Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIV/82/05


U C H W A Ł A Nr XXIV/ 82 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów

z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz.U. z 2003r. Nr 33, poz. 264, zam. z 2004r Nr 47, poz. 448, zmiana z 2005 r. Nr 34, poz. 309) - Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Pani Teresie Łuczak Burmistrzowi Tuczna

w kwocie ogółem 6 853 60 zł

Słownie złotych: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 60/100), na które składa się:

1) wynagrodzenie zasadnicze - 3 968 00 zł

2) dodatek funkcyjny - 1 082 00 zł

3) dodatek specjalny w wysokości w wysokości

20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego - 1 010 00 zł

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości

20% płacy zasadniczej - 793 60 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIV/6/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Tuczna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-05-2005 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2005 15:43