Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/147/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. 2008-12-31 11:54
dokument Uchwała Nr XXII/146/2008 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I połrocze 2009r. 2008-12-31 11:32
dokument Uchwała Nr XXII/145/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 2008-12-31 11:31
dokument Uchwała Nr XXII/144/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2008-12-31 11:28
dokument Uchwała Nr XXII/143/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2009 2008-12-31 11:26
dokument Uchwała Nr XXII/142/2008 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego 2008-12-31 11:21
dokument Uchwała Nr XXII/141/2008 w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2008-12-31 11:20
dokument Uchwała Nr XXII/140/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" JAMIENKO 2008-12-31 11:18
dokument Uchwała Nr XXII/139/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" JEZIORKI 2008-12-31 11:17
dokument Uchwała Nr XXII/138/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" RUSINOWO 2008-12-31 11:15
dokument Uchwała Nr XXII/137/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" ZDBOWO 2008-12-31 11:13
dokument Uchwała Nr XXII/136/2008 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2008-12-31 11:12
dokument Uchwała Nr XXII/135/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2008-12-31 11:11
dokument Uchwała Nr XXII/134/2008 w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez ZGKiM w 2009r. 2008-12-31 11:08
dokument Uchwała Nr XXII/133/2008 w sprawie zmiany nazwy ulicy polożonej w Tucznie 2008-12-31 11:05
dokument Uchwała Nr XXII/132/2008 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 2008-12-31 12:00
dokument Uchwała Nr XXI/131/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. 2008-11-21 13:48
dokument Uchwała Nr XXI/130/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniu ratowniczym 2008-11-21 13:43
dokument Uchwała Nr XXI/129/2008 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej 2008-11-21 13:41
dokument Uchwała Nr XXI/128/2008 w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową oraz określenia jej wysokości 2008-11-21 13:40
dokument Uchwała Nr XXI/127/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/11/98 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 26 marca 1998r. 2008-11-21 13:38
dokument Uchwała Nr XXI/126/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2008-11-21 13:36
dokument Uchwała Nr XXI/125/2008 w sprawie podatku leśnego 2008-11-21 13:35
dokument Uchwała Nr XXI/124/2008 w sprawie podatku rolnego 2008-11-21 13:34
dokument Uchwała Nr XXI/123/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2008-11-21 13:33
dokument Uchwała Nr XX/122/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych 2008-11-04 14:45
dokument Uchwała Nr XX/121/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. 2008-11-04 14:42
dokument Uchwała Nr XX/120/2008 zmieniająca Uchwałę Nr V/29/2000 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 04.09.2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych 2008-11-04 14:38
dokument Uchwała Nr XX/119/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2008-11-04 14:35
dokument Uchwała Nr XX/118/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 2008-11-04 14:32
dokument Uchwała Nr XX/117/2008 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/122/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27.04.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2008-11-04 14:29
dokument Uchwała Nr XX/116/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości" Tuczno 2008-11-04 14:25
dokument Uchwała Nr XX/115/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Marcinkowice" 2008-11-04 14:24
dokument Uchwała Nr XX/114/2008 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Lubiesz" 2008-11-04 14:20
dokument Uchwała Nr XIX/113/2008 2008-09-24 10:25
dokument Uchwała Nr XIX/112/2008 2008-09-24 10:24
dokument Uchwała Nr XIX/111/2008 2008-09-24 10:22
dokument Uchwała Nr XIX/110/2008 2008-09-24 10:21
dokument Uchwała Nr XIX/109/2008 2008-09-24 09:03
dokument Uchwała Nr XIX/108/2008 2008-09-24 09:02
dokument Uchwała Nr XVIII/107/2008 2008-07-28 10:33
dokument Uchwała Nr XVIII/106/2008 2008-07-28 10:30
dokument Uchwała Nr XVII/105/2008 2008-07-02 13:49
dokument Uchwała Nr XVII/104/2008 2008-07-01 12:58
dokument Uchwała Nr XVII/103/2008 2008-07-01 12:57
dokument Uchwała Nr XVII/102/2008 2008-07-01 12:56
dokument Uchwała Nr XVII/101/2008 2008-07-01 12:55
dokument Uchwała Nr XVII/100/2008 2008-07-01 12:50
dokument Uchwała Nr XVI/99/2008 2008-07-01 12:49
dokument Uchwała Nr XVI/98/2008 2008-07-01 12:49
dokument Uchwała Nr XVI/97/2008 2008-07-01 12:49
dokument Uchwała Nr XVI/96/2008 2008-07-01 12:48
dokument Uchwała Nr XV/95/2008 2008-04-07 14:26
dokument Uchwała Nr XV/94/2008 2020-05-20 14:46
dokument Uchwała Nr XV/93/2008 2008-04-07 14:18
dokument Uchwała Nr XV/92/2008 2008-04-07 14:16
dokument Uchwała Nr XV/91/2008 2020-05-20 14:45
dokument Uchwała Nr XIV/90/2008 2008-04-07 14:02