herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Paulina Goszczyńska 2017-08-03 10:44:52
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Paulina Goszczyńska 2017-08-03 10:40:12
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku wsprawie w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-08-03 10:38:10
Zawiadomienie o ponownym wystąpieniu do organów współdziałających Maciej Kubisz 2017-08-03 10:37:22
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku wsprawie w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-08-03 10:36:22
Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego z dnia 01.08.2017 ws. przebudowy drogi powiatowej nr 2313Z - na odcinku Zdbowo - Mączno - Rutwica od km 4+050 do 7+364,76 Wojciech Narel 2017-08-02 10:43:37
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 8 sierpnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-08-02 10:41:04
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 4 sierpnia 2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-08-01 09:53:25
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do przedszkoli,szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. Paulina Goszczyńska 2017-08-01 09:50:48
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. Paulina Goszczyńska 2017-08-01 09:50:19
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 31 lipca 2017 roku wsprawie w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-08-01 09:49:45
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2017-07-28 10:15:55
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2017-07-28 10:15:20
Zawiadomienie w sprawie postanowienia - brak konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko Maciej Kubisz 2017-07-26 13:12:38
Zawiadomienie w sprawie zakończenia postępowania dowodowego Maciej Kubisz 2017-07-26 13:10:29
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. Paulina Goszczyńska 2017-07-26 12:44:08
Zarządzenie 70/2017 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Żylińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Paulina Goszczyńska 2017-07-24 13:16:40
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca ". Paulina Goszczyńska 2017-07-24 09:27:53
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno". Paulina Goszczyńska 2017-07-24 09:23:03
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 20 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Tuczna z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn." Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno" Paulina Goszczyńska 2017-07-24 09:17:13
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-07-24 09:04:55
Informacja na koniec II kwartału 2017 roku Maciej Kubisz 2017-07-20 15:20:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie: "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowana na działce nr 56/5, obr, 109 Tuczno przy ul. Wolności w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-07-14 12:14:40
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie: "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowana na działce nr 56/5, obr, 109 Tuczno przy ul. Wolności w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-07-14 12:11:55
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie: "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowana na działce nr 472, obr, 046 Marcinkowice, gm. Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-07-14 12:11:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie: "Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4" zlokalizowana na działce nr 472, obr, 046 Marcinkowice, gm. Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-07-14 12:09:09
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. kadr i archiwizacji Maciej Kubisz 2017-07-14 07:33:48
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-07-13 15:00:55
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej - dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-07-13 14:35:20
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej - dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-07-13 14:34:41
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze na czas zastępstwa młodszy referent ds. księgowości podatkowej Maciej Kubisz 2017-07-13 14:33:44
Wniesienie odwołania Maciej Kubisz 2017-07-13 14:32:26
Zarządzenie Nr 21/2014z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie. Maciej Kubisz 2017-07-12 10:00:11
Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Maciej Kubisz 2017-07-12 09:59:30
Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie. Maciej Kubisz 2017-07-12 09:58:08
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 31.05.2011 Burmistrza Tuczna w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie Maciej Kubisz 2017-07-12 09:56:57
Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 08.08.2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie Maciej Kubisz 2017-07-12 09:55:50
Zarządzenie nr 35/2007 z dnia 08.08.2007 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Tucznie i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie Maciej Kubisz 2017-07-12 09:53:01
Zarządzenie Nr 28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Tucznie Maciej Kubisz 2017-07-12 09:52:37
Regulamin wynagradzania Maciej Kubisz 2017-07-12 09:50:54