Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Tuczna


Zarządzenie Nr 19/2005

Burmistrza Tuczna

z dnia 4 sierpnia 2005r

w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na :

Przebudowa drogi gminnej Bronikowo - Jamienko

Na podstawie : art. 19, art. 20, art. 21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz.)

zarządza się co następuje :

§ 1

1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

przewodniczący : Lucjan Runiewicz

sekretarz komisji : Leszek Karasek

członek : Kazimierz Sędziak

2. Pełnomocnik zamawiającego - biegły ds. zamówień publicznych Ryszard Dąbrowski.

§ 2

Komisja przetargowa otrzyma następujące dokumenty zapewniające poprawne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. :

 1. ogłoszenie o przetargu ograniczonym

 2. zaproszenie do składania ofert,

 3. specyfikację istotnych warunków zamówienia,

 4. druki i formularze do prowadzenia postępowania.

§ 3

Do zadań komisji przetargowej będzie należało :

 1. ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ustalenie

listy firm, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,

 1. wybór firm, które otrzymały największe ilości punktów za udział w etapie

kwalifikacyjnym i zaproszenie ich do składania ofert,

 1. przesłanie zaproszenia wraz ze SIWZ do wybranych wykonawców,

 2. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym,

 3. rozpatrywanie ważnych ofert i ocena ich zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 4. wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami rozdz. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r. poz. 177)

§ 4

Komisja działa na podstawie regulaminu pracy komisji przetargowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

 2. Komisja dokona opublikowania ogłoszenia o wynikach postępowania, po zatwierdzeniu protokołu przez Burmistrza.

 3. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą.

§ 6

Niezbędną obsługę pracy komisji zapewni Leszek Karasek.

§ 7

Upoważnia się Przewodniczącego komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w koniecznych przypadkach.

§ 8

Regulamin pracy komisji przetargowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-08-2005 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2005 08:50