Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/55/05


UCHWAŁA NRXXI/ 55 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 stycznia 2005r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Strzaliny.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr VIII/55/03 Rady Miejskiej Tuczna z dnia

30 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Tuczno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 60, poz. 1101) oraz § 50 ust 2 i § 51, 52 ust. 2 załącznika do uchwały Nr II/5/99

Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu

Gminy Tuczno (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 34, poz. 600 zm: 2000r. Nr 32, poz 398, 2001r.

Nr 36, poz. 848, Nr 60, poz. 1101) Rada Miejska w Tucznie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia o przeprowadzeniu konsultacji, których przedmiotem jest podział jednostki pomocniczej o nazwie Strzaliny w wyniku, której miałyby powstać dwie jednostki pomocnicze - jedna o nazwie Strzaliny druga o nazwie Zdbowo.

§ 2

Terytorialny zasięg konsultacji to obszar dotychczasowego sołectwa Strzaliny obejmującego wieś Zdbowo, Mączno i Strzaliny.

§ 3

Sposób oraz tryb zgłaszania opinii i wniosków jest następujący:

1. Opinie i wnioski w sprawie dotyczącej konsultacji zgłaszane będą na Zebraniu Wiejskim w trybie przegłosowania opinii i wniosków.

2. Przechodzi ta opinia i wniosek, która uzyskała największą liczbę głosów

3. Zebranie Wiejskie w zakresie konsultacji jest ważne bez względu na ilość osób uprawnionych w nim uczestniczących.

§ 4

Data rozpoczęcia konsultacji 4 luty 2005r. zakończenie 18 luty 2005r

§ 5

Podsumowanie opinii i wniosków zgłoszonych w toku konsultacji nastąpi na piśmie w trybie podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tucznie oraz na tablicach ogłoszeniowych w Sołectwie Strzaliny.

§ 6

Do przeprowadzenia konsultacji Rada Miejska w Tucznie upoważnia sołtysa.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Strzaliny.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2005 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2005 13:25