herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 Maciej Kubisz 2018-07-03 13:40:40
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 Maciej Kubisz 2018-07-03 13:40:21
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Płociczno Maciej Kubisz 2018-07-03 13:39:44
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-03 09:25:05
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-03 09:24:44
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-03 09:24:24
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Maciej Kubisz 2018-07-02 10:28:12
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Maciej Kubisz 2018-07-02 10:27:33
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start" Maciej Kubisz 2018-07-02 10:26:21
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start" Maciej Kubisz 2018-07-02 10:25:55
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Maciej Kubisz 2018-07-02 10:22:29
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-02 10:22:15
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-02 10:22:00
Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 czerwca 2018 zmieniające zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie Maciej Kubisz 2018-07-02 10:21:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Maciej Kubisz 2018-06-28 10:13:59
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Maciej Kubisz 2018-06-28 10:13:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-26 15:25:43
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-26 15:05:17
Dane aktualne sołectw Maciej Kubisz 2018-06-26 13:48:35
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 15:01:57
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 15:01:38
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 14:57:02
Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamóienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" Paulina Goszczyńska 2018-06-20 14:23:30
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 14:20:27
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 14:04:58
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Paulina Goszczyńska 2018-06-20 14:02:03
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie Paulina Goszczyńska 2018-06-20 13:55:40
Informacja wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-06-20 12:29:26
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie II Roksana Stefanowicz 2018-06-20 08:30:31
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie II Wojciech Narel 2018-06-19 16:11:24
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:21:47
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:20:16
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:20:10
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:14:43
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:14:16
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:13:48
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie II Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:13:10
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie II Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:12:38
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie II Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:01:29
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie II Roksana Stefanowicz 2018-06-19 15:00:57