herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2018-05-09 12:10:20
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-05-09 11:54:41
Zarządzenie Nr 44/2018 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2018-05-09 11:54:26
Zarządzenie Nr 44/2018 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2018-05-09 11:54:23
Protokół z otwarcia ofert na stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji Maciej Kubisz 2018-05-08 09:19:54
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-08 09:07:08
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-08 09:01:54
Uchwała nr XXXV.208.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tuczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Maciej Kubisz 2018-05-07 13:51:58
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw plynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-05-07 11:20:30
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia.. Paulina Goszczyńska 2018-05-07 11:16:40
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy i Miasta Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-05-07 11:15:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2018-05-07 11:11:34
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2018-05-07 11:10:21
WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE TUCZNO Maciej Kubisz 2018-05-07 11:09:12
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-07 08:09:07
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-07 08:02:38
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-05-04 07:54:18
Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-04-30 14:51:48
Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-04-30 14:51:34
Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-04-30 14:50:10
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-04-30 11:32:09
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-04-30 11:32:08
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-04-30 11:31:24
Informacja na koniec I kwartału 2018 roku Maciej Kubisz 2018-04-26 15:11:43
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisjii przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 kwietnia 2018 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Maciej Kubisz 2018-04-26 13:30:18
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 15 lipca 2009 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie Maciej Kubisz 2018-04-26 13:30:01
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Maciej Kubisz 2018-04-25 12:23:57
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Maciej Kubisz 2018-04-25 12:23:49
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisjii przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 kwietnia 2018 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Maciej Kubisz 2018-04-25 12:22:29
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-04-25 11:50:43
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy Paulina Goszczyńska 2018-04-25 11:50:04
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisjii przetargowej do przeprowadzenia w dniu 27 kwietnia 2018 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2018-04-25 11:48:38
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji. Paulina Goszczyńska 2018-04-25 11:46:23
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-04-23 10:33:40
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-04-23 10:31:41
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-04-23 10:31:19
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-04-23 10:30:52
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-04-23 10:27:08
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-04-23 07:40:21
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 kwietnia 2018r. Paulina Goszczyńska 2018-04-20 15:58:20