herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-21 08:20:29
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-21 08:19:56
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 sierpnia 2018r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Magdalena Jeż 2018-08-08 10:30:36
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 sierpnia 2018r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Magdalena Jeż 2018-08-08 10:27:53
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami ołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. Magdalena Jeż 2018-08-08 10:17:01
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 09:23:31
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 09:22:40
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 09:21:26
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 08:49:04
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 08:49:02
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 08:49:00
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Joanna Zagiczek 2018-08-07 15:38:42
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie III Roksana Stefanowicz 2018-08-07 10:01:11
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-08-07 09:12:36
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-08-07 09:12:24
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:41:09
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:40:40
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:39:47
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:38:01
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:32:20
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:31:55
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:30:31
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:30:24
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:30:16
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:30:06
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:29:19
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:29:05
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:28:54
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:23:27
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:17:46
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:16:44
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnych wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (III) Roksana Stefanowicz 2018-08-06 08:53:55
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Roksana Stefanowicz 2018-08-06 08:47:30
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Roksana Stefanowicz 2018-08-06 08:47:07
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-08-03 13:56:45
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-08-03 13:47:00
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-08-03 13:02:31
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-08-02 14:15:08
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-08-02 14:13:53
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-08-02 13:55:51