herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa drogi powiatowej 2301z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-do drogi wojewódzkiej nr 177

Tuczno, dnia 2015.12.14.

Znak:GPB.6730.27.2015.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennego ( Dz.U. z 2003 r. , Nr 80,m poz, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

że na wniosek złożony przez Powiat Wałecki Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz z dnia 25.11.2015 r.  prowadzono  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej2301z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-do drogi wojewódzkiej nr 177 w km 7+350 – 11.+333,60 w Gminie Tuczno na działkach nr nr 496, 550, 634 obr. Rzeczyca i 504, 505 obr. Jeziorki Wałeckie.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgłosić w ww. sprawie wnioski i zastrzeżenia.

Strona  ma prawo zapoznać się ze sprawą w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Miejsce udostępnienia dokumentacji – Urząd Miejski w Tucznie,  w godzinach pracy urzędu – tel. 604 618 411.

 

                                                                                            BURMISTRZ TUCZNA

 

Obwieszczenie publikowane na tablicy ogłoszeń

  • Rzeczyca, Jeziorki
  • UM Tuczno,
  • BIP Tuczno.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 19-12-2015 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 19-12-2015 10:21