herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w dniach 20-21.10.2018 2018-10-19 16:03
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Tuczno 2018-10-16 14:24
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 w gminie Tuczno 2018-10-16 14:23
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-09 11:32
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-09 07:54
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Miłogoszcz) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:57
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 (Miłogoszcz) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:57
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Zdbowo) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:56
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 (Zdbowo) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:56
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:55
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:54
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Marcinkowice) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:53
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 2 (Marcinkowice) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:53
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:52
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:51
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:51
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:50
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Miłogoszcz) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:49
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 (Miłogoszcz) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:49
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Zdbowo) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:48
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 (Zdbowo) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:48
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:47
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Rzeczyca) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:46
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Marcinkowice) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:45
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Marcinkowice) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:44
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego 2018-10-05 21:43
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Tuczno) z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 2018-10-05 21:42
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 3 2018-10-04 07:55
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Powiatu w Wałczu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Okręg wyborczy Nr 3 2018-10-04 07:53
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tuczno 2018-10-19 15:53
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 11:20
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 11:21
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 1 października 2018 r. r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 2018-10-02 11:19
Protokół z losowania przeprowadzonego w celu uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 15:16
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 września 2018 r. o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych do obwodowych komisji wyborczych 2018-09-26 08:00
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika 2018-09-21 14:00
Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnionych dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 11:09
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-17 12:28
Informacja o miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych 2018-09-17 12:01
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie 2018-09-15 10:29
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnionych dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 11:08
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie 2018-09-13 14:38
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnionych dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 11:08
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 11:08
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 20:29
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie 2018-09-12 13:23
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2018-09-12 12:18
Dyżur urzędnika wyborczego 2018-09-07 15:19
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o podziale powiatu na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-08-24 14:57
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-24 13:55
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie oraz wyborach Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-05 15:03
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-24 13:48