herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:39:30
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:39:20
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:39:11
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:39:01
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:38:53
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:38:40
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:38:15
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:35:24
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 pln (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Roksana Stefanowicz 2018-08-23 15:33:43
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno Roksana Stefanowicz 2018-08-22 13:02:54
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno Roksana Stefanowicz 2018-08-22 13:02:30
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-21 13:19:51
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-21 08:20:29
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-21 08:19:56
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 sierpnia 2018r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Magdalena Jeż 2018-08-08 10:30:36
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 sierpnia 2018r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Magdalena Jeż 2018-08-08 10:27:53
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami ołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. Magdalena Jeż 2018-08-08 10:17:01
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 09:23:31
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 09:22:40
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Strzaliny w celu wyboru nowego sołtysa, uzupełnienia składu rady sołeckiej sołectwa Strzaliny, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 09:21:26
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 08:49:04
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 08:49:02
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-08 08:49:00
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Joanna Zagiczek 2018-08-07 15:38:42
Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie III Roksana Stefanowicz 2018-08-07 10:01:11
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-08-07 09:12:36
Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 10 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-08-07 09:12:24
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:41:09
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:40:40
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:39:47
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:38:01
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:32:20
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:31:55
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:30:31
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:30:24
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:30:16
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:30:06
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:29:19
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:29:05
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:28:54