herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dorota Rogala Nagła - Przewodnicząca Rady - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-24 12:33:13
Dorota Rogala Nagła - Przewodnicząca Rady - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-24 12:33:04
- dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 14:11:44
- dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 14:11:28
Dorota Rogala Nagła - Przewodnicząca Rady Miejskiej - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 14:07:38
Dorota Rogala Nagła - Przewodnicząca Rady Miejskiej - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 14:06:03
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika Maciej Kubisz 2018-09-21 14:00:59
Dorata Rogala - Przewodnicząca Rady Miejskiej - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 13:49:33
Mariusz Błażewicz - Zastępca Przewodniczącej - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 13:49:31
Mariusz Błażewicz - Zastępca Przewodniczącej - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 13:49:14
Dorata Rogala - Przewodnicząca Rady Miejskiej - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 13:48:40
Dorata Rogala - Przewodnicząca Rady Miejskiej - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 13:17:32
Dorata Rogala - Przewodnicząca Rady Miejskiej - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 13:17:18
Oświadczenia Majątkowe Radnych na dwa miesiące przed końcem kadencji. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-21 12:58:25
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 17 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika Maciej Kubisz 2018-09-21 08:14:08
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej wlasność gminy. Magdalena Jeż 2018-09-20 14:43:51
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-09-19 08:33:17
Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii Maciej Kubisz 2018-09-18 15:16:49
2018 rok Maciej Kubisz 2018-09-18 15:16:37
Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii Maciej Kubisz 2018-09-18 15:16:14
Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii Maciej Kubisz 2018-09-18 15:10:36
Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnionych dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Kubisz 2018-09-17 13:59:49
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Kubisz 2018-09-17 12:28:02
Informacja o miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich Komitetów Wyborczych Maciej Kubisz 2018-09-17 12:01:59
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-09-15 10:29:11
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tucznie ze zmianami. Magdalena Jeż 2018-09-14 13:16:41
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. Magdalena Jeż 2018-09-14 12:58:48
Zarządzenie Nr 96/2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018r. Magdalena Jeż 2018-09-14 12:30:02
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. Magdalena Jeż 2018-09-14 12:05:07
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Magdalena Jeż 2018-09-14 09:03:23
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-09-14 08:53:51
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Tuczno. Magdalena Jeż 2018-09-14 08:16:17
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. Magdalena Jeż 2018-09-14 08:09:07
Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 6 wrzesnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-14 08:02:46
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Tuczno. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-14 08:02:42
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnionych dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Kubisz 2018-09-13 20:58:48
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-09-13 14:38:13
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Tuczno. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-13 09:56:51
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Tuczno. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-13 09:49:08
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Tuczna w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Tuczno. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-09-13 09:48:13