herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Uchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia ze zm.