Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/97/05


UCHWAŁA NR XXVII/ 97/ 05

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 29 listopada 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 6a ust. ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. , Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,poz.1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) - Rada Miejska w Tucznie u c h w a l a, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XIX/34/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta ustalonej przez Prezesa GUS na rok 2005 (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2234) wprowadza się następującą zmianę:

  1. uchyla się § 2 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Gminy Tuczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-12-2005 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 10:16