herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-03-22 12:33
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Gminy Tuczno.i 2018-03-21 10:36
Zarządzenie Nr 25/2018 2018-03-21 10:30
Zarządzenie Nr 24/2018 2018-03-21 10:27
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy TUczno na 2018 rok. 2018-03-21 07:31
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2018 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2018-03-21 07:30
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia zasad przekazania-użyczenia radnym Rady Miejskiej w Tucznie tabletów do użytku służbowego 2018-03-16 10:02
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.03.2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2015 r. oraz zarządzeniem Nr 119/2017 r. 2018-03-02 12:51
Zarządzenie 19/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-03-07 13:19
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 ruku w sprawie ustalenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Tucznie 2018-03-02 12:38
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2018-03-14 08:49
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-03-05 12:07
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustatenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.: ,,Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego" ze zm. 2018-02-23 12:51
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-02-21 19:18
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-02-23 12:49
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. 2018-02-16 09:30
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice" 2018-02-13 08:07
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniajace Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. 2018-02-13 11:50
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. 2018-02-06 14:00
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2018 roku. 2018-02-06 10:17
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2018 roku w prawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-02-06 14:11
ZarządZarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postpowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. 2018-03-01 14:07
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-24 09:55
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-11 10:46
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2018-01-11 10:46
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/15 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. 2018-01-08 12:48
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok. 2018-01-08 12:33