herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 21:15:51
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. Paulina Goszczyńska 2018-05-24 14:43:31
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. Paulina Goszczyńska 2018-05-24 14:43:00
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 14:12:36
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. Maciej Kubisz 2018-05-24 13:47:11
Klauzula Informacyjna Maciej Kubisz 2018-05-24 11:39:45
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Paulina Goszczyńska 2018-05-24 10:05:27
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno. udzielenie Paulina Goszczyńska 2018-05-24 10:04:18
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych dla Urzędu Miejskiego w Tucznie, jednostek i zakładów budżetowych gminy Tuczno, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Tuczno, a także samorządowych instytucji kultury gminy. Paulina Goszczyńska 2018-05-24 09:48:56
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego lokalu socjalnego. Paulina Goszczyńska 2018-05-23 12:21:53
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Tuczno na lokal socjalny. Paulina Goszczyńska 2018-05-23 12:08:38
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-05-23 10:20:59
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice". Paulina Goszczyńska 2018-05-22 11:55:24
Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZGKiM w Tucznie Maciej Kubisz 2018-05-21 10:37:53
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2018-05-18 16:37:11
Zarządzenie nr 46/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia Maciej Kubisz 2018-05-18 16:36:34
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania Maciej Kubisz 2018-05-16 11:03:09
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Maciej Kubisz 2018-05-16 11:02:34
Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2009 Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:23:06
Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2008 Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:23:01
Oświadczenia majątkowe_kwiecień 2007 Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:59
Oświadczenia majątkowe 2007r. Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:53
Oświadczenia majątkowe_wrzesień 2006 Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:50
Oświadczenia majątkowe 2006 rok Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:48
Oświadczenia majątkowe 2005 rok Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:44
Oświadczenia majątkowe 2004 rok Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:37
Violetta Stępień - Skarbnik Gminy Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:29
Marcin Majchrzak - Przewodniczący Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:28
Krzysztof Hara - Zastępca Burmistrza Tuczna Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:27
Teresa Łuczak - Burmistrz Tuczna Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:22:26
Jerzy Komar - Radny Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:28
Jacek Brzdąk - Radny Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:25
Lucyna Kowalska - Radna Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:23
Anna Skuzjus - Radna Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:20
Józef Madaj - Radny Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:18
Janina Sałachub - Radna Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:16
Zdzisław Biela - Radny Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:13
Mieczysław Łuczak - Radny Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:11
Zofia Szczotkiewicz - Radna Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:06
Urszula Maciesza - Radna Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:12:02