Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 16


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 16/2004

BURMISTRZA TUCZNA

z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam instrukcję postępowania w powyższych sprawach stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań

wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam p. Kazimierza Sędziak podinspektora d/s gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, mieniem gminnym i porządku publicznego.

  1. Na zastępcę koordynatora wyznaczam p. Łucję Preś podinspektora ds. gospodarki gruntami rolnymi, leśnymi i geodezji.

§ 3

Zastępca Burmistrza Gminy p. Barbara Kicman zapewni zorganizowanie i odbycie szkoleń dotyczących przedmiotowego tematu, w terminach:

  1. do dnia 15.07.2004 r. pracowników Urzędu,

  2. do dnia 30.09.2004 r. pracowników finansowych jednostek organizacyjnych gminy

§ 4

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustalam wzór

„rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

„Rejestr powiadomień” będzie prowadził koordynator, o którym mowa w § 2 ust.1.

2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3

do niniejszego Zarządzenia.

3. Dane, o których mowa w § 1 są poufne i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie

upoważnionym.

§ 5

Zobowiązuję koordynatora, o którym mowa w § 2 ust. 1 w szczególności do:

  1. przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzania kolejnych szkoleń

pracowników nowoprzyjmowanych,

  1. nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tym zarządzeniu i przedstawiania

propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,

  1. przygotowania dla Głównego Inspektora Informacji Finansowej w terminie do dnia

informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań Gminy określonych w zarzą-

dzeniu.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz

Teresa Łuczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 21-05-2004 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2004 12:26