Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko zastępcy kierownika w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie


Ogłoszenie z dnia 16.04.2008r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W TUCZNIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ZASTĘPCY KIEROWNIKA

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe,

c) pięcioletni staż pracy i co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach samorządu terytorialnego lub na stanowiskach o których mowa w art. 4 pkt. 1 ustawy o pracownikach samorządowych,

d) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku zastępcy kierownika,

f) niekaralność za przestępstwo umyślne,

g) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe w stosunku do osoby:

a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

b) sumienność i uczciwość,

c) dyspozycyjność wraz z samochodem,

d) znajomość przepisów obowiązujących w zakładzie budżetowym oraz zagadnień dotyczących gospodarki wodno ściekowej,

e) umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz pracy w zespole i kształtowaniu prawidłowych relacji z petentami,

f) preferowany pobyt i stały meldunek na terenie Tuczna,

3. Zakres wykonywanych zadań:

a) nadzór nad eksploatacją stacji uzdatniania wody, hydroforni, oczyszczalni ścieków oraz sieci i urządzeń z tym związanych będących w administracji zakładu ,

b) organizacja pracy i nadzór nad konserwatorami,

c) nadzór nad budynkami i cmentarzami administrowanymi przez zakład,

d) ewidencja kopalin ze żwirowni Tuczno i nadzór nad właściwą eksploatacją,

e) obsługa programu komputerowego ( woda, kanalizacja ) w pełnym zakresie,

f) pełnienie funkcji magazyniera,

g) przygotowywanie pełnej dokumentacji i sprawozdań obowiązujących na stanowisku pracy,

h) pełnienie funkcji kierownika zakładu pod jego nieobecność,

i) wykonywanie innych poleceń służbowych w zależności od potrzeb zakładu.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys - curriculum vitae

b) kserokopie świadectw pracy,

c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

e) oryginał kwestionariusza osobowego,

f) zaświadczenie o stanie zdrowia,

g) oświadczenie o niekaralności,

h) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,

i) kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na adres: ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno w kopercie opisanej: ” Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy kierownika” w terminie do dnia 05.05.2008r.

Aplikacje które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.tuczno.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie przy ul. Wolności 11.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Kierownik zakładu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 16-04-2008 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 16-04-2008 12:59