herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 listopada 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:34:39
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:32:30
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:32:08
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:31:50
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:30:39
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:30:13
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:29:51
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Maciej Kubisz 2017-10-25 08:51:11
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:50:12
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:49:45
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Maciej Kubisz 2017-10-25 08:49:27
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Maciej Kubisz 2017-10-25 08:47:51
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:46:19
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:44:04
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:40:21
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:38:13
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:37:23
Uchwała XXXV/278/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na część działki nr 112/10 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:33:53
Uchwała Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Płociczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:32:58
Uchwała XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno, a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzania Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec ? Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:32:10
Uchwała Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:31:57
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:31:43
Uchwała Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:30:51
Uchwała XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno, a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzania Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec ? Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:30:01
Uchwała Nr XXXV/273/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:29:00
Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:27:20
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2017-10-24 13:11:53
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2017-10-24 13:11:21
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2017-10-24 13:08:53
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2017-10-24 13:02:06
WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE TUCZNO Maciej Kubisz 2017-10-24 12:59:13
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2017-10-24 12:59:03
WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE TUCZNO Maciej Kubisz 2017-10-24 12:57:56
WYKAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Maciej Kubisz 2017-10-24 12:55:50
WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE TUCZNO Maciej Kubisz 2017-10-24 12:54:51
WYKAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Maciej Kubisz 2017-10-24 12:54:06
WYKAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY Maciej Kubisz 2017-10-24 12:53:08
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy ulic położonych na terenie miejscowości Tuczno i Jeziorki. Paulina Goszczyńska 2017-10-24 08:24:30
Informacja na koniec III kwartału 2017 roku Maciej Kubisz 2017-10-23 14:33:50
Zarządzenie 100A/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok.. Paulina Goszczyńska 2017-10-19 13:25:01