herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Mapa biuletynu

Gmina Tuczno
|___Dane teleadresowe
|___Burmistrz Tuczna
|___Organy Gminy
|___Jednostki organizacyjne
|___Sołectwa
      |___Rejestr sołectw z poprzednich kadencji sołtysów
      |___Statuty sołectw
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2018 r.
            |___Kierownicy jednostek
            |___Skarbnik Gminy
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Burmistrz Tuczna
      |___Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2017
            |___Burmistrz Tuczna
            |___Zastępca Burmistrza
            |___Skarbnik Gminy
            |___Kierownicy jednostek
      |___ Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2016
            |___Kierownicy jednostek.
      |___Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2015
            |___Kierownicy jednostek.
            |___Radni Rady Miejskiej w Tucznie.
      |___Oświadczenia majątkowe początek kadencji 2014-2018
      |___Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji.
            |___Rada Miejska w Tucznie.
      |___Oświadczenia majątkowe kwiecień 2014
            |___ Radni Rady Miejskiej w Tucznie
            |___Kierownicy Jednostek
      |___Oświadczenia majątkowe kwiecień 2013
            |___ Radni Rady Miejskiej w Tucznie
            |___Kierownicy Jednostek
      |___Oświadczenia majątkowe kwiecień 2012
            |___Kierownicy Jednostek
            |___Radni Rady Miejskiej w Tucznie
      |___Oświadczenia majątkowe kwiecień 2011
            |___Oświadczenia majątkowe Radni Rady Miejskiej
            |___Oświadczenia majątkowe KIEROWNICY JEDNOSTEK
      |___Oświadczenia majątkowe 2011
      |___Oświadczenia majątkowe grudzień 2010
      |___Oświadczenia majątkowe wrzesień 2010
      |___Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2010
            |___Oświadczenia majątkowe_KIEROWNICY JEDNOSTEK
            |___Oświadczenia majątkowe_Radni Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2009
      |___Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2008
      |___Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2007
      |___Oświadczenia majątkowe 2007r.
      |___Oświadczenia majątkowe_wrzesień 2006
      |___Oświadczenia majątkowe 2006 rok
            |___Radni Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia majątkowe 2005 rok
            |___Radni Rady Miejskiej w Tucznie
      |___Oświadczenia majątkowe 2004 rok
            |___Radni Rady Miejskiej w Tucznie
      |___Radni Rady Miejskiej w Tucznie
Urząd Miejski w Tucznie
|___Referat finansowy i samodzielne stanowiska
|___Godziny pracy
|___Regulaminy
      |___Regulamin organizacyjny
      |___Regulamin pracy
      |___Regulamin wynagradzania
      |___Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
|___USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności
|___Rejestry i Ewidencje
      |___Rejestr instytucji kultury
      |___Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
|___Skargi, wnioski i petycje
      |___2018 rok
Rada Miejska
|___Skład i dyżury Rady Miejskiej
      |___Kadencja Rady Miejskiej w Tucznie 2018-2023
            |___Dyżury Radnych
      |___Kadencja Rady Miejskiej w Tucznie 2014-2018
            |___Dyżury Radnych
                  |___Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2017r.
                  |___Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2016r.
                  |___Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2016r.
|___Komisje
|___Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
      |___Kadencja Rady Miejskiej w Tucznie-2014-2018
      |___2014r.
      |___2013 r.
      |___2012r.
      |___2011r.
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Kadencja Rady Miejskiej w Tucznie 2014-2018
            |___Oświadczenia Majątkowe Radnych na dwa miesiące przed końcem kadencji.
            |___Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2018 r.
            |___Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2017
            |___Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2016
            |___Oświadczenia majątkowe luty 2016r
|___Interpelacje i zapytania radnych
|___Zawiadomienia o sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej
|___Portal mieszkańca - eSesja
|___Nagrania z sesji
|___Transmisja sesji online
Prawo lokalne
|___Statut Gminy Tuczno
|___Strategia rozwoju
|___Uchwały
      |___Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie kadencji 2014-2018
            |___2018 rok
            |___2017 rok
            |___2016 rok
            |___2015 rok
            |___2014 rok
      |___Uchwały 2014
      |___Uchwały 2013
      |___Projekty Uchwał 2013
            |___XXVII Sesja Rady Miejskiej w Tucznie- 28 maja 2013 roku.
            |___XXVI Sesja Rady Miejskiej w Tucznie- 26 marca 2013
            |___XXV Sesja Rady Miejskiej w Tucznie- 25 luty 2013 rok
      |___Uchwały 2012r.
