Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVI/97/2008


Uchwała Nr XVI/97/2008

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 29 kwietnia 2008r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/03 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego /ze zm./

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591; zm. 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; zm. 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; zm. 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; zm. 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, nr 281 poz. 2781; zm.2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; zm. 2006r., Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658; zm. 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr VIII/59/03 Rady miejskiej Tuczna z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Publicznego zmienionej uchwałą Nr XVI/18/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2004r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1) § 1.1. Ustala się następujące miesięczne opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola w Tucznie:

  1. Dzieci spełniające obowiązek przygotowania przedszkolnego korzystające:

a) do 6-godzinnego pobytu w placówce - 30 zł

b) od 6 do 8,5 godzinnego pobytu w placówce - 40 zł

c) dzieci z oddziałów w Marcinkowicach i Płocicznie korzystające z powyżej 5- godzinnego pobytu w oddziale 17,50 zł

  1. Dzieci nie objęte obowiązkiem przygotowania przedszkolnego

a) do 6- godzinnego pobytu w placówce - 60 zł

b) od 6 do 8,5- godzinnego pobytu w placówce - 80 zł

c) dzieci z oddziałów w Marcinkowicach i Płocicznie -35 zł

2. Dla dzieci spełniających obowiązek w zakresie podstawy programowej nie ponoszących opłaty miesięcznej i korzystających z posiłków, wprowadza się opłatę za przygotowanie posiłków: obiad - 1,30 zł, śniadanie - 0,20 zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2008r.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 06-05-2008 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 01-07-2008 12:49