herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 12:30:05
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistra Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 12:29:31
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistra Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 12:28:14
Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 12:16:12
Zaządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10.12.2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 12:14:22
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28 grudnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno.o Magdalena Jeż 2018-12-31 12:11:02
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do preprowadzenia w dniu 21 grudnia 2018 r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorystania środków dotacji oraz fakrycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 77 obręb geodezyjny Strzaliny. Magdalena Jeż 2018-12-31 12:04:10
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok.ku Magdalena Jeż 2018-12-31 11:56:08
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania w dniu 21 grudnia 2018 r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 77, obręb geodezyjny Strzaliny. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 11:29:15
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r., w sprawie wyznaczenia przewodniczacego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 28 grudnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Tuczno. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 11:29:12
131 - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 11:29:08
132 - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 11:29:06
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-31 11:29:01
Sesja nr II Rady Miejskiej w Tucznie 28.12.2018 Maciej Kubisz 2018-12-31 08:05:52
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-12-28 15:26:06
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdu będącego w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-12-28 15:25:32
132 - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-12-28 15:23:58
131 - dokument usunięty Roksana Stefanowicz 2018-12-28 15:23:52
Sesja Rady Miejskiej w Tucznie 28.12.2018 Maciej Kubisz 2018-12-28 13:32:04
Sesja Rady Miejskiej w Tucznie 28.12.2018 Maciej Kubisz 2018-12-28 13:00:54
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-27 16:08:52
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-27 16:07:14
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 24 grudnia 2018 r., w sprawie wyznaczenia przewodniczacego i członków komisji przetargowej do przeprowadzania w dniu 28 grudnia 2018 r. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Tuczno. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-24 10:54:39
2019 rok Maciej Kubisz 2018-12-20 20:45:36
2019 rok Maciej Kubisz 2018-12-20 20:45:32
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania w dniu 21 grudnia 2018 r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 77, obręb geodezyjny Strzaliny. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-20 15:23:27
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania w dniu 21 grudnia 2018 r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 77, obręb geodezyjny Strzaliny. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-20 15:19:46
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania w dniu 21 grudnia 2018 r. kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji oraz faktycznie wykonanego zakresu prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 77, obręb geodezyjny Strzaliny. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-20 15:15:51
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. - dokument usunięty Magdalena Jeż 2018-12-20 15:09:11
2019 rok Maciej Kubisz 2018-12-20 12:45:33
2019 rok Maciej Kubisz 2018-12-20 12:45:31
2018 r Maciej Kubisz 2018-12-20 12:45:20
2019 rok Maciej Kubisz 2018-12-20 12:45:03
2019 rok - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-12-20 12:44:49
2019 rok - dokument usunięty Maciej Kubisz 2018-12-20 12:44:21
Nabór na stanowisko głównego księgowego w ZGKiM w Tucznie Maciej Kubisz 2018-12-18 08:52:59
Zarzadzeni Nr 125/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Magdalena Jeż 2018-12-18 08:36:19
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy drewna pozyskanego z wycinki drzew z lasu komunalnego Gminy Tuczno Roksana Stefanowicz 2018-12-17 09:45:42
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wyjściowej netto drewna uźytkowego przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu pozyskanego w lasach komunalnych Gminy Tuczno Roksana Stefanowicz 2018-12-17 09:43:27
Zarzadzeni Nr 125/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Roksana Stefanowicz 2018-12-17 09:40:34