Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-12-14 09:25:01
Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Tuczna z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Tuczno i Urzędu Miejskiego w Tucznie zmienione Zarządzeniem Nr 5/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 31 stycznia 2011r. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-12-14 09:24:18
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2011-12-13 18:02:44
Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków szkolnych dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczno objętych wieloletnim programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wojciech Narel 2011-12-12 15:20:22
Uchwała Nr CXVI/409/Z/2011 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Tuczna informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2011r. Wojciech Narel 2011-12-08 14:30:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia Wojciech Narel 2011-12-07 12:47:56
Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania Wojciech Narel 2011-12-06 10:59:51
Uchwała Nr XII/69/2011 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Wojciech Narel 2011-12-05 09:17:29
Uchwała Nr XII/68/2011 w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Wojciech Narel 2011-12-05 09:16:46
Uchwałą Nr XII/67/2011 w spraie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jeziorki Gmina Tuczno Wojciech Narel 2011-12-05 09:15:12
Uchwałą Nr XII/67/2011 w spraie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jeziorki Gmina Tuczno Wojciech Narel 2011-12-05 09:14:55
Uchwałą Nr XII/67/2011 w spraie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jeziorki Gmina Tuczno Wojciech Narel 2011-12-05 09:14:49
Uchwała Nr XII/66/2011 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/246/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roziwązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii na rok 2011 ze zm. Wojciech Narel 2011-12-05 09:14:07
Uchwała Nr XII/65/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Wojciech Narel 2011-12-05 09:12:27
Uchwała Nr XII/64/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. Wojciech Narel 2011-12-05 09:11:25
Uchwała Nr XII/63/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 Wojciech Narel 2011-12-05 09:10:47
Protokół Nr XI/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2011r. Wojciech Narel 2011-12-05 09:06:54
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 06 grudnia 2011r. Wojciech Narel 2011-12-01 15:08:09
Zawiadomienie o posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 06 grudnia 2011r. Wojciech Narel 2011-12-01 15:05:17
Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Tuczna w sprawie ogłoszenia konkrsu ofert na realizację "Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" na lata 2011-2014. Wojciech Narel 2011-11-29 07:58:08
Wyniki oceny ofert na zajęcia dodatkowe w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tuczno." Wojciech Narel 2011-11-28 08:52:04
Wyniki oceny ofert na zajęcia dodatkowe w ramach projektu systemowego "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tuczno." Wojciech Narel 2011-11-28 08:43:31
Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2011-11-24 14:23:40
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2011-11-24 14:22:49
Zawiadomienie - Obwieszczenie - możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Wojciech Narel 2011-11-24 10:03:24
Zawiadomienie - Obwieszczenie - możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów Wojciech Narel 2011-11-24 10:03:12
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie Paulina Goszczyńska 2011-11-23 13:14:04
zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej kasy, druków ścisłego zarachowania i gwarancji ubezpieczeniowych w Urzędzie Miejskim w Tucznie Paulina Goszczyńska 2011-11-23 13:13:35
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 21 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Tuczna z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Tucznie Paulina Goszczyńska 2011-11-23 13:11:54
Samodzielne stanowiska i referaty Paulina Goszczyńska 2011-11-22 11:48:28
Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Tuczna w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14000 euro Wojciech Narel 2011-11-21 11:14:43
Obwieszczenie- Sesja XII Rady Miejskiej w Tuczxnioe- 29 listopada 2011 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2011-11-21 11:00:57
Obwieszczenie- Sesja XII Rady Miejskiej w Tuczxnioe- 29 listopada 2011 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Miejskiej w Tucznie Paulina Goszczyńska 2011-11-21 11:00:24
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. Wojciech Narel 2011-11-17 13:11:29
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. Wojciech Narel 2011-11-17 13:11:22
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. Wojciech Narel 2011-11-17 13:11:09
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. Wojciech Narel 2011-11-17 13:10:57
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. Wojciech Narel 2011-11-17 13:07:27
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. Wojciech Narel 2011-11-17 13:06:33
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. Wojciech Narel 2011-11-17 13:06:20