Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/98/05


U C H W A Ł A Nr XXVII / 98 / 05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/35/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wzoru formularzy.

Na podstawie art., 6 ust. 9, ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, zm. Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,poz.1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) - Rada Miejska w Tucznie

u c h w a l a co następuje :

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XIX/35/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wzoru formularzy (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2235).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach

ogłoszeń Gminy Tuczno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-12-2005 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 10:16