Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia 2019-11-15 15:02
Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-11-08 12:31
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy referent ds. księgowosci urzędu. 2019-11-08 16:50
Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad korzystania i warunków korzystania z zezwpleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuczno 2019-11-13 10:06
Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 4 listopada 2019 w sprawie wdrożenia Procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatnosci oraz zasad weryfikacji kontrachentów przed dokonaniem płatności faktury 2019-11-08 16:32
Zarządzenie Nr 70 A/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tucznona 2019 rok 2019-11-08 12:13
Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-11-08 11:52
Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2019-10-17 12:51
Zarzadzenie Nr 68/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 10 października 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i osrodków umozliwiających realizacje obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 2019-10-17 12:52
Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-10-17 12:52
Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2019 roku w sprawie organizacji akcji kurjerskiej na terenie Gminy Tuczno 2019-10-10 15:19
Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 października 2019 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Tuczna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2019-10-10 15:02
Zarządzenie nr 64/2019 Burmistzra Tuczna z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-10-03 11:31
Zarządzenie nr 63/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-10-04 14:42
Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 23.09.2019 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2019-09-24 11:14
Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia Publicznego Przedszkola w Tucznie do realizacji zadań z zakresu dożywiania 2019-09-12 09:00
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 2 wrzesnia 2019 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2035. 2019-09-05 07:54
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-09-05 11:11
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kiltury za I półrocze 2019 roku. 2019-09-05 12:03
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 23 sierpnia 2019 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego 2019-08-27 07:55
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 r., Zarządzeniem Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 roku 2019-08-19 09:58
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-08-19 09:40
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie sprzętu wodnego na Plaży Miejskiej w Tucznie 2019-08-19 09:29
Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku ustalające instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Tucznie. 2019-10-02 11:03
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zm.. 2019-08-19 09:22
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno - prywatnego 2019-08-19 09:14
Zarzadzenie Nr 50/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-08-19 09:04
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 2 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Przebudowa drogi gminnej w Jamienku Gmina Tuczno" 2019-08-19 08:57
Zarzadzenie Nr 48/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019 - 2035. 2019-08-19 08:44
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-08-19 08:33
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2018 rok 2019-08-19 08:25
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorzadowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2018 rok 2019-08-19 08:17
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno 2019-08-19 07:54
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o ktorej mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2019-08-14 13:43
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn.zm.) w czasie nieobecnosci Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 2019-08-14 13:01
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Moejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2134 z późn. zm.) 2019-08-14 10:51
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowazenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.) 2019-08-14 10:43
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o ktorej mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z póź.zm.) 2019-08-14 10:27
Zarzadzenie nr 38/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie wykazu nieruchomosci mienia gminnego przeznaczonych do najmu 2019-08-14 10:03
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-08-14 09:58
Zarządzenie Nr 36a/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Żłobka w Tucznie, ul. Wolnosci 3; 78-640 Tuczno 2019-08-14 09:28
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 07.06.2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie 2019-06-07 15:24
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 07.06.2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Publicznego Przedszkola w Tucznie 2019-06-07 15:18
Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Tuczno za rok 2018 2019-05-30 14:22
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-06-05 10:38
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola wTucznie. 2019-05-28 14:29
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 maja 2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2019-05-27 21:42
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji projektu pn. "Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom", w ramach Programu Współpracy Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska; Celu: Europejska Współpraca Terytorialna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-05-24 10:24
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 16 maja 2019 r., w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie świetlic, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc, a także ustalenie zasad funkcjonowania Stadionu Miejskiego w Tucznie oraz kortu tenisowego. 2019-07-16 11:49
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie Hali Widowiskowo - Sportowej, kompleksu boisk "Orlik", pomieszczeń w budynkach szkolnych i sal komputerowych w obiektach szkolnych i sal komputerowych w obiektach szkolnych oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo - Sportowej i kompleksu boisk " Orlik". 2019-05-15 15:33
Zarządzenie 27 Nr/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-05-21 10:01
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-15 14:13
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-05-09 09:31
Zarządzene Nr 24/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego" ze zm. 2019-04-26 10:08
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-04-18 10:16
Zarzadzenie Nr 22/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolnosci 3; 78-640 Tuczno, którego organem prowadzacym jest Gmina Tuczno. 2019-04-18 10:05
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-04-15 10:48
Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno,sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorzadowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2018 rok. 2019-03-29 14:50
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia 2019-03-25 15:32
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. 2019-03-25 15:24
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy referent ds. organizacyjno-kancelaryjnych 2019-03-08 14:46
Zarzadzenie Nr 16/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2019-03-12 13:23
Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 na terenie Gminy Tuczno 2019-03-08 08:49
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzania wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczeonego do zbycia 2019-06-05 10:48
Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno 2019 rok. 2019-03-06 13:30
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 luty 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2019 roku 2019-02-21 13:11
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępwaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno 2019-02-27 13:09
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2019-02-14 15:16
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 06.02.2019 r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. 2019-02-07 08:24
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji rektutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko młodszy referent ds. podatków 2019-01-31 09:56
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok 2019-02-07 09:44
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Tuczno. 2019-02-07 12:56
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Tuczno w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 12:56
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomosci mienia gminnego. 2019-01-08 10:11
Zarzadzenie nr 3/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji. 2019-01-04 15:13
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2019 rok. 2019-01-08 10:36
Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 stycznia 2019 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2019-01-03 14:06