      |___Uchwały 2011r.
      |___Uchwały 2010r.
      |___Uchwały 2009r.
      |___Uchwały 2008r.
      |___Uchwały 2007r.
      |___Uchwały 2006r.
      |___Uchwały 2005r
      |___Uchwały 2004 r.
            |___Uchwała Nr 33
      |___Uchwały 2003 r.
|___Zarządzenia Burmistrza
      |___Zarządzenia rok 2019
      |___Zarządzenia 2018 rok.
      |___Zarządzenia 2017 r.
      |___Zarzadzenie 2016r.
      |___Zarządzenia 2015 r.
      |___Zarządzenie 2014r.
      |___Zarządzenia 2013r.
      |___Zarządzenia 2012r.
      |___Zarządzenia 2011r.
      |___Zarządzenia 2010r.
      |___Zarządzenia 2009r.
      |___Zarządzenia 2008r.
      |___Zarządzenia 2007r.
      |___Zarządzenia 2006r.
      |___Zarządzenia 2005 r.
      |___Zarządzenia 2004 rok
      |___ Zarządzenia 2003 rok
            |___Zarządzenie Nr 54
            |___Zarządzenie Nr 53
            |___Zarządzenie Nr 47
|___Dziennik Wojewódzki
Finanse
|___Budżet
      |___Budżet Gminy Tuczno na 2019 rok
      |___Budżet Gminy Tuczno na 2018 rok
      |___BUDŻET GMINY na 2017
      |___BUDŻET GMINY na 2016
      |___BUDŻET GMINY na 2015
      |___BUDŻET GMINY na 2014
      |___BUDŻET GMINY na 2013
      |___BUDŻET GMINY na 2012
      |___BUDŻET GMINY na 2011
      |___BUDŻET GMINY na 2010
      |___BUDŻET GMINY na 2009
      |___Budżet 2008 rok
      |___Budżet 2007 rok
|___Podatki i opłaty
Informacje
|___Obwieszczenia
      |___2019
      |___2018
      |___2005
      |___2004
            |___Plan zagospodarowania przestrzennego Strzaliny
      |___2003
            |___Ogłoszenie z 16.12.03 r
            |___OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
      |___Obwieszczenia 2006r.
            |___Ogłoszenie o zamówieniu - Gmina Tuczno
|___Zamówienia publiczne
|___Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
|___Sprzedaż drewna
      |___2019
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 11.12.2018 r. godz. 10.00
      |___2018 r.
      |___2017r.
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 17.05.2017r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 05.05.2017r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 20.04.2017r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 12.04.2017r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 21.03.2017r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 09.03.2017r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 08.03.2017r. godz. 10.00
      |___2016r.
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 28.06.2016r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 16.06.2016r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 10.06.2016r. godz. 10.00
            |___Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - składanie ofert do 07.06.2016r. godz. 10.00
|___Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczno
|___Ochrona Danych Osobowych
|___Polowania zbiorowe
|___Załatw sprawę w Urzędzie (eBOI)
Ochrona Środowiska
|___Gospodarka odpadami
|___OCHRONA ŚRODOWISKA
      |___Programy
            |___Aktualizacja POŚ
            |___Waloryzacja przyrodnicza
      |___Informacja o środowisku
            |___Budowa instalacji fotowoltaicznej - obręb geodezyjny Jamienko
            |___Budowa instalacji fotowoltaicznej - obręb geodezyjny Rzeczyca
            |___Przebudowa mostu na rzece Korytnica.
            |___Droga Tuczno - Miłogoszcz
            |___Strategia Rozwoju Tuczyńskiego Klastra Energii
            |___Ferma drobiu Marcinkowice
            |___Droga Martew - Tuczno
            |___Przebudowa dróg w leśnictwie Krępa na terenie Nadleśnictwa Tuczno
            |___Montaż automatycznej stacji meteorologicznej Martew
            |___Rozszerzenie listy substratów - biogazownia Rzeczyca
            |___Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica
            |___Rozbudowa budynku magazynowego wraz z linią produkcyjną służącą do rozlewania soków i syropów o halę magazynowo produkcyjna wraz z linią produkcyjną służącą do liofilizacji owoców i warzyw zlokalizowanego w Tucznie, dz. 423/4, obręb Tuczno 109
            |___Modernizacja i rozbudowa o zbiornik retencyjny stacji uzdatniania wody działka 163/8
            |___Rozszerzenie listy substratów wykorzystywanych w biogazowni zlokalizowanej na działkach 272/1, 274/2, 274/3, 276 i 277 obręb Rzecyca, Gmina Tuczno
            |___Elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp dz. 417 Tuczno.
