herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca" Wojciech Narel 2017-09-12 12:58:12
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca" Wojciech Narel 2017-09-12 12:58:02
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno" Wojciech Narel 2017-09-12 12:57:04
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno" Wojciech Narel 2017-09-12 12:56:50
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofrt złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Paulina Goszczyńska 2017-09-12 09:19:42
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania " Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granucy pasa drogowego". Paulina Goszczyńska 2017-09-11 13:03:47
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie". Paulina Goszczyńska 2017-09-11 13:01:17
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych. Paulina Goszczyńska 2017-09-11 10:52:28
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towaru i usług w Gminie Tuczno i jej jednostkach organizacyjnych (ze zm.). Paulina Goszczyńska 2017-09-11 10:50:05
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wysokość opłat za wyżywienie w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-11 10:47:47
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-09-11 10:40:42
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 13 września 2017r. Paulina Goszczyńska 2017-09-05 13:35:23
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu osób kończących służbę przygotwawczą w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-09-05 13:18:30
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-09-05 13:12:57
Ogłoszenie z dnia 5.09.2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2017-09-05 10:57:02
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY TUCZNO Maciej Kubisz 2017-09-05 08:05:18
Uchwała Nr XXXIV/272/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 11:00:07
Uchwała Nr XXXIV/271/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 379 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:59:48
Uchwała Nr XXXIV/270/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 378 położonej w obrębie geodezyjnym Jeziorki stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:59:21
Uchwała Nr XXXIV/269/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 147 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:58:58
Uchwała Nr XXXIV/268/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 146/6 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:58:33
Uchwała Nr XXXIV/267/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 142 położonej w obrębie geodezyjnym Miłogoszcz stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:58:07
Uchwała Nr XXXIV/266/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 140/5 położonej w obrębie geodezyjnym Strzaliny stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:57:34
Uchwała Nr XXXIV/265/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 119 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:54:03
Uchwała Nr XXXIV/264/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 108/12 położonej w obrębie geodezyjnym Rusinowo stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:53:39
Uchwała Nr XXXIV/263/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 107 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:52:43
Uchwała Nr XXXIV/262/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 106 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:52:07
Uchwała Nr XXXIV/261/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 78 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:51:45
Uchwała Nr XXXIV/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 66 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:51:12
Uchwała Nr XXXIV/259/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 53 położonej w obrębie geodezyjnym Lubiesz stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:50:22
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 14/3 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:49:57
Uchwała Nr XXXIV/257/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 12 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:47:29
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 2 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:46:54
Uchwała Nr XXXIV/255/2017 zmieniającą Uchwałę Nr XXXIII/247/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: wyrażania zgody na zawarcie Porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Tuczno do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wałczu. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:46:26
Uchwała Nr XXXIV254/2017 zmieniającą uchwałę Nr VII/59/2001 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 07.12.2001r. w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:45:49
Uchwała Nr XXXIV/253/2017 zmieniające Uchwałę Nr XVI/16/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:45:15
Uchwała Nr XXXIV/252/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach w Ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mieszka I z oddziałami przedszkolnymi w Marcinkowicach. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:44:43
Uchwała Nr XXXIV /251/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:43:40
Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017-2028. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:43:04
Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:41:51