Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/36/2011 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Wojciech Narel 2011-08-03 08:05:52
Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2011r. Wojciech Narel 2011-08-03 08:05:41
Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 Wojciech Narel 2011-08-03 08:05:19
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie osób spełniających wymagania formalne do ubiegania się o samodzielne stanowisko pracy do spraw informacji gminnej w Tucznie. Wojciech Narel 2011-08-02 14:46:28
Informacja na koniec II kwartału 2011 roku Wojciech Narel 2011-07-27 10:20:09
Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Tuczna w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakładzie budżetowym - Zakładzie Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie Wojciech Narel 2011-07-27 10:18:27
Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. Wojciech Narel 2011-07-20 10:45:55
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2011-07-19 15:36:07
Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Tuczna w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do zbycia Wojciech Narel 2011-07-19 15:35:04
Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Tuczna w sprwie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2011-07-19 15:34:18
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tucznie Wojciech Narel 2011-07-08 09:16:12
Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Tuczna w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011 rok. Wojciech Narel 2011-07-06 15:12:52
Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wojciech Narel 2011-07-06 15:11:32
Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2011r. Wojciech Narel 2011-07-05 07:46:09
Uchwała Nr VIII/41/2011 w sprawieŁ zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stacji odwadniania osadów ściekowych wraz z wiatą magazynową i placem kompostowym oraz rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Tucznie". Wojciech Narel 2011-07-05 07:45:14
Uchwała Nr VIII/40/2011 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników Wojciech Narel 2011-07-05 07:43:04
Uchwała Nr VIII/39/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Wojciech Narel 2011-07-05 07:42:09
Uchwała Nr VIII/38/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2011r. Wojciech Narel 2011-07-05 07:40:51
Uchwała Nr VIII/37/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 Wojciech Narel 2011-07-05 07:40:14
Uchwała Nr VIII/36/2011 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie Wojciech Narel 2011-07-05 07:39:16
Uchwała Nr VIII/35/2011 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok Wojciech Narel 2011-07-05 07:38:19
Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tuczna z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2009-2010 Wojciech Narel 2011-07-05 07:37:15
Uchwała Nr VIII/34/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Wojciech Narel 2011-07-05 07:36:49
Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Tuczna z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tuczno w latach 2009-2010 Wojciech Narel 2011-07-04 15:25:37
Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tuczno Wojciech Narel 2011-07-04 15:24:13
Uchwała Nr VII/31/2011 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy Wojciech Narel 2011-07-04 15:23:17
Uchwała Nr VII/29/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2011-07-04 15:14:30
Uchwała Nr VII/30/2011 w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy. Wojciech Narel 2011-07-04 15:14:17
Uchwała Nr VII/29/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno Wojciech Narel 2011-07-04 15:12:52
Uchwała Nr VII/28/2011 w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny w Marcinkowicach Wojciech Narel 2011-07-04 15:11:23
Uchwała Nr VII/27/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 Wojciech Narel 2011-07-04 15:10:27
Uchwała Nr VII/27/2011 zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021 Wojciech Narel 2011-07-04 15:10:08
Uchwała Nr VII/26/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno Wojciech Narel 2011-07-04 15:09:12
Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Tuczna w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników Wojciech Narel 2011-07-04 14:21:47
Informacja o wyborze oferty - warsztaty dla rodzin z Gminy Tuczno Anna Sieczka 2011-06-22 14:46:08
Informacja o wyborze oferty-warsztaty z dla rodzin z Gminy Tuczno - dokument usunięty Anna Sieczka 2011-06-22 14:43:10
Informacja o wyborze oferty-warsztaty z dla rodzin z Gminy Tuczno - dokument usunięty Anna Sieczka 2011-06-22 14:43:05
Informacja o wyborze oferty-warsztaty z dla rodzin z Gminy Tuczno - dokument usunięty Anna Sieczka 2011-06-22 14:40:40
Obwieszczenie - Sesja Rady Miejskiej w Tucznie - 29 czerwca 2011r. godz. 14:00 Anna Sieczka 2011-06-22 13:47:05
Obwieszczenie - Sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2011r. godz. 14:00 - dokument usunięty Anna Sieczka 2011-06-22 08:14:45