Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 36


U c h w a ł a Nr XIX/36/2004

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych1) (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz. 84, Nr 200 , poz. 1683; z 2003r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr188, poz. 1840 ,Nr 203, poz. 1966; zm.2004 r. Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz. 959,Nr 123 poz. 1291) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r . Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; zm.2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203 )- Rada Miejska w Tucznie uchwala co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatków od środków transportowych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwalnia się od podatku autobus szkolny „GIMBUS” przeznaczony do

dowozu dzieci i młodzieży szkolnej .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/79/2003 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 5 grudnia

2003 r. w sprawi określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma

zastosowanie od 1 stycznia 2005 roku

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn_

_______________________________

1 Niniejsza ustawa dokonuje swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich

  1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

  1. Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej ,zamieszczane w niniejszej ustawie - z dniem uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-12-2004 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2004 12:36