herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Maciej Kubisz 2017-12-14 15:16:06
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Maciej Kubisz 2017-12-14 15:15:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Kubisz 2017-12-14 15:14:20
Ferma drobiu Marcinkowice Maciej Kubisz 2017-12-14 15:13:41
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18 grudnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-12-14 14:07:21
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 grudnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-12-14 14:07:02
Uchwała Nr CXXXVII.595.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozie finansowej Maciej Kubisz 2017-12-14 13:40:31
Uchwała Nr CXXXVII.594.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Maciej Kubisz 2017-12-14 13:40:16
Budżet Gminy Tuczno na 2018 rok Maciej Kubisz 2017-12-14 13:39:47
Budżet Gminy Tuczno na 2018 rok Maciej Kubisz 2017-12-14 13:39:41
Budżet Gminy Tuczno na 2018 rok Maciej Kubisz 2017-12-14 13:39:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Maciej Kubisz 2017-12-13 13:10:44
Droga Martew - Tuczno Maciej Kubisz 2017-12-13 13:09:59
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-12-08 09:48:44
Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady mIejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obsługi finansowej szkół w Gminie Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:09:23
Uchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia ze zm. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:08:16
Uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:07:16
Uchwała Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Jeziorki. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:04:13
Uchwała Nr XXXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:03:06
Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:01:56
Uchwała XXXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:00:17
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 grudnia 2017r. Paulina Goszczyńska 2017-12-04 10:36:51
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 8 grudnia 2017r. Paulina Goszczyńska 2017-12-04 10:35:47
Samodzielne stanowiska Maciej Kubisz 2017-12-01 15:21:22
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2017-11-29 10:31:38
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2017-11-27 14:53:35
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Maciej Kubisz 2017-11-27 14:52:57
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 listopada 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-11-24 13:29:04
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 listopada 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-11-24 13:27:16
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członkó komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 listopada 2017r. przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-11-21 12:56:52
Zarządzenie Nr 110/ Burmistrza Tuczna z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżcie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-11-21 12:54:36
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Maciej Kubisz 2017-11-21 12:47:15
Zarządzenia 2003 rok Maciej Kubisz 2017-11-16 14:08:19
Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego Maciej Kubisz 2017-11-16 12:44:37
Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z dnia 26 czerwca 2003 roku Maciej Kubisz 2017-11-16 12:44:29
Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z dnia 6 czerwca 2003 r. Maciej Kubisz 2017-11-16 12:44:21
Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z dnia 17 czerwca 2003 r. Maciej Kubisz 2017-11-16 12:44:12
Zarządzenie Nr 47 Maciej Kubisz 2017-11-16 12:44:01
Zarządzenie Nr 46 Maciej Kubisz 2017-11-16 12:43:53
Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z dnia 17 czerwca 2003 r. Maciej Kubisz 2017-11-16 12:43:44