herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-06-19 09:20:38
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Maciej Kubisz 2018-06-19 09:19:16
Nabór na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. organizacyjno - kancelaryjnych Maciej Kubisz 2018-06-19 09:19:02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-18 15:23:11
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach, ul. Marcinkowice 46A, 78-641 Marcinkowice, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-06-18 10:53:49
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Malwina Kamińska 2018-06-15 12:59:53
Zarządzenie Nr 56/2018 zmieniające zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznieo Malwina Kamińska 2018-06-15 12:51:35
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-06-14 15:31:04
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-06-14 15:30:15
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Paulina Goszczyńska 2018-06-14 14:25:45
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarwanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Paulina Goszczyńska 2018-06-14 14:21:32
Kierownicy jednostek Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:43:45
Skarbnik Gminy Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:42:55
Zastępca Burmistrza Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:42:38
Jadwiga Stańczyk - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Tucznie Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:47
Helena Sędziak - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:45
Ireneusz Kicman - Kierownik ZGKiM Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:42
Emilia Panada - Kierownik MGOPS Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:40
Alojzy Majchrzak - Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznie Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:37
Elżbieta Pawlak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:35
Artur Kopciuch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płocicznie Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:33
Bronisław Warszylewicz - Skarbnik Gminy Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:31
Barbara Kicman - Zastępca Burmistrza Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:28
Teresa Łuczak - Burmistrz Tuczna Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:24
Hara Krzysztof- Burmistrz Tuczna Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:34:47
Burmistrz Tuczna Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:34:26
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Maciej Kubisz 2018-06-11 15:17:19
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Maciej Kubisz 2018-06-11 15:16:25
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Maciej Kubisz 2018-06-11 15:15:59
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Maciej Kubisz 2018-06-11 15:15:43
Zarządzenie Nr 56/2018 zmieniające zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznieo Maciej Kubisz 2018-06-11 15:13:22
Błażewicz Mariusz- Wiceprzewodniczący Rady Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:52:44
Krysztowczyk Katarzyna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:52:32
Hara Krzysztof- Burmistrz Tuczna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:42:46
Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:42:24
Rogala Dorota- Przewodnicząca Rady Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:42:04
Błażewicz Mariusz- Wiceprzewodniczący Rady Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:41:42
Wysocka Anna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:40:56
Szczęsna Wiesława Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:40:29
Krysztowczyk Katarzyna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:40:08