herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Tuczno oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:28:26
Zarządzenia 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:25:08
Uchwała Nr XXXVIII/303/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:24:25
Uchwała Nr XXXVIII/302/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Drawieńskiego Parku Narodowego. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:23:17
Uchwała XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:21:46
Uchwała Nr XXXVIII/300/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2018r. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:20:26
Uchwała Nr XXXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:13:06
Uchwała Nr XXXVIII/298/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:10:08
Uchwała Nr XXXVIII/297/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:06:27
Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wywozy nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:04:43
Uchwała Nr XXXVIII/296/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wywozy nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 12:03:49
Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2018-2028. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 11:55:44
Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 11:42:29
Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2017-2028. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 11:35:59
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 11:34:44
Uwaga- zmiana terminu posiedzenia-Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 stycznia 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 10:23:47
Uwaga- zmiana terminu posiedzenia-Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 stycznia 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2018-01-08 10:23:33
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Maciej Kubisz 2018-01-03 14:16:49
Obwieszczenie do wystąpieniu do organu współdziałającego Maciej Kubisz 2018-01-03 14:14:07
Obwieszczenie do wystąpieniu do organu współdziałającego Maciej Kubisz 2018-01-03 14:13:42
Obwieszczenie do wystąpieniu do organu współdziałającego Maciej Kubisz 2018-01-03 14:13:21
2018 r Maciej Kubisz 2018-01-03 10:12:31
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-12-29 10:13:31
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-12-29 10:12:53
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Paulina Goszczyńska 2017-12-29 10:09:16
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 grudnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-12-27 08:21:27
Projekt Maciej Kubisz 2017-12-21 09:36:00
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" Maciej Kubisz 2017-12-21 09:34:27
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" Maciej Kubisz 2017-12-21 09:34:12
Aktualizacja POŚ Maciej Kubisz 2017-12-21 09:33:41
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-12-20 12:54:31
Zarządzenie Nr 118/207 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2007 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. Paulina Goszczyńska 2017-12-19 10:26:47
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-12-19 10:24:33
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 grudnia 2017 rooku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2017-12-19 10:23:59
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2017r. o wycofaniu działki przeznaczonej do dzierżawy z ogłoszenia z dnia 27.11.2017 Maciej Kubisz 2017-12-18 11:32:34
2018 r Maciej Kubisz 2017-12-18 10:36:48
2018 r Maciej Kubisz 2017-12-18 10:36:06
2018 r Maciej Kubisz 2017-12-18 10:32:13
2018 rok - dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-12-18 10:31:32
2018 rok - dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-12-18 10:31:16