Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/101/05


U C H W A Ł A Nr XXVII / 101 / 05

RADY MIEJSKIEJ w Tucznie

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 i 19 pkt.1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004 Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123 poz.1291, Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) - Rada Miejska w Tucznie

u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, ustala się opłatę

administracyjną w wysokości :

  1. za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- 80,00 zł.

§ 2. Opłata administracyjna płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Tucznie z

chwilą wykonania czynności, od której pobierana jest opłata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/38/04 Rady Miejskiej wTucznie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2238).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Gminy Tuczno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-12-2005 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2005 10:31