herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna o udzieleniu dotacji do demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Tuczno. Maciej Kubisz 2018-01-29 13:47:41
Uchwała Nr XXXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podrózy służbowej. Paulina Goszczyńska 2018-01-24 13:08:41
Uchwała Nr XXXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Paulina Goszczyńska 2018-01-24 13:04:22
Uchwała Nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 230Z w miejscowości Jeziorki". Paulina Goszczyńska 2018-01-24 13:01:44
Uchwała Nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opoekuńczo- Leczniczemu SP ZOZ " Leśna Ustroń" w Tucznie Paulina Goszczyńska 2018-01-24 12:59:24
Uchwała Nr XXXIX/304/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-01-24 12:54:13
2018 rok Paulina Goszczyńska 2018-01-24 12:50:20
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 22 stycznia 2018 roku Paulina Goszczyńska 2018-01-24 10:48:20
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 26 stycznia 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-01-24 10:18:48
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2018-01-24 09:55:30
Obwieszczenie w spr. odstąpienia od sooś Maciej Kubisz 2018-01-23 13:13:18
Opinia RDOŚ Maciej Kubisz 2018-01-23 13:12:51
Opinia ZWIS Maciej Kubisz 2018-01-23 13:12:29
Strategia Rozwoju Klastra Ziemia Tuczyńska Maciej Kubisz 2018-01-23 12:55:46
Załącznik do Strategii Maciej Kubisz 2018-01-23 12:55:22
Strategia Rozwoju Klastra Ziemia Tuczyńska Maciej Kubisz 2018-01-23 12:52:57
Strategia Rozwoju Tuczyńskiego Klastra Energii Maciej Kubisz 2018-01-23 12:50:36
Uchwała Nr XI.83.Z.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tuczno Maciej Kubisz 2018-01-23 10:54:08
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 22 stycznia 2018 roku Paulina Goszczyńska 2018-01-16 13:24:22
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego prowadzenie działań opiekuńczo - wychowawczych w Tuczno Maciej Kubisz 2018-01-15 12:47:50
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 r. dotyczące sprzedazy nieruchomości. Malwina Kamińska 2018-01-12 11:04:25
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z - dokument usunięty Malwina Kamińska 2018-01-12 11:02:06
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z - dokument usunięty Malwina Kamińska 2018-01-12 11:01:59
Ogłoszenie Burmistzr Tuczna z dnia 11.01.2018 dotyczące sprzedaży nieruchomości. Maciej Kubisz 2018-01-11 13:55:18
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2018-01-11 10:46:24
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2018-01-11 10:46:07
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2018-01-11 10:45:22
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągach: Tuczno, Rusinowo i Płociczno Maciej Kubisz 2018-01-10 15:02:50
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągach: Tuczno, Rusinowo i Płociczno Maciej Kubisz 2018-01-10 15:02:26
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 17 stycznia 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-01-10 09:13:31
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-01-09 12:20:38
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-01-09 12:20:10
Uwaga- zmiana terminu posiedzenia-Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 stycznia 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-01-09 10:34:30
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2018-01-09 10:29:22
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/15 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:48:50
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/15 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:48:23
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/15 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:34:51
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:33:25
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/15 Burmistrza Tuczna z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:33:18
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:32:27