herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 25 października 2017r. Paulina Goszczyńska 2017-10-19 13:23:54
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 24.11.2017 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości Maciej Kubisz 2017-10-18 11:27:02
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 24.11.2017 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości Maciej Kubisz 2017-10-18 11:26:38
- dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-10-18 11:25:32
- dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-10-18 11:25:29
Zarządzenie 96/2017 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczba z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-11 10:18:46
Zarządzenie 96/2017 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczba z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-11 10:17:25
Zarządzenie 102/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:39:37
Zarządzenie 104/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:39:23
Zarządzenie 104/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:39:09
Zarządzenie 103/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:38:56
Zarządzenie 104/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:38:13
Zarządzenie 103/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:37:46
Zarządzenie 101/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:36:19
Zarządzenie 101/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem". - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:35:43
Zarządzenie 101/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem". - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:35:32
Zarządzenie 101/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:35:18
Zarządzenie 102/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:35:03
Zarządzenie 101/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:33:53
Zarządzenie 100/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-10-09 09:31:44
Zarządzenie Nr 88a/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-06 13:06:40
Zawiadomienie o zapoznaniu się z dokumentacją. Paulina Goszczyńska 2017-10-04 12:08:07
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 października 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2017-10-02 12:11:01
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca" Wojciech Narel 2017-09-28 11:55:54
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno" Wojciech Narel 2017-09-28 11:55:30
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2017-09-27 11:00:58
Zarządzenie 98/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchmości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2017-09-27 10:59:03
Zarządzenie 97/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 września 2017 r. przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-27 10:42:03
Zarządzenie 96/2017 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczba z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-09-27 10:27:32
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 września 2017 r. przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na sprzedaż nieuchomości stanowiących własność Gmin Tuczno. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2017-09-27 10:09:51
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 29 września 2017 r. przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na sprzedaż nieuchomości stanowiących własność Gmin Tuczno. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2017-09-27 10:09:08
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 5 lat Maciej Kubisz 2017-09-26 13:34:38
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Maciej Kubisz 2017-09-26 13:33:40
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie przetargu nieograniczonego nieruchomości Maciej Kubisz 2017-09-26 13:32:48
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 26 września 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Malwina Kamińska 2017-09-26 12:01:03
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Maciej Kubisz 2017-09-22 13:35:01
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-09-20 11:51:25
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Paulina Goszczyńska 2017-09-19 12:09:41
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Paulina Goszczyńska 2017-09-19 12:05:17
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 15 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028. Paulina Goszczyńska 2017-09-19 12:02:25