herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXXIX.164.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok Maciej Kubisz 2017-04-28 10:23:54
Uchwała Nr XXXI/231/2017 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Lubiesz. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:48:49
Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę nr 14/2 położoną w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącą własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:48:12
Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 96/2 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:47:38
Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 81 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:47:00
Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 80 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:46:22
Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietni 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 361 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:45:42
Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 331/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:44:13
Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 284/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:43:35
Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 281/1 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:42:56
Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 248/2 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:42:16
Uchwała Nr XXXI/221/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 241/5 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:41:24
Uchwała Nr XXXI/220/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 240/2 położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczyca stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:40:46
Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 158 położonej w obrębie geodezyjnym Miłogoszcz stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:40:04
Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 602 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:39:23
Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 600 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:38:44
Uchwała Nr XXXI/216/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 506 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:37:50
Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 505 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:37:10
Uchwała Nr XXXI/214/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 502 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:36:31
Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 501 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:35:50
Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 462 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:35:16
Uchwała Nr XXXI/211/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 73 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:34:42
Uchwała Nr XXXI/210/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 138 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:32:05
Uchwała Nr XXXI/209/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 126/2 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:31:11
Uchwała Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 71/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:30:26
Uchwała Nr XXXI/207/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej mowy dzierżawy dla działki nr 16/1 położonej w obrębie geodezyjnym Jamienko stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:29:34
Uchwała Nr XXXI/206/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Wrzosy w obrębie geodezyjnym Jeziorki Wałeckie. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:28:54
Uchwała Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Tuczna z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2015-2016. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:28:10
Uchwała Nr XXXI/204/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/197/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:27:23
Uchwała Nr XXXI/203/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017r. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:26:44
Uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu na realizację zadania pn. "Zakup wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej, przeznaczonej do systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie powiatu wałeckiego, współpracującej z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, której parametry techniczne określone zostały przez Państwowy Instytut Badawczy". Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:26:00
Uchwała Nr XXXI/202/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu na realizację zadania pn. "Zakup wraz z montażem oraz ogrodzeniem automatycznej stacji meteorologicznej, przeznaczonej do systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie powiatu wałeckiego, współpracującej z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, której parametry techniczne określone zostały przez Państwowy Instytut Badawczy". Paulina Goszczyńska 2017-04-27 13:25:18
Protokół z XXX/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 marca 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 10:38:51
Protokół z XXIX/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-04-27 10:37:46
Zawiadomienie o możliwości zapoznania sie z dokumentacją przed wydaniem decyzji Maciej Kubisz 2017-04-26 12:43:18
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2017-04-26 12:42:48
Informacja wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2016 rok Maciej Kubisz 2017-04-25 08:28:19
Ogłoszenie o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Kubisz 2017-04-20 12:14:50
Obwieszczenie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 kwietnia 2017r. Paulina Goszczyńska 2017-04-19 14:21:50
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 kwietnia 2017r. Paulina Goszczyńska 2017-04-19 14:21:14