Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/99/05


U c h w a ł a Nr XXVII/ 99 / 2005

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683; z 2003r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840 , Nr 200, poz. 1953; Nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123 poz. 1291 i Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399 i Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. 2002r . Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) - Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje :

§ 1.Określa się wysokość stawek podatków od środków transportowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku autobus szkolny „GIMBUS” przeznaczony do dowozu dzieci i młodzieży szkolnej .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/36/2004 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2236).

§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-12-2005 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 10:17