Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 64


U C H W A Ł A Nr IX/64/2003

RADY MIEJSKIEJ w TUCZNIE

z dnia 29 sierpnia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a, art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717) Rada Miejska w Tucznie u c h w a l a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/22/2001 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie

zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne (Dz. Urz.

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 575 ; z 2003r. Nr 12, poz. 185)

wprowadza się następująca zmianę:

1) w § 9 w ust.2 wyraz „50%” zastępuje się wyrazem „70%”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-09-2003 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2003 15:32