Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/82/03


Uchwała Nr XII / 82/ 03

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2004

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.4' ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna

§3. Traci moc uchwała Nr IV / 29 / 2003 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Skwierzyński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-01-2004 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2004 15:32