herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Maciej Kubisz 2018-05-28 13:10:15
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-05-28 08:02:03
Dane aktualne sołectw Maciej Kubisz 2018-05-25 14:58:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno Wojciech Narel 2018-05-25 10:32:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego Wojciech Narel 2018-05-25 10:12:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego Wojciech Narel 2018-05-25 10:12:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno Wojciech Narel 2018-05-25 10:03:10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno Wojciech Narel 2018-05-25 10:01:36
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno Wojciech Narel 2018-05-25 09:59:05
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno Wojciech Narel 2018-05-25 09:58:46
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno Wojciech Narel 2018-05-25 09:57:59
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 22:13:19
Rejestr zbiorów danych Maciej Kubisz 2018-05-24 22:12:20
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Maciej Kubisz 2018-05-24 22:11:38
Administrator Danych Osobowych (ADO) Maciej Kubisz 2018-05-24 22:09:13
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 21:59:03
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-05-24 21:22:19
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-05-24 21:21:15
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 21:18:45
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-24 21:18:03
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-24 21:16:26
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 21:15:51
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. Paulina Goszczyńska 2018-05-24 14:43:31
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. Paulina Goszczyńska 2018-05-24 14:43:00
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 14:12:36
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. Maciej Kubisz 2018-05-24 13:47:11
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 11:39:45
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Paulina Goszczyńska 2018-05-24 10:05:27
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno. udzielenie Paulina Goszczyńska 2018-05-24 10:04:18
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. Paulina Goszczyńska 2018-05-24 09:48:56
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego lokalu socjalnego. Paulina Goszczyńska 2018-05-23 12:21:53
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Tuczno na lokal socjalny. Paulina Goszczyńska 2018-05-23 12:08:38
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-05-23 10:20:59
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice". Paulina Goszczyńska 2018-05-22 11:55:24
Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZGKiM w Tucznie Maciej Kubisz 2018-05-21 10:37:53
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2018-05-18 16:37:11
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia Maciej Kubisz 2018-05-18 16:36:34
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania Maciej Kubisz 2018-05-16 11:03:09
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Maciej Kubisz 2018-05-16 11:02:34
Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2009 Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:23:06