herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Elżbieta Pawlak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:35
Artur Kopciuch - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płocicznie Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:33
Bronisław Warszylewicz - Skarbnik Gminy Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:31
Barbara Kicman - Zastępca Burmistrza Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:28
Teresa Łuczak - Burmistrz Tuczna Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:41:24
Hara Krzysztof- Burmistrz Tuczna Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:34:47
Burmistrz Tuczna Danuta Błażewicz 2018-06-14 11:34:26
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Maciej Kubisz 2018-06-11 15:17:19
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Maciej Kubisz 2018-06-11 15:16:25
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Maciej Kubisz 2018-06-11 15:15:59
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 czerwca 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Maciej Kubisz 2018-06-11 15:15:43
Zarządzenie Nr 56/2018 zmieniające zarządzenie nr 28/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tucznieo Maciej Kubisz 2018-06-11 15:13:22
Błażewicz Mariusz- Wiceprzewodniczący Rady Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:52:44
Krysztowczyk Katarzyna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:52:32
Hara Krzysztof- Burmistrz Tuczna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:42:46
Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:42:24
Rogala Dorota- Przewodnicząca Rady Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:42:04
Błażewicz Mariusz- Wiceprzewodniczący Rady Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:41:42
Wysocka Anna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:40:56
Szczęsna Wiesława Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:40:29
Krysztowczyk Katarzyna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:40:08
Sałachub Roman Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:39:07
Mozelewski Andrzej Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:38:47
Kowalisko Piotr Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:38:26
Kurkiewicz Zbigniew Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:38:11
Kowalska Lucyna Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:37:49
Maciesza Mirosław Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:37:26
Sobczak Mariola Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:34:53
Milewska Bożena Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:34:28
Kriger Dorota Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:34:01
Meslin Alicja Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:33:23
Oświadczenia majątkowe- kwiecień 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-06-11 09:32:15
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach, ul. Marcinkowice 46A, 78-641 Marcinkowice, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-06-08 11:53:48
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-06-08 11:52:40
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Tucznie, ul. Wolności 3; 78-640 Tuczno, którego organem prowadzącym jest Gmina Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-06-08 11:51:54
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-08 10:44:39
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-07 14:40:18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-07 14:39:20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-07 14:38:47
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-07 14:38:38