Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2009-05-04 12:27
Zarzadzenie Nr 27 burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków i wypłaty refundacji osobom fizycznym budującym przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2009r. 2009-04-29 14:50
Zarząsdzenie Nr 26 Burmistrza Tuczna w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Tucznie oraz jednostki organizacyjne 2009-04-27 13:35
Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 2009-04-27 13:31
Zarzadzenie Nr 24 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-04-22 14:06
Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę 2009-04-10 10:44
Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów "DNI TUCZNA DLA KAŻDEGO" w roku 2009 2009-04-01 11:35
Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego 2009-03-30 15:14
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dla miejscowości Rusinowo i kolektora tłocznego Rusinowo-Strzaliny 2009-03-30 14:47
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUSINOWO-STRZALINY - KATALOG -
Uchwała Nr XXV/160 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2009-03-30 13:03
Uchwała Nr XXV/159 w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 2009-03-30 13:01
Uchwała Nr XXV/158 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczno 2009-03-30 12:59
Uchwała Nr XXV/157 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuczno w latach 2009-2013" 2009-03-30 12:52
Uchwała Nr XXV/156 zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno 2009-03-30 12:47
Uchwała Nr XXV/155 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2009-03-30 12:45
Uchwała Nr XXV/154 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/87/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych 2009-03-30 12:37
Uchwała Nr XXV/153 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-03-30 12:34
Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2009 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZ GMINY 2009-03-23 15:20
Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2008r. 2009-03-19 14:38
Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2009-03-19 12:40
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA - 17marca 2009r. 2009-03-18 07:58
Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - Sekretarza Gminy 2009-03-12 11:30
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w obrębach Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo 2011-02-01 10:17
Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. organizacyjno - kancelaryjnych 2009-03-04 14:24
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzajacej postępowanie - wolnostojące elektrownie wiatrowe 2011-02-01 10:22
Zarządzenie nr 15 w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu na terenie Stadionu Miejskiego 2009-02-27 12:11
Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-02-27 08:10
Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2009-02-27 08:07
Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2009r. 2009-02-24 08:05
Obwieszczenie w związku z zakończeniem postępowania administracyjnego 2009-02-20 07:44
Zarządzenie 11/2009 Burmistrza Tuczna w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych 2009-02-26 11:25
Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lutego 2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2009-02-17 13:14
Uchwała Nr XXIV/152 w sprawie skargi w przedmiocie działalności Burmistrza Tuczna 2009-02-06 13:42
Uchwała Nr XXIV/151 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-02-06 13:41
Uchwała Nr XXIV/150 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania - przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z 2009-02-06 13:40
Obwieszczenie 2009-02-05 12:19
OBWIESZCZENIE 2009-02-04 14:10
Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Tuczna w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształecenia ogólnego pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-02-09 15:18
Obwieszczenie - zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami - decyzja środowiskowa - budowa elektrowni wiatrowych - obręb geodezyjny Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo 2011-02-01 10:17
Obwieszczenie - decyzja 2009-02-02 15:29
Zarządzenie nr 8 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2009-02-02 15:19
Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia drugiej edycji Księgi Jakości Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-01-28 11:57
Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2016-07-15 14:54
Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-01-26 12:55
Zarządzenie Nr 5 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 40/2005 w sprawie wprowadzenia systemu zatrudniania pracowników na pracownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2009-01-26 11:21
Zarządzenie Nr 4 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tucznie 2009-01-26 11:07
Zarządzenie Nr 3 dotyczące wprowadzenie w życie procedur, instrukcji Systemu Zarządzania Jakością /SZJ/ 2009-01-26 11:04
REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W TUCZNIE 2016-07-15 14:53
Uchwała Nr XXIII/149 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/107/08 Rady Miejskiej w tucznie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Tuczno do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - "LIDER WAŁECKI" 2009-01-15 13:48
Uchwała Nr XXIII/148 w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2009r. 2009-01-15 13:44
Zarzadzenie Nr 2 Burmistrza Tuczna w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Tuczno na 2009r. 2009-01-12 11:43
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Tuczna w sprawie przyjęcia Zestawienia Celów Operacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie na 2009r. 2009-01-09 13:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Marcinkowice ul. Betyńska 2009-01-07 14:02
MARCINKOWICE - ul. BETYŃSKA - KATALOG -
Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 08.08.2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie 2017-07-12 09:55
JAK OTRZYMAĆ POMOC 2009-01-05 10:44
o świadczenie pielęgnacyjne 2009-01-05 10:39
o zasilek rodzinny 2009-01-05 10:39
o zaliczkę alimentacyjną 2009-01-05 10:38
o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 2009-01-05 10:38
o ustalenie prawa do świadczenia opiekuńczego 2009-01-05 10:37
WNIOSKI - KATALOG -
Uchwała Nr XXII/147/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. 2008-12-31 11:54
Uchwała Nr XXII/146/2008 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I połrocze 2009r. 2008-12-31 11:32
Uchwała Nr XXII/145/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 2008-12-31 11:31
Uchwała Nr XXII/144/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2008-12-31 11:28
Uchwała Nr XXII/143/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2009 2008-12-31 11:26
Uchwała Nr XXII/142/2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego 2008-12-31 11:21
Uchwała Nr XXII/141/2008 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2008-12-31 11:20
Uchwała Nr XXII/140/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" JAMIENKO 2008-12-31 11:18
Uchwała Nr XXII/139/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" JEZIORKI 2008-12-31 11:17
Uchwała Nr XXII/138/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" RUSINOWO 2008-12-31 11:15
Uchwała Nr XXII/137/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" ZDBOWO 2008-12-31 11:13
Uchwała Nr XXII/136/2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2008-12-31 11:12
Uchwała Nr XXII/135/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2008-12-31 11:11
Uchwała Nr XXII/134/2008 w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez ZGKiM w 2009r. 2008-12-31 11:08
Uchwała Nr XXII/133/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy polożonej w Tucznie 2008-12-31 11:05
Uchwała Nr XXII/132/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2008-12-31 12:00
Uchwała Nr XXII/143 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2009 2009-06-24 11:35
Opinia RIO w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie. O projekcie budżetu na 2009r. 2008-12-18 11:49
Postanowienie wzywające o złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2008-12-08 12:05
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzania raportu o oddzaływaniu na środowisko 2008-12-04 09:14
Uchwała Nr XXI/131/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. 2008-11-21 13:48
Uchwała Nr XXI/130/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniu ratowniczym 2008-11-21 13:43
Uchwała Nr XXI/129/2008 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2008-11-21 13:41
Uchwała Nr XXI/128/2008 w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową oraz określenia jej wysokości 2008-11-21 13:40
Uchwała Nr XXI/127/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/11/98 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 26 marca 1998r. 2008-11-21 13:38
Uchwała Nr XXI/126/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2008-11-21 13:36
Uchwała Nr XXI/125/2008 w sprawie podatku leśnego 2008-11-21 13:35
Uchwała Nr XXI/124/2008 w sprawie podatku rolnego 2008-11-21 13:34
Uchwała Nr XXI/123/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2008-11-21 13:33
Obieszczenie o postanowieniu w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko 2008-11-17 14:42
Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko 2008-11-17 14:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - decyzja środowiskowa 2008-11-13 10:03
STUDNIA KOPANA - Lubiesz - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2008-11-12 11:15
BIOGAZOWNIA - Rzeczyca - KATALOG -
Wykonanie budżetu według stanu na 30.09.2008 roku 2008-11-07 10:56
Uchwała Nr XX/122/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postęp