            |___Elektrownia słoneczna o mocy 1 MWp dz. 48/57 Tuczno.
            |___Produkcja regranulatu z tworzyw sztucznych - dz. nr 3/5 Tuczno
            |___Zalesienie dz. nr 148/1 i 150 obręb geodezyjny Strzalin
            |___Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 część II. - postępowanie administracyjne Burmistrza Barlinka
            |___Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 od ul. Tulipanowej do Dworcowej w miejscowości Tuczno
            |___Zalesienie działki 45/1 - Lubiesz
            |___Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb nawadniania upraw ziemniaków w Marcinkowicach, gm. Tuczno, działka nr 620/3
            |___Aktualizacja POŚ dla Gminy Tuczno
            |___Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 14/4 w m. Tuczno.
            |___Adaptacja istniejących budynków iich otoczenia na potrzeby STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW - m. Tuczno ul. Wolności 72
            |___Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG na działce powstałej z podziału działki nr 418, wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 177 w m. Tuczno
            |___Przebudowa mostu w ciągu drogi leśnej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego O/O Sitno nad rzeką Płociczną
            |___Przebudowa drogi leśnej pożarowej - Nadleśnictwo Tuczno
            |___Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o.
            |___Przebudowa drogi powiatowej na 2301Z - na odcinku Rzeczyca-Wrzosy
            |___Pobór wód podziemnych w miejscowości Lubiesz , gmina Tuczno
            |___Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o.
            |___Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica
            |___Budowa odnawialnego źródła energii - elektrownia na biomasę obręb geodezyjny Tuczno 109
            |___Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego - Ulica Klasztorna
            |___budowa elektrowni wiatrowych - obręb geodezyjny Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo
            |___oczyszczalnia Rzeczyca
            |___kanalizacja Jeziorki
            |___kanalizacja Jeziorki - Rzeczyca
            |___ZAKŁADY DROBIARSKIE "KOZIEGŁOWY" - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY
            |___PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - PŁOCICZNO
            |___BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ - OSIEDLE DOMKÓW JEDNORODZINNYCH
            |___FARMA WIATROWA
            |___DRENOWANIE GRUNTÓW - RZECZYCA
            |___ODBUDOWA KANAŁU RZECZYCA
            |___BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUSINOWO-STRZALINY
            |___MARCINKOWICE - ul. BETYŃSKA
            |___STUDNIA KOPANA - Lubiesz
            |___BIOGAZOWNIA - Rzeczyca
            |___Stawy rybne - karpiowe - Rzeczyca
            |___Ferma wiatrowa - miejscowość Rzeczyca
            |___Inwestycje - wolnostojące elektrownie wiatrowe - obręb geodezyjny Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo
            |___Inwestycja - wolnostojące elektrownie wiatrowe - obręb geodezyjny Tuczno 107
|___Karty informacyjne EKOPORTAL
|___Ekoportal
|___Obwieszczenia
Wybory
|___Wybory 2018
      |___Wybory Samorządowe 2018
      |___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tucznie 15.04.2018
|___Wybory Samorządowe 2014
|___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
|___Wybory Samorządowe 2010
|___Wybory Samorządowe 2006
      |___Ogłoszenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie oraz postanowienie Komisarza Wyborczego
|___Wybory i Referenda
      |___Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tucznie -okręg wyborczy Nr 5
      |___Referendum Ogólnokrajowe zarządzone na dzień 06 września 2015r.
      |___Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.
|___WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP POLSKIEJ
Praca - oferty
|___Nabory na stanowiska w Urzędzie Miejskim w Tucznie
      |___ Nabór na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. organizacyjno - kancelaryjnych
      |___Nabór na stanowisko młodszy referent ds. podatków
      |___Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji
      |___Nabór na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości urzędu
      |___Nabór na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. organizacyjno - kancelaryjnych
      |___Nabór na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na czas zastępstwa młodszy referent ds. księgowości podatkowej
      |___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. kadr i archiwizacji
|___Praca w jednostkach organizacyjnych
Informacja nieudostępniona
|___Dostęp do informacji
|___Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
|___Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Akty Prawne
|___Dzienniki ustaw
|___Monitor polski