Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarzadzenie Nr 48/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019 - 2035. Magdalena Jeż 2019-08-19 08:44:22
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok. Magdalena Jeż 2019-08-19 08:33:57
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2018 rok Magdalena Jeż 2019-08-19 08:25:41
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorzadowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2018 rok Magdalena Jeż 2019-08-19 08:17:32
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno Magdalena Jeż 2019-08-19 07:54:17
Petycja w sprawie gazyfikacji gminy i miasta Tuczno Maciej Kubisz 2019-08-14 20:38:01
2019 rok Maciej Kubisz 2019-08-14 20:36:39
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o ktorej mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) Magdalena Jeż 2019-08-14 13:43:34
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn.zm.) w czasie nieobecnosci Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego Magdalena Jeż 2019-08-14 13:01:45
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Moejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy panstwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2134 z późn. zm.) Magdalena Jeż 2019-08-14 10:51:02
Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowazenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U.z 2018r. poz. 2134 z późn. zm.) Magdalena Jeż 2019-08-14 10:43:54
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o ktorej mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z póź.zm.) Magdalena Jeż 2019-08-14 10:27:05
Zarzadzenie nr 38/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie wykazu nieruchomosci mienia gminnego przeznaczonych do najmu Magdalena Jeż 2019-08-14 10:03:49
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok Magdalena Jeż 2019-08-14 09:58:32
Zarządzenie Nr 36a/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Żłobka w Tucznie, ul. Wolnosci 3; 78-640 Tuczno Magdalena Jeż 2019-08-14 09:28:59
Zarządzenie Nr 36a/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Żłobka w Tucznie, ul. Wolnosci 3; 78-640 Tuczno Magdalena Jeż 2019-08-14 09:26:48
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:27:54
Zarządzenie nr 54/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wynajęcie sprzętu wodnego na Plaży Miejskiej w Tucznie - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:27:44
[ zarządzenie Nr 53/2019 ] - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:27:37
Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 25 lipca 2019 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza z dniz 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporzadzania, obiegui kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznieze zm - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:27:23
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedur odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno - prywatnego - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:27:11
Zarzadzenie Nr 50/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:26:57
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: " Przebudowa drogi gminnej w Jamienku Gmina Tuczno" - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:26:41
Zarzadzenie Nr 48/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019 - 2035. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:26:29
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżeie gminy Tuczno na 2019 rok. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:26:18
Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2018 rok - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:25:48
Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 27 czerwca 2019 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorzadowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2018 rok - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:25:28
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawiw powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tuczno - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:25:16
Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:25:03
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego a także do wydawania w tych sprawach rostrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) w czasie nieobecności Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:24:50
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwc 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:24:39
Zarządzenie nr 40/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:24:29
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego a takze do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:24:04
Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonego do zbycia - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:23:36
Zarządzenie nr 37/2019 Burmistrza Tuczna z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 rok - dokument usunięty Magdalena Jeż 2019-08-14 08:22:57
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 05 listopada 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Tuczna z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Tuczna z dnia 27 grudnia 2013 r., Zarządzeniem nr 1/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 7 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr 40/2014 Burmistrza Tuczna z dnia 4 lipca 2014 r., Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 2 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 22/2017 Burmistza Tuczna z dnia 13 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 96/2017 Burmistrza Tuczna z dnia 25 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 30 marca 2018 r. Maciej Kubisz 2019-08-09 10:58:20
zawiadomienie o wydaniu decyzji Joanna Zagiczek 2019-08-09 10:31:00
Informacja PPIS w Wałczu o przydatności wody do spożycia z wodociągu Jamienko i Miłogoszcz Maciej Kubisz 2019-08-08 12:56:46
Obwieszczenie Burmistrza Tuczna z dnia 07.08.2019 Anna Tkacewicz 2019-08-07 13:09:35
Informacja PPIS w Wałczu o przydatności wody do spożycia z wodociągu Tuczno Maciej Kubisz 2019-08-06 14:18:28