Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/63/05


Uchwała Nr XXIII/ 63 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: utworzenia jednostek pomocniczych.

Na podstawie art.5 ust. 1 i 2, art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1996r,

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r, Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806;

z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203) § 7 ust.1, § 8 uchwały Nr VIII/55/03 Rady Miejskiej Tuczna z dnia

30 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Tuczno (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 60, poz. 1101) Rada Miejska w Tucznie uchwala,

co następuje:

§ 1. W wyniku podziału jednostki pomocniczej sołectwa o nazwie Strzaliny, tworzy

się dwie jednostki pomocnicze, jedno sołectwo o nazwie Strzaliny,

drugie sołectwo o nazwie Zdbowo.

§ 2.1. Obszar sołectwa Strzaliny obejmuje wieś Strzaliny.

2. Obszar sołectwa Zdbowo obejmuje wsie: Zdbowo i Mączno.

3. Granice sołectw określa mapa w skali 1: 100 000 stanowiąca załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Siedzibą władz sołectwa Strzaliny będzie wieś Strzaliny.

2. Siedzibą władz sołectwa Zdbowo będzie wieś Zdbowo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 06-04-2005 16:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2005 16:01