Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/109/05


Uchwała Nr XXVIII/ 109 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2006r.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) Rada Miejska w Tucznie

uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się cenę wywozu nieczystości płynnych przez ZGKiM w Tucznie

w 2006 roku w wysokości: 66,25 zł + VAT za 1 beczkowóz o pojemności 6 m3 .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi ZGKiM w Tucznie.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/ 109 /05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2005r.

Rada Miejska w Tucznie biorąc pod uwagę wysoki stopień bezrobocia w gminie oraz trudną sytuację materialna mieszkańców podjęła decyzję o dofinansowaniu kosztu wywozu nieczystości płynnych dla mieszkańców naszej gminy, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci z powodu braku urządzeń kanalizacyjnych, ponosząc zdecydowanie wyższe opłaty niż korzystający

z kolektorów sanitarnych.

Wysokość dofinansowania w ramach przyznanej na 2006 rok dotacji celowej

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie wynosi 4,17 zł do 1 m3 nieczystości płynnych tj. 25,00 zł brutto do beczkowozu.

Przy ustalaniu w/w stawki przyjęto zasadę ustalenia jej nba optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usługi i bezpiecznym dla prawidłowej działalności zakładu.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania, Rada Miejska w Tucznie podjęła uchwałę jak w sentencji.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-01-2006 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2006 14:09