herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-03-30 10:56:03
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-03-30 10:55:32
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-29 10:04:48
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia gminy Tuczno za 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-29 10:03:32
Zarządzenie Nr 25/2018Burmistrza Tuczna z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego e Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-28 12:34:52
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego e Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-28 12:32:39
Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągach: Marcinkowice i Krępa Krajeńska Maciej Kubisz 2018-03-26 14:50:10
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągach: Tuczno, Jamienko, Rusinowo, Miłogoszcz Maciej Kubisz 2018-03-26 14:49:31
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 26 marca 2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2018-03-26 08:38:45
Obwieszczenie o zwołaniu XLI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 marca 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-03-25 19:13:20
Obwieszczenie o zwołaniu XLI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 27 marca 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-03-25 19:12:34
Obwieszczenia o sesjach i zawiadomienia o komisjach Rady Miejskiej w Tucznie dostepne będą w zakładca "PORTAL MIESZKAŃCA-eSESJA" Paulina Goszczyńska 2018-03-25 18:19:48
Maciej Kubisz 2018-03-23 14:07:39
Maciej Kubisz 2018-03-23 14:02:10
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2018-03-22 12:33:35
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2018 r. dotyczące sprzedazy nieruchomości - przetarg ustny nieograniczony Maciej Kubisz 2018-03-21 14:50:57
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Gminy Tuczno.i Paulina Goszczyńska 2018-03-21 10:36:50
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisj Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Gminy Tuczno.i Paulina Goszczyńska 2018-03-21 10:35:51
Zarządzenie Nr 25/2018Burmistrza Tuczna z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego e Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-21 10:30:34
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego e Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-21 10:27:19
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy TUczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-21 07:31:11
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2018 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2018-03-21 07:30:58
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2018 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2018-03-21 07:27:58
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy TUczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-20 13:57:39
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Maciej Kubisz 2018-03-20 12:08:36
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Maciej Kubisz 2018-03-19 15:23:13
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia zasad przekazania-użyczenia radnym Rady Miejskiej w Tucznie tabletów do użytku służbowego Maciej Kubisz 2018-03-16 10:02:08
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2018 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Maciej Kubisz 2018-03-16 10:01:49
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia zasad przekazania-użyczenia radnym Rady Miejskiej w Tucznie tabletów do użytku służbowego Maciej Kubisz 2018-03-16 09:53:43
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-14 08:49:38
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno" Wojciech Narel 2018-03-13 07:32:02
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca" Wojciech Narel 2018-03-13 07:31:39
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 12.03.2018 w sprawie ofert na otwarty konkurs w formie powierzenia na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Tuczno. Maciej Kubisz 2018-03-12 14:29:50
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12.03.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do RM w dniu 15.04.2018 Maciej Kubisz 2018-03-12 14:27:12
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12.03.2018 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do RM w dniu 15.04.2018 Maciej Kubisz 2018-03-12 14:26:17
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-03-12 11:22:17
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-03-12 11:22:07
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-03-12 11:21:40
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-03-08 10:58:16
Zarządzenie 19/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-07 13:19:30