herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki budowlanej. Magdalena Jeż 2018-11-15 15:27:28
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowosci wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac zwiazanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-11-15 15:21:07
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowosci wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac zwiazanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-11-15 15:19:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki budowlanej. Maciej Kubisz 2018-11-14 22:40:27
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 05 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistza Tuczna z dnia 13 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 r. Roksana Stefanowicz 2018-11-09 15:10:39
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 05 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistza Tuczna z dnia 13 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 r. Roksana Stefanowicz 2018-11-09 15:09:23
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 05 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistza Tuczna z dnia 13 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 r. Roksana Stefanowicz 2018-11-09 15:03:54
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-11-09 09:37:16
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 09.11.2018 o odwołaniu przetargu działki nr 168 - Strzaliny Maciej Kubisz 2018-11-09 09:04:04
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 9 listopada 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno. Magdalena Jeż 2018-11-08 10:57:22
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-11-07 12:44:19
Informacja koła łowieckiego ROGACZ o zmianie terminu polowania Maciej Kubisz 2018-11-07 12:38:08
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiazków Dyrektora w Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno. Magdalena Jeż 2018-11-07 09:28:32
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 05 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistza Tuczna z dnia 13 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 r. Magdalena Jeż 2018-11-07 09:16:20
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 9 listopada 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Tuczno. Magdalena Jeż 2018-11-07 09:15:51
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-11-07 09:15:15
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-11-05 21:05:05
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 października 2018 r w sprawie wdrożenia procedury związanej z zasadami rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. Magdalena Jeż 2018-11-05 13:27:45
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Urzędzie Miejskim w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-10-31 12:25:48
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Urzędzie Miejskim w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-10-31 12:24:24
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2018-10-29 09:11:11
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-10-29 09:06:40
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r. Maciej Kubisz 2018-10-29 09:01:31
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 13 marca 2017 r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r. Maciej Kubisz 2018-10-29 09:01:06
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Maciej Kubisz 2018-10-26 15:10:54
Lista osób zakwalifikowanych w naborze na stanowisko młodszy referent ds. księgowości urzędu Maciej Kubisz 2018-10-26 15:10:47
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 październik 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości urzędu. Roksana Stefanowicz 2018-10-26 11:38:50
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 październik 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości urzędu. Roksana Stefanowicz 2018-10-26 11:38:10
Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 październik 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości urzędu. Roksana Stefanowicz 2018-10-26 11:37:50
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wyznaczenia Pani Marzeny Domańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora w Publicznym Żłobku w Tucznie ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno Magdalena Jeż 2018-10-26 10:13:39
Skład Rady Miejskiej w Tucznie 2014 - 2018 Maciej Kubisz 2018-10-23 10:47:56
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna informujące o polowaniach koła łowieckiego "NEMROD" Maciej Kubisz 2018-10-23 09:07:40
Informacja o dyżurze Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie w dniach 20-21.10.2018 Maciej Kubisz 2018-10-19 16:03:00
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tuczno Maciej Kubisz 2018-10-19 15:53:33
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna informujące o polowaniach koła łowieckiego "SOKÓŁ" Maciej Kubisz 2018-10-16 15:16:50
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Tuczno Maciej Kubisz 2018-10-16 14:24:01
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 6 w gminie Tuczno Maciej Kubisz 2018-10-16 14:23:27
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna informujące o polowaniach koła łowieckiego "DARZ-BÓR" Maciej Kubisz 2018-10-15 15:21:29
Informacja koła łowieckiego "ROGACZ" o przechowywaniu książki ewidencji pobytu na polowaniu Maciej Kubisz 2018-10-12 13:43:53
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna informujące o polowaniach koła łowieckiego "NEMROD" Maciej Kubisz 2018-10-12 13:36:22