herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi gminnej w m. Tuczno

Tuczno, dnia 2015.12.04.

Znak:GPB.6730.25.2015.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennego ( Dz.U. z 2003 r. , Nr 80,m poz, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony przez Gminę Tuczno ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno z dnia 19-11-2015 r.  prowadzono  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej w miejscowości Tuczno, ul. Staszica na działce nr   158, 163/3, 152/20, 163/28, 152/21, 152/23, 152/24, 163/27, 163/29, 115, 152/22, 152/26, 163/18 obręb Tuczno 108

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgłosić w ww. sprawie wnioski i zastrzeżenia.

Strona  ma prawo zapoznać się ze sprawą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Miejsce udostępnienia dokumentacji – Urząd Miejski w Tucznie,  w godzinach pracy urzędu – tel. 604 618 411.

 

                                                                                            BURMISTRZ TUCZNA

 

Obwieszczenie publikowane na tablicy ogłoszeń

  • UM Tuczno,
  • BIP Tuczno.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 04-12-2015 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 04-12-2015 15:29