Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXI/56/05


Uchwała Nr XXI/ 56 / 05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 stycznia 2005r.

w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na realizację zadania pod nazwą: „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta Tuczna” dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Tuczna do dokonania zabezpieczenia w kwocie 701.000,00 zł prawidłowej realizacji umowy w następujących formach:

- weksel in blanco na kwotę 701.000,00 zł wraz z deklaracją wekslową lub poręczeniem wekslowym (awal),

- notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI / 56 / 05

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2005 r.

W sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na realizację

Zadania dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dnia 15 listopada 2004 r. Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 795/04 projekt dotyczący sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuczno został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.1 „ Obszary wiejskie”.

W związku z powyższym pismem z dnia 15 grudnia 2004 r. FE.T - MT - 3061/02/04 z/z 32/III/3.1/95/04 zostaliśmy poinformowani o uruchomieniu procedury podpisywania Umów o dofinansowanie projektu. Warunkiem podpisania umowy jest m. in. wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

W związku z powyższym wystąpiła konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2005 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2005 13:26