herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie do wystąpieniu do organu współdziałającego Maciej Kubisz 2018-01-03 14:14:07
Obwieszczenie do wystąpieniu do organu współdziałającego Maciej Kubisz 2018-01-03 14:13:42
Obwieszczenie do wystąpieniu do organu współdziałającego Maciej Kubisz 2018-01-03 14:13:21
2018 r Maciej Kubisz 2018-01-03 10:12:31
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-12-29 10:13:31
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-12-29 10:12:53
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Paulina Goszczyńska 2017-12-29 10:09:16
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 28 grudnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-12-27 08:21:27
Projekt Maciej Kubisz 2017-12-21 09:36:00
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" Maciej Kubisz 2017-12-21 09:34:27
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla "Programu ochrony środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" Maciej Kubisz 2017-12-21 09:34:12
Aktualizacja POŚ Maciej Kubisz 2017-12-21 09:33:41
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-12-20 12:54:31
Zarządzenie Nr 118/207 Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2007 Burmistrza Tuczna z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia regulaminu jej działania. Paulina Goszczyńska 2017-12-19 10:26:47
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-12-19 10:24:33
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 8 grudnia 2017 rooku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2018 roku. Paulina Goszczyńska 2017-12-19 10:23:59
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 15 grudnia 2017r. o wycofaniu działki przeznaczonej do dzierżawy z ogłoszenia z dnia 27.11.2017 Maciej Kubisz 2017-12-18 11:32:34
2018 r Maciej Kubisz 2017-12-18 10:36:48
2018 r Maciej Kubisz 2017-12-18 10:36:06
2018 r Maciej Kubisz 2017-12-18 10:32:13
2018 rok - dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-12-18 10:31:32
2018 rok - dokument usunięty Maciej Kubisz 2017-12-18 10:31:16
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Maciej Kubisz 2017-12-14 15:16:06
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Maciej Kubisz 2017-12-14 15:15:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Kubisz 2017-12-14 15:14:20
Ferma drobiu Marcinkowice Maciej Kubisz 2017-12-14 15:13:41
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 18 grudnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-12-14 14:07:21
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 15 grudnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-12-14 14:07:02
Uchwała Nr CXXXVII.595.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozie finansowej Maciej Kubisz 2017-12-14 13:40:31
Uchwała Nr CXXXVII.594.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Maciej Kubisz 2017-12-14 13:40:16
Budżet Gminy Tuczno na 2018 rok Maciej Kubisz 2017-12-14 13:39:47
Budżet Gminy Tuczno na 2018 rok Maciej Kubisz 2017-12-14 13:39:41
Budżet Gminy Tuczno na 2018 rok Maciej Kubisz 2017-12-14 13:39:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Maciej Kubisz 2017-12-13 13:10:44
Droga Martew - Tuczno Maciej Kubisz 2017-12-13 13:09:59
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-12-08 09:48:44
Uchwała Nr XXXVII/291/2017 Rady mIejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obsługi finansowej szkół w Gminie Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:09:23
Uchwała Nr XXXVII/290/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia ze zm. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:08:16
Uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:07:16
Uchwała Nr XXXVII/288/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w miejscowości Jeziorki. Paulina Goszczyńska 2017-12-06 11:04:13