herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-09-04 10:41:41
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 14 września 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-09-01 13:21:38
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2005 Burmistrza Tuczna z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. Paulina Goszczyńska 2017-09-01 12:26:24
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego". Paulina Goszczyńska 2017-09-01 12:24:16
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie". Paulina Goszczyńska 2017-09-01 12:23:50
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 12 września 2017r. Paulina Goszczyńska 2017-09-01 11:31:29
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Maciej Kubisz 2017-08-30 11:59:32
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2017-08-30 08:27:35
Zarządzenie nr 83/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku Paulina Goszczyńska 2017-08-30 08:26:10
Ogłoszenie z dnia 29.08.2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2017-08-29 14:50:10
Ogłoszenie z dnia 29.08.2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2017-08-29 14:49:37
Ankieta dotycząca gazyfikacji miejscowości Tuczno Maciej Kubisz 2017-08-28 15:27:26
Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego Sołectwa Tuczno w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-08-28 14:09:42
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Martew w celu wyboru nowego sołtysa, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. Paulina Goszczyńska 2017-08-25 14:18:05
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania " Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granucy pasa drogowego". Paulina Goszczyńska 2017-08-25 14:16:15
Ogłoszenie z dnia 25.08.2017 - przetarg ustny ograniczony - działka nr 284/1 Rzeczyca Maciej Kubisz 2017-08-25 11:03:15
Ogłoszenie z dnia 25.08.2017 - przetarg ustny nieograniczony - działka nr 631/2 Rzeczyca Maciej Kubisz 2017-08-25 11:02:34
Ogłoszenie z dnia 25.08.2017 - przetarg ustny nieograniczony - działka nr 212 Płociczno Maciej Kubisz 2017-08-25 11:02:09
Referat finansowy Maciej Kubisz 2017-08-24 08:50:56
Referat finansowy Maciej Kubisz 2017-08-24 08:49:49
Referat finansowy Maciej Kubisz 2017-08-24 08:43:08
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 sierpnia 2017 roku. Paulina Goszczyńska 2017-08-24 08:17:24
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 sierpnia 2017 roku. Paulina Goszczyńska 2017-08-24 08:17:10
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 sierpnia 2017 roku. Paulina Goszczyńska 2017-08-24 08:16:52
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 sierpnia 2017 roku. Paulina Goszczyńska 2017-08-23 17:10:24
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 sierpnia 2017 roku. Paulina Goszczyńska 2017-08-23 17:09:10
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 24 sierpnia 2017 roku. Paulina Goszczyńska 2017-08-23 17:08:45
Obwieszczenie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 21 sierpnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-08-17 12:59:11
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 21 sierpnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-08-17 12:58:00
zawiadomienie o postanowieniu w sprawie odstąpienia od ooś Malwina Kamińska 2017-08-14 11:07:33
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-08-11 10:06:33
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tucznie ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno na stanowisko na czas zastępstwa młodszy referent ds. Księgowości podatkowej. Paulina Goszczyńska 2017-08-10 14:15:24
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko na czas zastępstwa młodszy referent do spraw księgowości podatkowej. Paulina Goszczyńska 2017-08-10 13:52:20
Ogłoszenie o pzretargu na dzierżawę Malwina Kamińska 2017-08-09 12:53:29
zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie Malwina Kamińska 2017-08-09 12:49:20
zawiadomienie o decyzji - dokument usunięty Malwina Kamińska 2017-08-09 12:46:38
zawiadomienie o decyzji - dokument usunięty Malwina Kamińska 2017-08-09 12:46:23
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. Paulina Goszczyńska 2017-08-07 09:15:47
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-08-04 09:49:21
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-08-04 09:49:00