herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-02 12:30:56
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-02 12:30:19
ZarządZarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postpowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-03-01 14:07:14
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2018 Maciej Kubisz 2018-03-01 10:01:23
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-27 14:49:06
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2018 Maciej Kubisz 2018-02-26 15:07:24
Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23.02.2018 Maciej Kubisz 2018-02-26 15:07:05
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 marca 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-02-26 14:05:25
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu Zdbowo Maciej Kubisz 2018-02-26 12:13:33
Obwieszczenie o zwołaniu XL Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 lutego 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-02-25 17:56:45
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustatenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn.: ,,Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego" ze zm. Paulina Goszczyńska 2018-02-23 12:51:54
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-02-23 12:49:01
Zarządzenie Nr 122/2017 BurmistrzaTuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacii zadania pn. ,,Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego". Paulina Goszczyńska 2018-02-23 12:47:09
Informacja na koniec IV kwartału 2017 roku Maciej Kubisz 2018-02-22 12:43:21
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Maciej Kubisz 2018-02-22 12:18:31
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 23 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-02-21 19:18:23
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-02-21 19:17:29
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-02-21 19:17:18
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Maciej Kubisz 2018-02-21 13:18:13
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2017 rok Wojciech Narel 2018-02-20 08:33:34
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2018 rok Wojciech Narel 2018-02-20 08:33:15
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 16 lutego 2018 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-02-20 08:11:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.01.2018 dotyczące wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-02-20 08:06:35
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tucznie 15.04.2018 Maciej Kubisz 2018-02-20 08:05:41
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-02-16 09:30:37
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 lutego 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-02-16 09:24:40
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy (2) Maciej Kubisz 2018-02-14 09:36:50
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniajace Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-02-13 11:50:07
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice" Paulina Goszczyńska 2018-02-13 08:07:20
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice" Paulina Goszczyńska 2018-02-13 08:05:30
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniajace Zarządzenie Nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-02-13 08:03:00
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 14:11:54
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:43:56
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:26:33
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:13:22
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:12:46
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:11:57
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:09:05
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:07:58
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:05:41