herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Janina Sałachub Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:45
Józef Madaj Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:44
Maria Świderska Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:43
Alicja Meslin Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:42
Ireneusz Herman Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:41
Zenon Maszczak Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:38
Krzysztof Mikołajczyk Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:36
Józef Wesół Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:35
Leszek Janiak - Przewodniczący Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:34
Krzysztof Hara - Burmistrz Tuczna Paulina Goszczyńska 2018-05-15 10:09:33
Oświadczenia majątkowe Radni Rady Miejskiej Paulina Goszczyńska 2018-05-15 09:52:37
Radni Rady Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2018-05-15 09:52:29
Radni Rady Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2018-05-15 09:52:22
Radni Rady Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2018-05-15 09:51:59
Radni Rady Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2018-05-15 09:51:32
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-05-14 08:16:21
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-05-14 08:13:33
Samodzielne stanowiska i referaty Maciej Kubisz 2018-05-14 08:09:39
Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji Maciej Kubisz 2018-05-11 14:32:45
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości mienia gminnego. Paulina Goszczyńska 2018-05-09 12:10:20
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-05-09 11:54:41
Zarządzenie Nr 44/2018 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2018-05-09 11:54:26
Zarządzenie Nr 44/2018 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2018-05-09 11:54:23
Protokół z otwarcia ofert na stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji Maciej Kubisz 2018-05-08 09:19:54
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-08 09:07:08
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-08 09:01:54
Uchwała nr XXXV.208.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tuczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Maciej Kubisz 2018-05-07 13:51:58
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw plynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-05-07 11:20:30
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia.. Paulina Goszczyńska 2018-05-07 11:16:40
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy i Miasta Tuczno. Paulina Goszczyńska 2018-05-07 11:15:26
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Maciej Kubisz 2018-05-07 11:11:34
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Maciej Kubisz 2018-05-07 11:10:21
WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE TUCZNO Maciej Kubisz 2018-05-07 11:09:12
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-07 08:09:07
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-05-07 08:02:38
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-05-04 07:54:18
Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-04-30 14:51:48
Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-04-30 14:51:34
Zarządzenie nr 39/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Kierownika Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Maciej Kubisz 2018-04-30 14:50:10
Referat finansowy - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-04-30 11:32:09