herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 21 sierpnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-08-17 12:59:11
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 21 sierpnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-08-17 12:58:00
zawiadomienie o postanowieniu w sprawie odstąpienia od ooś Malwina Kamińska 2017-08-14 11:07:33
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-08-11 10:06:33
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno na stanowisko na czas zastępstwa młodszy referent ds. Księgowości podatkowej. Paulina Goszczyńska 2017-08-10 14:15:24
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko na czas zastępstwa młodszy referent do spraw księgowości podatkowej. Paulina Goszczyńska 2017-08-10 13:52:20
Ogłoszenie o pzretargu na dzierżawę Malwina Kamińska 2017-08-09 12:53:29
zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Malwina Kamińska 2017-08-09 12:49:20
zawiadomienie o decyzji - dokument usunięty Malwina Kamińska 2017-08-09 12:46:38
zawiadomienie o decyzji - dokument usunięty Malwina Kamińska 2017-08-09 12:46:23
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. Paulina Goszczyńska 2017-08-07 09:15:47
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-08-04 09:49:21
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-08-04 09:49:00
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Paulina Goszczyńska 2017-08-03 10:44:52
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Paulina Goszczyńska 2017-08-03 10:40:12
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku wsprawie w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-08-03 10:38:10
Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu do organów współdziałających Maciej Kubisz 2017-08-03 10:37:22
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku wsprawie w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-08-03 10:36:22
Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego z dnia 01.08.2017 ws. przebudowy drogi powiatowej nr 2313Z - na odcinku Zdbowo - Mączno - Rutwica od km 4+050 do 7+364,76 Wojciech Narel 2017-08-02 10:43:37
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 8 sierpnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-08-02 10:41:04
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 sierpnia 2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-08-01 09:53:25
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Paulina Goszczyńska 2017-08-01 09:50:48
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. Paulina Goszczyńska 2017-08-01 09:50:19
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku wsprawie w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-08-01 09:49:45
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2017-07-28 10:15:55
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2017-07-28 10:15:20
Zawiadomienie w sprawie postanowienia - brak konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko Maciej Kubisz 2017-07-26 13:12:38
Zawiadomienie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego Maciej Kubisz 2017-07-26 13:10:29
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. Paulina Goszczyńska 2017-07-26 12:44:08
Zarządzenie 70/2017 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Żylińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Paulina Goszczyńska 2017-07-24 13:16:40
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca ". Paulina Goszczyńska 2017-07-24 09:27:53
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno". Paulina Goszczyńska 2017-07-24 09:23:03
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno" Paulina Goszczyńska 2017-07-24 09:17:13
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-07-24 09:04:55
Informacja na koniec II kwartału 2017 roku Maciej Kubisz 2017-07-20 15:20:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie: "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowana na działce nr 56/5, obr, 109 Tuczno przy ul. Wolności w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-07-14 12:14:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie: "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowana na działce nr 56/5, obr, 109 Tuczno przy ul. Wolności w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-07-14 12:11:55
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie: "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowana na działce nr 472, obr, 046 Marcinkowice, gm. Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-07-14 12:11:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie: "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowana na działce nr 472, obr, 046 Marcinkowice, gm. Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-07-14 12:09:09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. kadr i archiwizacji Maciej Kubisz 2017-07-14 07:33:48