herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:17:46
Przebudowa ul. Leśnej w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-08-06 15:16:44
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnych wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (III) Roksana Stefanowicz 2018-08-06 08:53:55
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Roksana Stefanowicz 2018-08-06 08:47:30
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Roksana Stefanowicz 2018-08-06 08:47:07
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-08-03 13:56:45
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-08-03 13:47:00
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-08-03 13:02:31
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-08-02 14:15:08
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-08-02 14:13:53
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-08-02 13:55:51
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-08-02 11:45:42
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-08-02 11:35:04
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.08.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Magdalena Jeż 2018-08-02 09:34:36
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.08.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-02 09:30:34
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.08.2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-08-02 09:29:46
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-08-02 09:23:18
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-07-31 10:34:09
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 03 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Malwina Kamińska 2018-07-31 09:22:04
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 03 sierpnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Malwina Kamińska 2018-07-31 09:21:52
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczne w Urzędzie Miejskim w Tucznie Roksana Stefanowicz 2018-07-30 15:01:17
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-07-30 14:54:55
WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE TUCZNO Maciej Kubisz 2018-07-30 14:54:08
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27.07.2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-07-30 14:53:31
Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27.07.2018 r. w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-07-30 14:53:09
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmsitrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Maciej Kubisz 2018-07-27 15:30:03
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudoweę parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 (II) Maciej Kubisz 2018-07-27 15:29:37
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach Maciej Kubisz 2018-07-27 15:29:12
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-07-27 15:28:55
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmsitrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-07-27 15:28:54
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudoweę parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 (II) - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-07-27 15:28:52
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-07-27 15:20:30
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmsitrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-07-27 13:30:48
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmsitrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-07-27 13:30:27
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudoweę parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 (II) - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-07-27 13:26:47
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudoweę parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 (II) - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-07-27 13:25:47
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach Magdalena Jeż 2018-07-27 13:17:44
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach Magdalena Jeż 2018-07-27 13:16:07
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-07-26 15:04:32
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (II) Roksana Stefanowicz 2018-07-26 15:00:45