herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:05:35
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:05:26
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 13:05:15
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 lutego 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-02-12 12:32:55
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 lutego 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-02-12 12:32:13
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 12:26:30
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 12:25:50
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-02-12 12:24:52
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających Maciej Kubisz 2018-02-12 11:03:07
Droga Tuczno - Miłogoszcz Maciej Kubisz 2018-02-12 11:01:26
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 19 lutego 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:49:00
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 16 lutego 2018 r.- zmiana miejsca posiedzenia!!! Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:45:36
Uwaga- zmiana miejsca posiedzenia komisji. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:45:12
Uwaga- zmiana miejsca posiedzenia komisji. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:44:42
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 16 lutego 2018 r.- zmiana miejsca posiedzenia!!! Paulina Goszczyńska 2018-02-12 10:43:03
Skład Rady Miejskiej w Tucznie: Maciej Kubisz 2018-02-12 08:31:22
Skład Rady Miejskiej w Tucznie: Maciej Kubisz 2018-02-12 08:30:12
Skład Rady Miejskiej w Tucznie: Maciej Kubisz 2018-02-12 08:28:52
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Maciej Kubisz 2018-02-07 10:15:51
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-02-07 10:15:07
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2018-02-06 15:22:23
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna informujące o przetargu ustnym ograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości w m. rzeczyca działka nr 483/3 Maciej Kubisz 2018-02-06 15:21:52
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2018 roku w prawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-02-06 14:11:40
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2018-02-06 14:00:19
Obwieszczenia Maciej Kubisz 2018-02-06 11:37:09
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maciej Kubisz 2018-02-06 11:36:59
Obwieszczenie Panu urządzania lasów komunalnych Maciej Kubisz 2018-02-06 11:36:48
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzaliny Maciej Kubisz 2018-02-06 11:36:37
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzaliny Maciej Kubisz 2018-02-06 11:36:25
Plan zagospodarowania przestrzennego N.Studnica Maciej Kubisz 2018-02-06 11:36:15
Oferta sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości Mienia Gminnego Maciej Kubisz 2018-02-06 11:36:03
Otwarty konkurs ofert Maciej Kubisz 2018-02-06 11:35:50
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z 2 lipca 2004 r. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:35:37
Komunikat-Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2004 roku Maciej Kubisz 2018-02-06 11:35:25
Ogłoszenie z dnia 12 maja 2004 r. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:35:13
2017 - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-02-06 11:34:58
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 03.01.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat Maciej Kubisz 2018-02-06 11:32:14
Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań Maciej Kubisz 2018-02-06 11:31:50
Ogłoszenie o wyłożeniu wykazu nieruchomości, które z mocy prawa nabywają prawo własności Maciej Kubisz 2018-02-06 11:31:02
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzaliny - Gmina Tuczno Maciej Kubisz 2018-02-06 11:30:46