Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXV/87/05


UCHWAŁA NR XXV/ 87 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.) Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.18a ust.3 i 4 ustawy

z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz.148 ze zm.) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 lipca 2005r. tworzy się w jednostkach budżetowych rachunki dochodów własnych.

§ 2.

Rachunki, o których mowa w § 1 tworzy się w:

  1. Zespole Szkół w Tucznie;

  2. Szkole Podstawowej w Płocicznie;

  3. Szkole Podstawowej w Marcinkowicach.

§ 3.

Źródłem przychodów rachunku dochodów własnych dla jednostek budżetowych wyszczególnionych w § 2 są:

  1. wpłaty z tytułu korzystania z lokali i pomieszczeń szkolnych, sal gimnastycznych, sal komputerowych;

  2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych;

  3. odpłatność za sprzedane wyroby i usługi;

  4. odpłatność za prowadzenie przez szkołę dodatkowej działalności edukacyjnej (dotyczy: szkoleń i kursów).

§ 4.

Fundusze zgromadzone na rachunku dochodów własnych przeznaczone są na:

  1. zakup materiałów i wyposażenia sportowego ;

  2. zakup energii dla obiektu sportowego;

  3. finansowanie różnych form wypoczynku, rozgrywek sportowych i innych zajęć statutowych - za wyjątkiem finansowania wynagrodzeń osobowych.

§ 5.

Dyrektorzy jednostek budżetowych wymienionych w § 2 sporządzają roczny plan finansowy rachunku dochodów własnych obejmujących przychody i wydatki.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2005r.

Przewodniczący Rady

/-/ Miron Sudyn

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-07-2005 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 13:55