Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROJEKT uchwały budżetowej na 2012r. Wojciech Narel 2011-11-17 13:06:11
BUDŻET GMINY na 2012 Wojciech Narel 2011-11-17 13:05:31
Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę. Wojciech Narel 2011-11-17 07:57:22
Obwieszczenie odstąpienie od decyzji środowiskowej Wojciech Narel 2011-11-15 13:42:42
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Wojciech Narel 2011-11-15 12:10:05
Zarządzenie 73/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. Wojciech Narel 2011-11-15 12:09:05
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna o przetargu ustnym ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości Wojciech Narel 2011-11-15 11:41:31
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości Wojciech Narel 2011-11-15 11:40:20
Uchwała Nr XI/62/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. Wojciech Narel 2011-11-15 09:54:50
Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie wysokości stawek od środków transportowych Wojciech Narel 2011-11-15 09:54:19
Uchwała Nr XI/60/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości na obszarze Gminy Tuczno, w których pobiera się opłatę miejscową Wojciech Narel 2011-11-15 09:53:42
Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej Wojciech Narel 2011-11-15 09:52:29
Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej Wojciech Narel 2011-11-15 09:51:46
Uchwała Nr XI/57/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/248/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Wojciech Narel 2011-11-15 09:50:53
Uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Wojciech Narel 2011-11-15 09:41:25
Uchwała Nr XI/55/2011 w sprawie podatku leśnego Wojciech Narel 2011-11-15 09:40:46
Uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie podatku rolnego Wojciech Narel 2011-11-15 09:40:13
Uchwała Nr XI/53/2011 zmieniająca Uchwałę Nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej" Wojciech Narel 2011-11-15 09:39:39
Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca wieloletnią prognozę Gminy Tuczno na lata 2011-2021 Wojciech Narel 2011-11-15 09:36:47
Protokół Nr X/2011 z Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2011r. Wojciech Narel 2011-11-15 09:32:43
Zarządzenie 73/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno. Paulina Goszczyńska 2011-11-09 13:25:10
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Paulina Goszczyńska 2011-11-09 13:19:57
Z - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-11-09 12:56:29
Z - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-11-09 12:55:45
Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na rok 2012 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-11-09 12:53:40
Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie na rok 2012 - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-11-09 12:51:48
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-11-09 12:18:00
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-11-09 12:12:32
Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. - dokument usunięty Paulina Goszczyńska 2011-11-09 12:11:46
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 17 listopada 2011r. godz. 14:00 Paulina Goszczyńska 2011-11-09 11:50:03
Zawiadomienie- Obwieszczenie o zakończeniu postpowania i mozliwości zapoznania z dokumentacją Paulina Goszczyńska 2011-11-09 11:29:06
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie w dniu 17 listopada 2011r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2011-11-09 11:23:36
Rozbudowa drogi powiatowej 2313z, odcinek Mączno-Rutwica Paulina Goszczyńska 2011-11-09 10:56:32
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia" - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej" Wojciech Narel 2011-11-08 13:58:13
Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu "Nauka i zabawa szansą dla każdego ucznia" - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej" Wojciech Narel 2011-11-08 13:57:16
Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Tuczna w sprawie wyznacznia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie i oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2011-11-08 12:51:46
Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Tuczna zmieniające Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Tuczna z dnia 8 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 Wojciech Narel 2011-11-08 12:50:18
Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok Wojciech Narel 2011-11-08 12:48:20
Informacja na koniec III kwartału 2011 roku Wojciech Narel 2011-11-08 12:47:39
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wojciech Narel 2011-11-08 12:47:08