herb BIP - Urząd Miejski w Tucznie

www.tuczno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy TUczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-20 13:57:39
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej Maciej Kubisz 2018-03-20 12:08:36
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Maciej Kubisz 2018-03-19 15:23:13
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia zasad przekazania-użyczenia radnym Rady Miejskiej w Tucznie tabletów do użytku służbowego Maciej Kubisz 2018-03-16 10:02:08
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2018 przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Maciej Kubisz 2018-03-16 10:01:49
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 14 marca 2018 w sprawie określenia zasad przekazania-użyczenia radnym Rady Miejskiej w Tucznie tabletów do użytku służbowego Maciej Kubisz 2018-03-16 09:53:43
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-14 08:49:38
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Płociczno" Wojciech Narel 2018-03-13 07:32:02
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca" Wojciech Narel 2018-03-13 07:31:39
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna z dnia 12.03.2018 w sprawie ofert na otwarty konkurs w formie powierzenia na zadania w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Tuczno. Maciej Kubisz 2018-03-12 14:29:50
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12.03.2018 o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do RM w dniu 15.04.2018 Maciej Kubisz 2018-03-12 14:27:12
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tucznie z dnia 12.03.2018 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do RM w dniu 15.04.2018 Maciej Kubisz 2018-03-12 14:26:17
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-03-12 11:22:17
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-03-12 11:22:07
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-03-12 11:21:40
Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia sprawy Maciej Kubisz 2018-03-08 10:58:16
Zarządzenie 19/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-07 13:19:30
Zarządzenie 19/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-07 13:19:15
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 14 marca 2018 r. Paulina Goszczyńska 2018-03-07 12:25:11
Zawiadomienie- nowy termin. Paulina Goszczyńska 2018-03-07 10:19:02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Paulina Goszczyńska 2018-03-06 09:26:54
Przebudowa mostu na rzece Korytnica. Paulina Goszczyńska 2018-03-06 09:25:51
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Marcinkowice Wojciech Narel 2018-03-05 15:42:19
Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu SP ZOZ " Leśna Ustroń" w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:43:31
Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki". Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:41:16
Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki". Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:40:26
Uchwała Nr XL/315/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno na lata 2018 ? 2021 z perspektywą do roku 2025?. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:39:16
Uchwała Nr XL/314/2018 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie podziału Gminy Tuczno na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:36:42
Uchwała Nr XL/313/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Tuczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:35:50
Uchwała Nr XL /312/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:34:03
Uchwała Nr XL/311/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:33:26
Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu SP ZOZ " Leśna Ustroń" w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:32:37
Uchwała Nr XL/310/2018 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu SP ZOZ " Leśna Ustroń" w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:32:22
Uchwała Nr XL/309/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:31:36
Uchwała Nr XXXIX/309/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa chodnika w miejscowości Rusinowo w ciągu drogi wojewódzkiej 179" Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:13:43
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-05 12:07:52
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 01.03.2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 18/2015 r. oraz zarządzeniem Nr 119/2017 r. Paulina Goszczyńska 2018-03-02 12:51:32
Zarządzenie 19/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. Paulina Goszczyńska 2018-03-02 12:39:40
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 ruku w sprawie ustalenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Tucznie Paulina Goszczyńska 2018-03-02 12:38:05
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Tuczna z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Tuczna z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie. Paulina Goszczyńska 2018-03-02 12:32:49