herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-09-07 10:36:38
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-09-07 10:36:24
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-09-07 10:34:38
Zarządzenie Nr 96/2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r. Paulina Goszczyńska 2018-09-07 08:39:03
Zarządzenie Nr 96/2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r. Paulina Goszczyńska 2018-09-07 08:23:39
Zarządzenie Nr 96/2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r. Paulina Goszczyńska 2018-09-07 08:19:42
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 września 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2018-09-06 15:17:41
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie oraz wyborach Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Kubisz 2018-09-05 15:03:28
Dane teleadresowe Maciej Kubisz 2018-09-05 12:37:50
Dane teleadresowe Maciej Kubisz 2018-09-05 12:37:18
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 03.09.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2007 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Społecznrj Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. Magdalena Jeż 2018-09-05 08:09:36
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie" (IV) Magdalena Jeż 2018-09-05 07:48:59
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-09-03 15:18:31
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-09-03 15:18:26
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" Roksana Stefanowicz 2018-09-03 08:48:08
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" Roksana Stefanowicz 2018-09-03 08:47:34
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" Roksana Stefanowicz 2018-09-03 08:47:03
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta piećdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-09-03 08:37:22
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta piećdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-09-03 08:36:42
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta piećdziesiąt tysięcy zł 00/100 z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek" - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-09-03 08:36:00
Zarządzenie Nr 96/2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r. Roksana Stefanowicz 2018-09-03 08:22:58
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Roksana Stefanowicz 2018-09-03 08:22:46
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2018-08-31 14:57:17
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-08-31 11:59:50
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 sierpnia 2018 r w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. Magdalena Jeż 2018-08-30 13:18:36
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-29 14:01:26
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-29 14:01:20
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2018-08-27 08:22:44
Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o podziale powiatu na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu Maciej Kubisz 2018-08-24 14:57:31
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Maciej Kubisz 2018-08-24 13:55:42
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Tucznie oraz wyborach Burmistrza Tuczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Kubisz 2018-08-24 13:51:56
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Maciej Kubisz 2018-08-24 13:48:40
Wybory Samorządowe 2018 Maciej Kubisz 2018-08-24 13:45:30
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. "Polsko-niemieckie wyścigi smoczych łodzi w Tucznie" Maciej Kubisz 2018-08-24 13:44:36
Dane aktualne sołectw Maciej Kubisz 2018-08-24 13:42:03
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:40:53
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:40:24
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:40:21
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:40:07
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:39:59