herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja Burmistrza Tuczna ws. udziału w głosowaniu osób które dopisały się do spisu w obwodach odrębnych 2014-11-27 15:36
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 20 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania na Burmistrza Tuczna w dniu 30 listopada 2014r. 2014-11-20 14:08
Uchwała Nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014r o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza 2014-11-18 15:18
Uchwała Nr 8 w sprawie zmian w składzie OKW powołanej do przeprowadzenia wyborów 2014-11-04 12:51
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Tuczna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 12:30
Informacja Burmistrza Tuczna dot. udostępnienia do wglądu spisu wyborców 2014-10-27 12:29
Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 2014-10-27 12:30
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 22 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:48
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborzych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie 2014-10-23 14:47
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie 2014-10-22 14:20
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o ponownym losowaniu numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie 2014-10-21 12:16
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie o terminie losowania numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie 2014-10-20 16:56
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 14 października 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości infromacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-15 10:43
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie ws. odmowy przyjęcia zgłoszeń list kandydatów do Rady Miejskiej w Tucznie 2014-10-16 14:51
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 10 października 2014r. w sprawie wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie do okręgu wyborczego Nr 7. 2014-10-10 09:21
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tucznie oraz Burmistrza Tuczna 2014-09-30 16:20
Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie Komisji i jej siedzibie 2014-09-30 16:18
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji i z-ca przewodniczącego 2014-09-30 16:17
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-09-23 15:17
Informacja o miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych 2014-09-16 15:00
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 4 września 2014r. o podziale powiatu na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu. 2014-09-11 15:09
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiegona okręgi wyborcze 2014-09-11 15:08
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 01 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2014-09-11 15:06
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 2014-09-11 15:06