herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-23 15:15:28
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości Maciej Kubisz 2017-06-23 14:35:40
Dane teleadresowe Maciej Kubisz 2017-06-23 13:41:28
Dane teleadresowe Maciej Kubisz 2017-06-23 13:40:40
Dane teleadresowe Maciej Kubisz 2017-06-23 13:39:52
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maciej Kubisz 2017-06-23 12:47:26
Skład stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2017-06-23 09:41:38
Skład stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2017-06-23 09:40:40
Dane aktualne sołectw Maciej Kubisz 2017-06-22 13:49:47
Dane aktualne sołectw Maciej Kubisz 2017-06-22 13:49:20
Ogłoszenie w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2017-06-21 15:13:01
Uchwała XXXII/234/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017 - 2029. Paulina Goszczyńska 2017-06-21 07:53:36
Decyzja nr PPIS-N.HK-600-12/17 z dnia 20.06.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wałczu stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Marcinkowice Maciej Kubisz 2017-06-20 15:25:08
Decyzja nr PPIS-N.HK-600-12/17 z dnia 20.06.2017 r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wałczu stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia z wodociągu Marcinkowice Maciej Kubisz 2017-06-20 15:24:50
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości Maciej Kubisz 2017-06-20 13:38:41
Ogłoszenie w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2017-06-20 11:13:24
Ogłoszenie w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2017-06-20 11:13:11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Maciej Kubisz 2017-06-20 11:12:42
Zarządzenie 61/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2017-06-20 11:07:40
Zarządzenie 60/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2017-06-20 11:06:29
Zarządzenie 59/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2016 rok. Paulina Goszczyńska 2017-06-20 08:52:14
Zarządzenie 58/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2016 rok. Paulina Goszczyńska 2017-06-20 08:47:15
Zarządzenie 57/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia. Paulina Goszczyńska 2017-06-20 08:28:58
Zarządzenie 56/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2017-06-20 08:26:46
Ogłoszenie w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2017-06-19 14:07:24
Ogłoszenie w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-06-19 14:06:41
Ogłoszenie w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-06-19 14:06:37
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-16 10:06:16
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 15:19:22
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 15:19:03
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:16:18
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:16:12
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:15:53
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:15:44
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:15:37
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:15:29
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:15:19
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:15:11
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:15:01
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-14 13:14:54