herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 16.03. 04 r. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:30:32
Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 23.02.2004 r. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:30:19
2004 Maciej Kubisz 2018-02-06 11:28:48
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 03.01.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat Maciej Kubisz 2018-02-06 11:19:50
2017 - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-02-06 11:17:07
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie zatrudnienia osoby do obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Tucznie Maciej Kubisz 2018-02-06 11:10:04
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 26.11.03 r. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:09:55
OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - ZAŁĄCZNIK NR 1 Maciej Kubisz 2018-02-06 11:09:42
OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:09:34
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie zatrudnienia osoby do obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Tucznie Maciej Kubisz 2018-02-06 11:09:13
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie zatrudnienia osoby do obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego w Tucznie Maciej Kubisz 2018-02-06 11:08:16
Ogłoszenie z 16.12.03 r Maciej Kubisz 2018-02-06 11:07:32
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 26.11.03 r. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:07:19
OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:07:03
OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - ZAŁĄCZNIK NR 1 Maciej Kubisz 2018-02-06 11:06:40
OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Maciej Kubisz 2018-02-06 11:06:20
2003 Maciej Kubisz 2018-02-06 11:05:56
2017 - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-02-06 11:05:46
2017 - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-02-06 11:05:01
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2018-02-06 10:52:35
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.01.2018 dotyczące wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-02-06 10:52:14
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania przetargu ogłoszonego dnia 11.01.2018 Maciej Kubisz 2018-02-06 10:52:01
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o udzieleniu dotacji do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Tuczno. Maciej Kubisz 2018-02-06 10:51:48
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego prowadzenie działań opiekuńczo - wychowawczych w Tuczno Maciej Kubisz 2018-02-06 10:51:35
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 r. dotyczące sprzedazy nieruchomości. Maciej Kubisz 2018-02-06 10:51:24
Ogłoszenie Burmistzr Tuczna z dnia 11.01.2018 dotyczące sprzedaży nieruchomości. Maciej Kubisz 2018-02-06 10:51:11
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Maciej Kubisz 2018-02-06 10:50:56
2018 Maciej Kubisz 2018-02-06 10:50:17
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 6 lutego 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2018-02-06 10:49:51
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 16 lutego 2018 r.- zmiana miejsca posiedzenia!!! Paulina Goszczyńska 2018-02-06 10:19:41
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-02-06 10:17:14
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 stycznia 2018 roku w prawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-02-06 10:07:53
ZarządZarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postpowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-02-06 10:07:20
Opinia WPIS Maciej Kubisz 2018-01-31 08:34:58
Opinia RDOŚ Maciej Kubisz 2018-01-31 08:34:35
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Kubisz 2018-01-31 08:33:45
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29.01.2018 dotyczące wyborów uzupełniajacych do Rady Miejskiej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-01-30 15:26:25
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Maciej Kubisz 2018-01-30 15:13:46
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania przetargu ogłoszonego dnia 11.01.2018 Maciej Kubisz 2018-01-30 12:23:38
Godziny Pracy Maciej Kubisz 2018-01-30 12:18:20