Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Sesja nr XXVI Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 kwietnia 2021
2 Uchwała NR XXII.134.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Tuczna sprawozda-niu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
3 Komunikat Nr 1/2021 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r. - informacja o datach i godzinach pełnienia dyżurów
4 Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r.w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, w wyborach przedterminowyc Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.
5 Uchwały Nr 1 i 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 14 kwietnia 2021 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, powołanej do przeprowadzenia przedterminowych Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 16 maja 2021 r.
6 Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 7 kwietnia 2021 r., zmieniające zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Tuczna z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez gminę Tuczno na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.662.) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze zm.
7 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
8 Uchwała Nr 350/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
9 Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Tuczna z dnia 6 kwietnia 2021 r., zmieniające Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistza Tuczna z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych przez Tuczno w ramach Programu priorytetowego 2.4 Gospodarka o oboegu zamkniętym w gminie - program pilotażowy ze zm..
10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów wspóldziałających