herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Violetta Helena Stępień - dokument usunięty Danuta Błażewicz 2018-07-10 11:14:28
Alicja Wdowińska - dokument usunięty Danuta Błażewicz 2018-07-10 09:29:30
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-07-05 15:11:53
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-07-05 15:05:57
Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Tuczna nr 72/2018 z dnia 05 lipca 2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta do spraw organizacyjno-kancelaryjnych Roksana Stefanowicz 2018-07-05 13:04:55
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-07-04 15:02:50
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-07-04 15:02:44
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 02 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie istniejącej infrastruktury sanitarnej dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem w Zespole Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie (II) Roksana Stefanowicz 2018-07-04 09:11:40
- dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-07-04 09:07:57
- dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-07-04 09:07:52
Informacja dotycząca Plaży Miejskiej w Tucznie w sezonie 2018 Maciej Kubisz 2018-07-04 08:37:22
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 24.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Próchnówko Maciej Kubisz 2018-07-03 14:57:33
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 03.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno (ul. Fiołkowa, Wrzosowa) Maciej Kubisz 2018-07-03 14:56:44
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 108 Maciej Kubisz 2018-07-03 13:40:40
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 Maciej Kubisz 2018-07-03 13:40:21
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym w dniu 10.08.2018 r. dotyczącym sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Płociczno Maciej Kubisz 2018-07-03 13:39:44
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-03 09:25:05
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-03 09:24:44
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-03 09:24:24
Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Maciej Kubisz 2018-07-02 10:28:12
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start Maciej Kubisz 2018-07-02 10:27:33
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start" Maciej Kubisz 2018-07-02 10:26:21
Zarządzenie nr 68/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29.06.2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika MGOPS w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu "Dobry start" Maciej Kubisz 2018-07-02 10:25:55
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Maciej Kubisz 2018-07-02 10:22:29
Zarządzenie nr 66/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-02 10:22:15
Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2017 rok Maciej Kubisz 2018-07-02 10:22:00
Zarządzenie nr 64/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 czerwca 2018 zmieniające zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie Maciej Kubisz 2018-07-02 10:21:39
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Maciej Kubisz 2018-06-28 10:13:59
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Maciej Kubisz 2018-06-28 10:13:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-26 15:25:43
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Tuczno (II) Roksana Stefanowicz 2018-06-26 15:05:17
Dane aktualne sołectw Maciej Kubisz 2018-06-26 13:48:35
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 15:01:57
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 15:01:38
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 14:57:02
Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny złożonych w postępowaniu o udzielenie zamóienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" Paulina Goszczyńska 2018-06-20 14:23:30
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 14:20:27
Przebudowa parteru budynku Publicznego Przedszkola w Tucznie w celu utworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Roksana Stefanowicz 2018-06-20 14:04:58
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej. Paulina Goszczyńska 2018-06-20 14:02:03
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 15 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie Paulina Goszczyńska 2018-06-20 13:55:40