Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/92/05


Uchwała Nr XXVI/ 92 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 22 września 2005r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Bronikowo - Jamienko”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 49 ust. 1 i art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) - uchwala się, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 490.000 zł (słownie zł: czterysta dziewięćdziesiąt) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: ”Przebudowa drogi gminnej Bronikowo- Jamienko”.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Tuczna do zawarcia umowy kredytowej z wybranym bankiem.

§ 3

  1. Kredyt zostanie spłacony w okresie siedmiu lat tj. do 2012 roku z dochodów własnych gminy.

  2. Forma zabezpieczenia spłaty kredytu - weksel własny in blanco.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIII/76/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Marcinkowice” i w Tucznie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/92/05

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 września 2005r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej Bronikowo - Jamienko”

Rada Miejska w Tucznie w założeniach inwestycyjnych na 2005r. przyjęła przebudowę drogi gminnej Bronikowo - Jamienko. Na realizację tego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”

W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie został odrzucony zgodnie z informacją z dnia 8 sierpnia 2005r., realizacja tego przedsięwzięcia jest możliwa poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego.

Z uwagi na fakt, iż nie zostały podjęte żadne działania związane z zaciągnięciem kredytu bankowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Marcinkowicach i w Tucznie proponuje się uchylenie Uchwały Nr XXIII/76/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizacje zadania pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Marcinkowice i w Tucznie”.

Zadanie w/w ujęte również w planach inwestycyjnych roku bieżącego zrealizowane zostanie częściowo ze środków własnych gminy, a całościowo zostanie przełożone na lata przyszłe.

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-09-2005 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2005 12:49