herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-02-16 09:30:37
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-02-16 09:24:40
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy (2) Maciej Kubisz 2018-02-14 09:36:50
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniajace Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-02-13 11:50:07
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice" Paulina Goszczyńska 2018-02-13 08:07:20
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice" Paulina Goszczyńska 2018-02-13 08:05:30
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniajace Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-02-13 08:03:00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 14:11:54
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:43:56
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:26:33
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:13:22
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:12:46
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:11:57
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:09:05
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:07:58
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:05:41
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:05:35
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:05:26
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:05:15
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 lutego 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-02-12 12:32:55
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 lutego 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-02-12 12:32:13
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 12:26:30
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 12:25:50
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 12:24:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających Maciej Kubisz 2018-02-12 11:03:07
Droga Tuczno - Miłogoszcz Maciej Kubisz 2018-02-12 11:01:26
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 19 lutego 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:49:00
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 16 lutego 2018 r.- zmiana miejsca posiedzenia!!! Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:45:36
Uwaga- zmiana miejsca posiedzenia komisji. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:45:12
Uwaga- zmiana miejsca posiedzenia komisji. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:44:42
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 16 lutego 2018 r.- zmiana miejsca posiedzenia!!! Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:43:03
Skład Rady Miejskiej w Tucznie: Maciej Kubisz 2018-02-12 08:31:22
Skład Rady Miejskiej w Tucznie: Maciej Kubisz 2018-02-12 08:30:12
Skład Rady Miejskiej w Tucznie: Maciej Kubisz 2018-02-12 08:28:52
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Maciej Kubisz 2018-02-07 10:15:51
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-02-07 10:15:07
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2018-02-06 15:22:23
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna informujące o przetargu ustnym ograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości w m. rzeczyca działka nr 483/3 Maciej Kubisz 2018-02-06 15:21:52
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2018 roku w prawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-02-06 14:11:40
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2018-02-06 14:00:19