herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Uchwała XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.