herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Tuczno - MGOPS Maciej Kubisz 2018-11-27 09:42:07
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-11-23 14:17:17
Zarządzenie 120 Roksana Stefanowicz 2018-11-23 14:15:53
Zarządzenie 120 - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-11-23 14:15:45
Zarządzenie 120 - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-11-23 14:15:43
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tuczno i jej jednostek organizacyjnych. Roksana Stefanowicz 2018-11-23 14:14:04
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 listopada 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 r. Magdalena Jeż 2018-11-21 15:46:45
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowosci wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Magdalena Jeż 2018-11-21 15:35:26
Zarządzenie Nr 117A/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Gminy tuczno z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. działalnosci pożytku publicznego i owolontariacie nz rok 2019. Magdalena Jeż 2018-11-21 15:25:10
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowosci wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac zwiazanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-11-21 15:08:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2019 rok Maciej Kubisz 2018-11-21 14:56:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwałenia zmany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2035 Maciej Kubisz 2018-11-21 14:55:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwałenia zmany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2035 Maciej Kubisz 2018-11-21 14:55:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2019 rok Maciej Kubisz 2018-11-21 14:50:50
Budżet Gminy Tuczno na 2019 rok Maciej Kubisz 2018-11-21 14:50:12
Skład stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-11-20 14:16:01
Skład stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-11-20 14:14:14
Skład stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-11-20 14:14:06
Skład Rady Miejskiej w Tucznie 2018 - 2023 Maciej Kubisz 2018-11-20 14:12:00
Skład Rady Miejskiej w Tucznie 2018 - 2023 Maciej Kubisz 2018-11-20 14:10:56
Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Głównego Księgowego Maciej Kubisz 2018-11-20 12:02:52
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy do spraw podatków Maciej Kubisz 2018-11-20 12:02:41
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na samodzielne stanowisko do spraw Obsługi Organów Gminy i Oświaty Maciej Kubisz 2018-11-20 12:02:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko do spraw Obsługi Organów Gminy i Oświaty Maciej Kubisz 2018-11-20 12:02:19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko do spraw podatków w Urzędzie Miejskim w Tucznie Maciej Kubisz 2018-11-20 12:02:04
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - stanowisko Głównego Księgowego w Urzędzie Miejskim w Tucznie Maciej Kubisz 2018-11-20 12:01:52
Decyzja Burmistrza Tuczna w sprawie budowy stacji cyfrowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM Marcinkowice Maciej Kubisz 2018-11-20 12:01:42
Zawiadomienie Burmistrza Tuczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „ przebudowie stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej ERA, pra Maciej Kubisz 2018-11-20 12:01:29
Ogłoszenie-Burmistrz Tuczna zawiadamia , że w dniu 10 listopada 2005 o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Tucznie przy ul. Wolności 6, pokój Nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący Maciej Kubisz 2018-11-20 12:01:17
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 11 października 2005r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Maciej Kubisz 2018-11-20 11:51:21
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 września 2005r. podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla prze Maciej Kubisz 2018-11-20 11:51:09
Obwieszcznie Burmistrza Tuczna z dnia 17 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia granic komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polsk Maciej Kubisz 2018-11-20 11:50:56
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2018-11-20 11:50:37
Ogłoszenie z dnia 25 marca 2005r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Maciej Kubisz 2018-11-20 11:50:23
Otwarty konkurs ofert Maciej Kubisz 2018-11-20 11:50:11
2005 Maciej Kubisz 2018-11-20 11:49:10
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 20.11.2018 r. o przetargu ustym ograniczonym nieruchomości Maciej Kubisz 2018-11-20 11:41:13
Sesja nr I Rady Miejskiej w Tucznie 19.11.2018 Maciej Kubisz 2018-11-20 07:55:32
Sesja Rady Miejskiej w Tucznie 28.12.2018 Maciej Kubisz 2018-11-20 07:50:41
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tuczno i jej jednostek organizacyjnych. Roksana Stefanowicz 2018-11-19 14:10:39