Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/110/05


Uchwała Nr XXVIII/110/05

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zam. 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457),

art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431; zm. 1994 Nr 1, poz.3; z 1996r. Nr 91, poz.409; z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz.926; z 1998r. Nr 108, poz.681; z 2001r. Nr 81, poz.875; z 2002r. Nr 200, poz. 1680; z 2003r. Nr 110, poz.1039, Nr 162, poz.1568; z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm.Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484) oraz art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz.1683; z 2003r. Nr 96, poz.874,

Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966; z 2004r.

Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz.2782; z 2005r.

Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz.1484) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości

oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego wyznacza się sołtysów jako

organy jednostek pomocniczych gminy.

§ 3. 1. Za czynności określone w § 1 sołtysi otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 8% od osobiście zainkasowanej kwoty.

2. Nie podlegają wynagrodzeniu wpłaty dokonane dobrowolnie przez

mieszkańców na rachunek bankowy lub bezpośrednio do kasy Urzędu.

§ 4.Traci moc Uchwała Nr II/17/97 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 23 kwietnia 1997r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od

nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów

i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od roku

podatkowego 2006 .

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 05-01-2006 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2006 14:10