herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Maciej Kubisz 2017-07-12 09:50:22
Zarządzenie Nr 28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Tucznie Maciej Kubisz 2017-07-12 09:50:05
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia. Paulina Goszczyńska 2017-07-11 14:30:32
Zarządzenie 70/2017 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Żylińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Paulina Goszczyńska 2017-07-11 14:29:19
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia odpłatności za, wynajęcie hali widowiskowo- Sportowej, świetlic, pomieszczeń w budynkach szkolnych, kortu tenisowego oraz za zajęcie gruntu pod działalność kulturalno- rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc oraz ustalenie zasad funkcjonowania Hali Widowiskowo- Sportowej i Stadionu Miejskiego w Tucznie, a także kortu tenisowego. Paulina Goszczyńska 2017-07-11 14:28:46
Ogłoszenie z dnia 11.07.2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2017-07-11 12:48:42
Ogłoszenie z dnia 11.07.2017 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2017-07-11 12:48:04
Samodzielne stanowiska Maciej Kubisz 2017-07-10 07:45:39
Samodzielne stanowiska Maciej Kubisz 2017-07-10 07:36:43
Samodzielne stanowiska Maciej Kubisz 2017-07-07 14:33:18
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-07-07 14:31:34
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Maciej Kubisz 2017-07-07 07:40:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 04 lipca 2017 r., znak WOPN-ON.6320.13.2016.MR.RCh o sporządzeniu projektów Zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jeziora Wełtyńskie PLB320018 i Mirosławiec PLH320045 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu zarządzenia Maciej Kubisz 2017-07-06 09:57:27
Informacja o wynikach konkursu Maciej Kubisz 2017-07-06 09:08:39
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Paulina Goszczyńska 2017-07-05 13:45:25
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-07-05 13:43:46
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Paulina Goszczyńska 2017-07-05 13:43:16
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Paulina Goszczyńska 2017-07-05 13:42:18
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-07-05 11:48:06
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-07-05 11:43:48
Budowa ścieżki rowerowej w m. Tuczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 177 w granicy pasa drogowego Wojciech Narel 2017-06-30 15:20:32
Wszczęcie postępowania i wystąpienie do organu Maciej Kubisz 2017-06-30 15:14:32
Przebudowa dróg w leśnictwie Krępa na terenie Nadleśnictwa Tuczno Maciej Kubisz 2017-06-30 15:13:45
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczena do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. Paulina Goszczyńska 2017-06-29 13:07:19
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 12:14:21
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 09:11:22
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 09:04:03
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 09:03:54
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 09:03:46
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 09:03:36
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 09:03:26
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 09:03:07
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-29 09:02:49
Protokół z XXXII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 maja 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-06-28 09:17:19
Protokół z XXXI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 kwietnia 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-06-28 09:16:37
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi wałeckiemu w ramach dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca-Wrzosy-droga wojewódzka nr 177" Wojciech Narel 2017-06-27 14:41:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Kubisz 2017-06-27 14:12:11
Montaż automatycznej stacji meteorologicznej Martew Maciej Kubisz 2017-06-27 14:10:27
Montaż automatycznej stacji meteorologicznej Martew Maciej Kubisz 2017-06-27 14:10:07
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-06-27 12:30:18