Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg 8 września 2005r. na przygotowanie, transport i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego(drugie danie) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie, uczniów Szkoły Podstawowej


Tuczno, dnia 23.08.2005 r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

Zamawiający : Gmina Tuczno

w imieniu której występuje

p. Teresa Łuczak - Burmistrz

Adres : ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

telefon (067 ) 259 30 35 Fax. ( 067 ) 259 30 89

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro

1. Przedmiot zamówienia :

Przygotowanie , transport i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego ( drugie danie ) dla uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie, uczniów Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, uczniów Zespołu Szkół w Tucznie

2. Termin realizacji zamówienia: od 19.09.2005 r. do 28.06.2006 r.

  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Emilii Panada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie tel. 259 35 49

4. Oferty należy składać do dnia 08 września 2005 r. do godziny 11 00

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie, ul. Wolności 6

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 września 2005 r. o godzinie 11 30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 2a

  1. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.

  1. Okres związania ofertą - do 30 dni.

  2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

  3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

  4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnionych warunków określa SIWZ.

  5. Kryteria oceny ofert:

- cena wykonania zamówienia = 100%.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 24-08-2005 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2005 08:50