Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 84


Uchwała Nr XII/84/03

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zasad używania materiałów pirotechnicznych.

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) Rada Miejska w Tucznie uchwala,

c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Mając na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców Gminy Tuczno, dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, ustala się zasady używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Tuczno.

§ 2. 1. Zabrania się używania w miejscach publicznych na terenie gminy Tuczno materiałów pirotechnicznych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dopuszcza się używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie gminy Tuczno w dniach 31 grudnia i 1 stycznia.

3. Użycie materiałów pirotechnicznych, poza dniami wskazanymi w § 2,ust. 2 wymaga zgody Burmistrza Tuczna.

4. Uzyskanie zgody Burmistrza Tuczna wymaga złożenia pisemnego wniosku z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§ 3. Używanie materiałów pirotechnicznych w czasie dozwolonym może się odbywać:

  1. w miejscach nie stanowiących zagrożeń dla ludzi, zwierząt i mienia;

  2. przez osoby pełnoletnie;

  3. przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia - wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

§.4. Kto nie przestrzega przepisów niniejszej uchwały podlega karze grzywny, wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

2. Kontrolę i egzekwowanie przepisów niniejszej uchwały powierza się podinspektorowi do spraw Gospodarki Mieniem Gminnym i Porządku Publicznego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Skwierzyński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-03-2004 15:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2004 15:57