herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVI/284/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla części działki nr 251/8 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2017-11-14 14:25:25
Uchwała Nr XXXVI/283/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dla działki nr 14/6 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-11-14 14:24:27
Uchwała Nr XXXVI/282/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2017-11-14 14:23:31
Uchwała Nr XXXVI/281/2017 z dnia 31-10-2017 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/159/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia Paulina Goszczyńska 2017-11-14 14:22:44
Uchwała Nr XXXVI/280/2017 z dnia 25-09-2017roku w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. Paulina Goszczyńska 2017-11-14 14:21:57
Uchwała Nr XXXVI/279/2017 z dnia 31-10-2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-11-14 14:21:08
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 2017 roku w sprawie ustalenia procedur stosowanych przy realizacji zadania pn. " Kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Tuczno w ramach Kontraktu Samorządowego". Paulina Goszczyńska 2017-11-13 13:15:07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 listopada 2017 Maciej Kubisz 2017-11-08 14:31:08
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 listopada 2017 Maciej Kubisz 2017-11-08 14:30:38
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Maciej Kubisz 2017-11-03 11:00:43
Wydanie decyzji umarzającej postępowanie Maciej Kubisz 2017-10-31 13:29:50
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-10-30 13:30:58
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego z mieszkańcami sołectwa Płociczno w celu uzupełnienia składu rady sołeckiej, określenia dnia, miejsca i godziny jego odbycia oraz wyznaczenia przewodniczącego zebrania. Paulina Goszczyńska 2017-10-30 11:50:53
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2017 rok. Paulina Goszczyńska 2017-10-30 11:49:42
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania przetargu ogłoszonego dnia 25.09.2017 Maciej Kubisz 2017-10-27 09:36:20
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania przetargu ogłoszonego dnia 25.09.2017 Maciej Kubisz 2017-10-27 09:35:06
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie odwołania przetargu ogłoszonego dnia 25.09.2017 Maciej Kubisz 2017-10-27 09:34:58
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 listopada 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:34:59
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 6 listopada 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:34:39
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:32:30
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:32:08
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:31:50
Obwieszczenie o zwołaniu XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:30:39
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:30:13
Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 31 października 2017 r. Paulina Goszczyńska 2017-10-26 09:29:51
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Maciej Kubisz 2017-10-25 08:51:11
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:50:12
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:49:45
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Maciej Kubisz 2017-10-25 08:49:27
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Maciej Kubisz 2017-10-25 08:47:51
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:46:19
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:44:04
Strategia Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2017-2026. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:40:21
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:38:13
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:37:23
Uchwała XXXV/278/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na część działki nr 112/10 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:33:53
Uchwała Nr XXXV/277/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Płociczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:32:58
Uchwała XXXV/274/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno, a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzania Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec ? Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:32:10
Uchwała Nr XXXV/275/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:31:57
Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2017-10-25 08:31:43