Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/100/05


U C H W A Ł A Nr XXVII / 100 / 05

RADY MIEJSKIEJ w Tucznie

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004 Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123 poz.1291, Nr 281, poz.2782, z 2005 r Nr130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz. 1419, Nr175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. , Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr110 poz. 1039, Nr 162 poz. 1568, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), art., 6 ust. 9, ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, zm. Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167,poz.1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) - Rada Miejska w Tucznie u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do

niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej

uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej

uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń

Gminy Tuczno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od roku

podatkowego 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-12-2005 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 10:17