Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 6


U C H W A Ł A Nr XIV/6/04

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego

dla Burmistrza Tuczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, zm. z 2004 r. Nr 47, poz. 448) - Rada Miejska Tuczna uchwala co następuje :

§1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Pani Teresie Łuczak Burmistrzowi Tuczna w kwocie ogółem 6654 zł brutto,

Słownie; sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote,

na które składa się:

1/ wynagrodzenie zasadnicze

-

3.852,00 zł

2/ dodatek funkcyjny

-

1051,00 zł

3/ dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego

-

980,60 zł

4/ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 %

płacy zasadniczej

-

770,40 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Nr VII/52/2003 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-04-2004 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2004 12:58